Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee
Nr 8, 22. veebruar 2017
RMP toimetus

Rahvuspüha. Kehtivad kutsestandardid. Eluruumi soetamine

Juba reedel, 24. veebruaril saame koos pere ja lähedastega tähistada Eesti Vabariigi sünnipäeva, mis on ühtlasi rahvuspüha ja puhkepäev. Rahvuspühale eelnevat tööpäeva lühendatakse kolme tunni võrra, mis on tööandja jaoks kohustus, mitte õigus.

Tänasest algas ka registreerumine 6. mail toimuvatele raamatupidaja kutseeksamitele. Kutseeksami läbimine annab lisaks kutsekvalifikatsioonile kindlustunde nii tööandjale kui ka kliendile pädevast raamatupidajast.

22. veebruari hommikuse seisuga on deklaratsiooni esitanud 427 509 inimest. Tagastamisele kuulub 67,9 miljonit ja juurdemaksmisele 5,4 miljonit eurot. Maksuamet on teinud ka esimesed tagastamisotsused ning asutud enammakstud tulumaksu tagastama.

Kinnisvaraga seotud tehingute maksustamise reeglid on väga nüansirohked. Seetõttu tekib eluruume ettevõtluses kasutavatel äriühingutel sageli küsimusi, millisel viisil tuleks maksustada ühte või teist tehingut. Millised on käibemaksumäärad ja mida silmas pidada sisendkäibemaksu mahaarvamise juures?

Tuletame meelde, et KUNI VEEBRUARI lõpuni saab registreeruda 27. aprillil toimuvale Eesti raamatupidajate konverentsile" Kevadmissioon 2017" soodushinnaga 148 eurot +km.

Head lugemist
RMP.ee toimetus MAKSUNDUS

Füüsilise isiku üüritulu maksustamine alates 2016. aastast
Alates 2016. aastast võib füüsiline isik üüritulust elamu või korteri üürimisega seotud kulude katteks 20% maha arvata. Selleks ta kuludokumente esitama ei pea. 20% mahaarvamine tehakse üüritulu deklareerimisel tuludeklaratsiooni alusel. Esmakordselt tehakse mahaarvamine 2016. a tuludeklaratsiooni alusel, mis esitatakse 2017. aasta 31. märtsiks. Loe lähemalt..

Tuludeklaratsiooni on esitanud juba 427 509 inimest

Mida peab teadma eluruumi soetav äriühing
Kinnisvaraga seotud tehingute maksustamise reeglid on väga nüansirohked. Seetõttu tekib eluruume ettevõtluses kasutavatel äriühingutel sageli küsimusi, millisel viisil tuleks maksustada ühte või teist tehingut. Loe lähemalt..

Reklaamimaks on kooskõlas põhiseadusega
Riigikohus ei näinud põhiseaduse rikkumist selles, et reklaamimaksu määra kehtestab kohalik omavalitsus. Loe lähemalt..

Riigikohtu otsus ei muuda reklaamimaksu kogumist Tallinnas

Maksuhalduri tasuta koolitused märtsis 2017

Madise: sotsiaalmaksu samaks jätmine ei ole põhiseadusega vastuolus

Õiguskantsler Ülle Madise: lahja alkoholi aktsiisitõus 2017 ja 2018 on põhiseadusevastane

Maksuamet plaanib tulevast aastast jälgida kütusetehinguid reaalajas

Kuula Kuku Raadio saadet Maksumaksja: Maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli valimine

KÜSIMUS-VASTUS

Üüritulu vs renditulu

Küsimus: palun viidake õiguslikele alustele, mille alusel ei tohi näiteks booking.com kaudu välja üüritud korteri tulult 20% kulude katteks maha arvata. Võlaõigusseadus ega tulumaksuseadus ei sätesta sellist erinevust. Korteri ülalpidamiseks tekivad täpselt samasugused kulud. Loe vastust..

Ehitusteenuse maksustamine


 RAAMATUPIDAMINE

Politsei- ja piirivalveameti hoiatab: kelmid saadavad ettevõtetele libaarveid
Taas saadavad kelmid ettevõtetele libaarveid. Petturid saadavad pangaülekannete eest vastutavatele töötajatele, peamiselt raamatupidajatele justkui tuttavalt aadressilt e-kirja, milles palutakse teha esimesel võimalusel rahaülekanne. Enamus kelmide ohvriks langenutest ei märka, et kelmid jäljendavad ülemuse, kolleegi või tuttava koostööpartneri arveid ning kontonumbrid on varasemast erinevad. Loe lähemalt..

Hetkel kehtivad raamatupidaja kutsestandardid
Eesti raamatupidajatel on olnud võimalus lasta hinnata oma teadmiste ja oskuste vastavust kutsestandardile alates 2004. aastast, mil Eesti Raamatupidajate Kogu alustas kutse andjana kutseeksamite korraldamist. Loe lähemalt..

Algas registreerumine raamatupidaja kevadistele kutseeksamitele!

Eesti raamatupidajate KONVERENTS: Kevadmissioon 2017

KAS TEAD, et pühade-eelse tööpäeva lühendamine ei ole mitte tööandja õigus vaid seadusest tulenev kohustus.

Loe lisaks: Töölepingu seadus §53 TÖÖÕIGUS

23. veebruaril on lühendatud tööpäev
Reedel, 24. veebruaril on Eesti Vabariigi aastapäev, mis on rahvuspüha ja puhkepäev. Tööandjal on kohustus lühendada rahvuspühale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra. Loe lähemalt..

Palgastatistika erinevustest puust ja punaselt
Palgastatistikas on kohati raske orienteeruda. Sellealast informatsiooni avaldavad peamiselt kolm allikat - Statistikaamet, Maksu- ja tolliamet ning Euroopa Liidu statistikaamet Eurostat. Kas andmed on omavahel võrreldavad? Loe lähemalt..

Esimene aasta töövõimereformiga
Eestis on 1,3 miljonit elanikku, kellest üle 100 000 on neid, kelle töövõime on vähenenud. Umbes 50 000 ei tee tööd, kuid neist omakorda pooled tahaksid tööle minna. Käivitunud töövõimereform tõi muutusi inimeste töövõime hindamisse. Loe lähemalt..

Uute töövõimetusjuhtumite ennetamine vajab suuremat tähelepanu

23. veebruaril töötab Tööinspektsiooni infotelefon kuni kella 13.00

KÜSIMUSED-VASTUSED

Raskuste tõstmine tööl

Küsimus: töötan ettevõttes, kus minu tööülesandeks on kauba komplekteerimine ja üpris raskete kastide käsitsi teisaldamine. Kas töötajatele on ette nähtud suurim raskus, mida tohib käsitsi tõsta? Suur töökoormus tekitab mul valusid kätes ja seljas. Loe vastust..

Pankrotimenetlus ettevõttes

Küsimus: viibin hetkel lapsehoolduspuhkusel, kuid ettevõttes kus töötasin, käib pankrotimenetlus. Määratud on ajutine pankrotihaldur, kellega olen juba ühendust võtnud. Pean esitama nõudeavalduse, pädevat raamatupidajat ettevõttel enam ei ole (ei tea üldse, kes sellega tegeleb), seega pean vist ise nõudeavalduse kokku panema. Loe vastust..

Töölepingu digitaalne allkirjastamine

Küsimus: kas olen kohustatud allkirjastama töölepingu digitaalselt, kas tavaallkirja ei saaks anda? Olen olukorras, kus mul ID-kaarti pole, kuid tööandja soovib lepingud allkirjastada digitaalselt. Kas allkiri ja sellega seotud dokument on kehtiv juhul, kui kirjutan allkirja füüsilisele paberile, skaneerin selle ning lisan digitaalselt töölepingu PDF dokumenti, allkirja sektsiooni? Loe vastust..

teenuste maksustamine


 SEADUS/EELNÕUD

RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 7. nädal 2017

Avaldati töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus
Seaduse eesmärk on tagada õigusselgus, kuidas koondatud töötajal ja ametnikul on võimalik saada töötuskindlustuse seaduses ette nähtud kindlustushüvitist koondamise korral ka siis, kui tema tööandja ei ole esitanud avaldust töötukassale. Loe lähemalt..

Menetlusse võeti kollektiivne pöördumine riigipüha ja puhkepäeva lisamise asjus

Maksumuudatuste kuuekuuline etteteatamisaeg tuleb üheselt sõnastada

Riigikogu kiitis heaks meremeeste õigusi kaitsva seaduse

Tööandjad ei toeta uue pakendiaktsiisi kehtestamist

E-kaubandust puudutavaid käibemaksu reegleid tuleks lihtsustada

Ehitusteenuse maksustamine


 ETTEVÕTLUS

Nõukogu liige ei ole üksnes auamet, sellega kaasneb vastutus
Kohtupraktikas on korduvalt leidnud kinnitust, et sarnaselt juhatuse liikmeks olekuga on äriühingu nõukogu liikmeks olemine käsundilaadne õigussuhe äriühingu ja nõukogu liikme vahel. Loe lähemalt..

Bürokraatia ei takista heategevust
Kas heategevus peaks olema lihtsustatud vaid ühele nupuvajutusele? Kui me näiteks oma ärist mõtleme, siis tegutseme pidevalt selle nimel, et olla võimalikult kliendisõbralikud ja teha kliendile kõik toimingud võimalikult lihtsaks - sama peaks kehtima ka heategevuse puhul. Meil ei ole mõtet küsida, miks inimesed heategevusega ei tegele, samal ajal, kui me ei ole selleks loonud piisavalt mugavaid ja lihtsaid võimalusi. Loe lähemalt..

Turundusraadio: Värbamisturundus ja EV100 Turundusidee "Ajapaik"

Tööandjate majandusspidomeeter: töösturite ja kaupmeeste rahulolematus ei lase kiirusel kasvada

Piirikaubandus Läti piiril ei näita vaibumismärke

Põllumeestele makstakse 19,9 miljonit eurot üleminekutoetusi ERAISIK

Mida vaadata korteri või maja ostmisel?
Maja või korteri otsimine ja ostmine on emotsionaalne toiming ja nii juhtubki vahel, et ostutehing tehakse puhtalt tunde järgi, pööramata tähelepanu ühe või teise objekti puudustele. Korteri või maja üle vaatamisse on mõistlik kaasata ehitusekspert või järgida spetsialisti näpunäiteid. Loe lähemalt..

Palume uuendada ID-tarkvara
Riigi Infosüsteemi Amet palub kasutajatel uuendada ID-tarkvara. 22. veebruaril kaob uuendamata tarkvarast võimalus anda ja kontrollida digitaalallkirju. Loe lähemalt..

Nimekirjade nimekiri. ID-kaardi tarkvara uuendustest ja tagamaadest

Hambaravihüvitis annab kõigile täiskasvanutele võimaluse vähemalt kord aastas hambaarsti külastada
Möödunud aasta lõpus võttis Eesti Vabariigi Riigikogu vastu seaduse, mille kohaselt hakkab haigekassa alates käesoleva aasta 1. juulist hüvitama täiskasvanutele hambaravi kuni 30 euro ulatuses aastas. Eakatele, rasedatele, alla 1-aastaste laste emadele ja teistele juba hüvitist saavatele inimestele suureneb hambaravihüvitis kuni 85 euroni aastas. Loe lähemalt..
Sise-eeskiri


  ENIMLOETUD


  1. Inventuur kui kindlustunde andja

  2. Olulisemad muudatused 2016. aasta tulude deklareerimisel

  3. Kuidas leida aastakeskmist töötajate arvu?

  4. Tööandja teavitamine lapsehoolduspuhkusele jäämisest

  5. Internetis kaupade müümisest saadud tulu maksustamine  TÖÖPAKKUMISED

Töökuulutus

pakub tööd
KONTSERNI
PEARAAMATUPIDAJALE

Töökuulutus
pakub tööd
RAAMATUPIDAJALE  Värskes numbris

EMT


  PÜSIVALT KASULIK
 


Osalise tööaja korral pühade-eelse tööpäeva lühendamine

Riigipühal tehtud ületunnitöö hüvitamine  MAKSUSKOOP


20. - 26. veebruar 2017


Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa!

Sel nädalal tähistame Eesti Vabariigi 99. aastapäeva. Päikesetõusul on kõigil huvilistel võimalus osaleda pidulikul lipuheiskamise tseremoonial Toompeal Kuberneri aias. Sellele järgnev aastapäeva paraad viiakse läbi Tallinnas Vabaduse väljakul ning õhtul saame rahvusringhäälingu vahendusel vaadata presidendi pidulikku vastuvõttu Estonia teatris. Ees on ootamas tore aeg, mida tasub koos pere või lähedastega veeta.  

Neljapäeval, 23. veebruaril on tööpäev lühendatud 3 tunni võrra.

Reedel, 24. veebruaril tähistame Eesti Vabariigi aastapäeva, mis on ühtlasi nii rahvuspüha kui ka puhkepäev. Loe maksuskoopi..  RUTIINIST VÄLJA


Neli tasuta rakendust igaks finantsjuhtumiks
Rakendused

Enamikel meist on taskus nutikas mobiiltelefon, mis koos erinevate rakendustega on saanud igapäevaelu lahutamatuks osaks. E-mailid, uudised, Facebook, sõnumid, rääkivad kassid - kasulikke ja lihtsalt toredaid rakendusi on tuhandeid. Loe lähemalt..

7 lihtsat energiasäästu nippi
Energia
Energiasääst annab otseselt tunda rahakotis: tarbid vähem elektrit, saad ka väiksema elektriarve. Eesti Energia kodukliendi segmendijuht Mihkel Pedak jagab nippe, kuidas olla igapäevaselt energiasäästlikum. Loe lähemalt..

Pingeridadest pingevabalt
Statistika

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva eel tegi Statistikaamet valiku nendest rahvusvahelistest pingeridadest, kus Eesti on tippude hulgas.
Loe lähemalt..

Kui palju on Eestis lapsi ja noori?
Noored Eestis

2017. aasta on laste ja noorte kultuuriaasta. Statistikaamet koostas võrdleva ülevaate lastest ja noortest Eestis, et välja selgitada, kui suurt sihtrühma teema-aasta eelkõige hõlmab.
Loe lähemalt..

Naljanurk
"Kuule, pole sind ammu näinud! Millega tegeled?"
"Müün mööblit."
"Ja tasub hästi ära?"
"Üsnagi, ainult et korter jääb üha tühjemaks..."
Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga siit..
3 928 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis.

 
 


 KOOLITUSED märtsis 2017

Aeg Teema/pealkiri Linn Korraldaja

SEADUS / MAKSUD
01.03.2017 Veebiseminar - Esinduskulude ja kingitustega seotud maksustamine Eesti Addenda
17.03.2017 Rahvusvaheliste teenuste käibemaksuga maksustamine Tallinn

RMP Eesti OÜ

22.03.2017 Isikuandmete töötlemine organisatsioonis: Euroopa Liidu andmekaitsereformi määruse muudatused Tallinn Excellence
22.03.2017 Veebiseminar - Välismaal töötamisega seotud maksuküsimused Eesti Addenda
23.03.2017 Maksuhommik: Metsa võõrandamisest saadud tulu deklareerimine ja maksustamine Tallinn ERK
29.03.2017 Põhjalikult Soome maksusüsteemist Eesti ettevõtetele Tallinn Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

TÖÖÕIGUS
22.03.2017-
29.03.2017
Palga-, erisoodustuse ja ettevõtlusega mitteseotud kulude arvestus Tartu Tartu KHK
22.03.2017
Nõuanded töölepingu muutmiseks ja ülesütlemiseks töövaidluskomisjonide praktika põhjal Tallinn Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
23.03.2017 Kõik oluline puhkustest - erisused ja nüansid, millele tähelepanu pöörata Tallinn Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

FINANTSJUHTIMINE
14.03.2017-
15.03.2017
Omahinna arvestus, omahind ja üldkulude jaotamine Tallinn Sander Karu finantskoolitused
14.03.2017-
16.03.2017
Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus Tallinn Sander Karu finantskoolitused
20.03.2017-
21.03.2017
Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus Tallinn Sander Karu finantskoolitused
22.03.2017-
23.03.2017
Avaliku sektori tegevuspõhise kulumudeli juurutamine ja avalike teenuste kaardistamine Tallinn Sander Karu finantskoolitused
29.03.2017-
30.03.2017
Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs Tallinn Sander Karu finantskoolitused


RAAMATUPIDAMINE

01.03.2017-
15.03.2017
Konsolideerimine. 3-osaline kursus "Arvestuse fööniks-kontsern" Tallinn Hansa Konverentsid
01.03.2017 FIE maksud ja raamatupidamine Tallinn Reiting Koolituskeskus
01.03.2017-
31.05.2017
Raamatupidamiskursus algajatele (60-tunnine) Tallinn Stepline Invest
03.03.2017-
07.04.2017
Juhtimisarvestus (40-tunnine) Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
03.03.2017 Palgaarvestus Soome raamatupidamises Tallinn Reiting Koolituskeskus
04.03.2017-
17.06.2017
Raamatupidaja koolitus (120-tunnine, laupäeviti) Tartu Tartu KHK
04.03.2017-
08.04.2017
Raamatupidamise algõpe (52-tunnine, laupäeviti) Tartu Tartu KHK
08.03.2017 KÜ raamatupidamine ja maksud Tartu Reiting Koolituskeskus
09.03.2017-
04.05.2017
Raamatupidamise täiendkursus (120-tunnine), kutsestandard raamatupidaja tase 5 sooritamiseks Tartu Täiskasvanute Koolituskeskus
09.03.2017-
04.05.2017
Raamatupidamise täiendkursus (120-tunnine), kutsestandard raamatupidaja tase 5 sooritamiseks Pärnu Täiskasvanute Koolituskeskus
10.03.2017-
11.03.2017
Kontserniarvestus – äriühendused ja konsolideeritud aruanded Tallinn Majandusarvestuse Keskus
13.03.2017 Raamatupidajate põletavad küsimused Talllinn Addenda
15.03.2017 KÜ raamatupidamine ja maksud Talllinn Reiting Koolituskeskus
16.03.2017-
27.04.2017
Raamatupidamine edasijõudnutele (46-tunnine) Tartu Tartu KHK
16.03.2017 Veebiseminar - Nõuded arvele ja tehingute tõendamise probleemid Eesti Addenda
16.03.2017-
30.06.2017
Personalispetsialisti - raamatupidaja koolitus (180 akadeemilist tundi) Tallinn Companion
18.03.2017-
22.04.2017
Raamatupidamise algkursus laupäeviti (40-tunnine) Talllinn Majandusarvestuse Keskus
20.03.2017-
26.04.2017
Raamatupidamise algkursus (õhtune, 64-tunnine) Tallinn Majandusarvestuse Keskus
20.03.2017
MTÜ ja SA raamatupidamine ja maksud Tartu Reiting Koolituskeskus
21.03.2017-
30.03.2017
Raamatupidamise algkursus Tallinn Majandusarvestuse Keskus
22.03.2017 MTÜ ja SA raamatupidamine ja maksud Tallinn Reiting Koolituskeskus
27.03.2017-
31.03.2017
Raamatupidajate täiendõpe (õppekava koostamisel on lähtutud raamatupidaja kutsestandarditest 6 ja 7) Tallinn Version
30.03.2017-
21.04.2017
Juhtimisarvestus (40-tunnine) Tartu Täiskasvanute Koolituskeskus

RMP.ee koolituskalendrist leiate veel koolitusi teemal:
Tarkvara, Muud koolitused, На русском языке

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks kirjutage raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee
üldaadressile info@rmp.ee oma e-posti aadress, millele Te enam Nädalakirja ei soovi.
Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist,
siis andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee.