Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee
Nr 16, 18. aprill 2018RMP toimetus

Puhata õppides või õppida puhates

Mõni õpib, et puhata, teine puhkab, et õppida. Mõni alles õpib õppima, aga teine töötama ja üksikud ei taha kummastki osa saada.

Õppijatel on tulised päevad õues valitsevast jahedusest sõltumata. Maikuu on kohe-kohe käes ja lõputööde eelkaitsmised ootamas. Tahaks loota, et uurimise ja puurimise tulemustest ka miskit huvitavat koorub, millest poliitilised jõud tuleva aasta riigikogu valimiste eel ka reaalsesse ellu rakendatavaid lahendusi, mitte loosunglikke lubadusi/võimalusi, leiavad.

Aga need, kes õppimiseks ei puhka, ootavad, mil suvekuum päral on ja siis varbad vette pistavad.

Head lugemist
RMP.ee toimetus MAKSUNDUS

Elektroonilise side teenuste ja elektrooniliste teenuste käibemaksuga maksustamise erikord
Käibemaksuseaduse muudatus, mis hõlmab elektroonilise side teenuste ja elektrooniliselt osutatavate teenuste maksustamist puudutab käibemaksukohustuslasi, kes osutavad teistes Euroopa Liidu liikmesriikides asuvatele mittekäibemaksukohustuslastele elektroonilise side ning elektroonilisi teenuseid. MOSS-deklaratsioon tuleb esitada ja käibemaks tasuda kalendrikvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks ka siis, kui see langeb riigipühale või nädalavahetusele. Kõikide liikmesriikide maksumaksjatele kehtivad ühesugused tähtajad. Loe lähemalt..

MOSS-erikorra küsimused ja vastused

Tulumaksuseaduse ohud on kinnisvaraturul realiseeruma hakanud
Selle aasta algusest on eraisikute igakuiste maksuvaba tulu piirmäär. Kui isik müüb kinnisvara või teenib lisatulu muudel viisidel, võetakse suurenenud sissetulekut arvesse ka maksuvaba tulu kujunemisel. See on aga põhjustanud olukorra, kus juba kaua aega tagasi soetatud kinnisvara turuväärtus on nüüdseks tugevalt kasvanud ja selle müümisel ei soovita kogu teenitavat tulu ametlikult näidata. Loe lähemalt..

Kuula Kuku Raadio saadet Maksumaksja: ülepiirilise ostlemise reeglid

Kütusepettuses kahtlustatavad võeti vahi alla

Uusi makse ei tule

Maksuhaldur plaanib käivitada laiapõhjalise maksutahte uuringu

Maksusüsteemi mõttehommik otsis lahendustele probleeme

Teekasutustasu laekus esimeses kvartalis 6,78 miljonit eurot

KÜSIMUS-VASTUS

FIE abikaasa solidaarne vastutus

Küsimus: kui FIE vastutab oma tegevuse eest kogu varaga ja minul on abikaasaga ühisvara, kas ma pean siis nii aru saama,et vastutan solidaarselt? Loe vastust..

Konsolideerimine


 TÖÖÕIGUS

Õppepuhkuse andmisest ja kasutamisest
Õppepuhkust võivad kasutada kõik töölepingu alusel töötavad isikud ja avaliku teenistuse seaduse alusel töötavad ametnikud. Õppepuhkust saavad täies ulatuses kasutada nii osalise kui ka täiskoormusega töötavad töötajad ja ametnikud. Õppepuhkuse andmise kohustust ei ole ette nähtud võlaõigusseaduses, st õppepuhkust ei ole ette nähtud võlaõigusseaduse alusel teenust osutavatele isikutele. Loe lähemalt..

Õppepuhkus - kas tööandja kulu

Norra kohus mõistis sõnumi teel vallandatud Eesti tislereile hüvitise
Igasugune töölepingu või tööeeskirja rikkumine töövõtja poolt ei anna alust lepingu lõpetamiseks. Töötajast loobumise kriteeriumid on väga konkreetsed ja tööandja peab sel juhul viitama selgetele põhjustele. Loe lähemalt..

Erivajadusi tutvustav seminar tööandjatele "Mõttemaailma avardades, võimalusi märgates"

Mööblitööstuses on vaja pöörata suuremat tähelepanu ohtlike kemikaalide kasutamisele

Ilu- ja hooldusteenuste ettevõtted väärtustavad ka oma töötajate tervist

KÜSIMUSED-VASTUSED

Töötajate usaldusisiku valimine

Küsimus: meie ettevõttes töötab 80 inimest, kes on laiali erinevates üksustes üle Eesti. Ettevõtte juht arvab, et töötajatega oleks infovahetus lihtsam, kui kõiki töötajaid esindaks usaldusisik nii töösuhete kui töökeskkonna küsimustes. Kas juht saab ja võib korraldada ise töötajate üldkoosoleku, et valida töötajate usaldusisik ning kas ta võib ise välja pakkuda ka kandidaadid? Loe vastust..

Tööks kemikaalidega kaitseprillide kasutuse tagamine

Küsimus: kas tööandja peab töötajatele andma maskid ja prillid, mis kaitseks väga ohtliku kemikaali eest? Tööd tehes kasutan kemikaali, mis paneb silmad kipitama ja vett jooksma ning pea tugevalt valutama. Mis õigused töötajatel oleks? Loe vastust..

KAS TEAD, et hiljemalt 20. aprillil 2018. a tuleb maksuhaldurile esitada esimene INF 14 osa IV, mis täidetakse alates 01.07.2017 antud ja tagastatud laenude kohta koos 2018. aasta I kvartalis väljastatud ja tagastatud laenudega.

Allikas: rahandusministri 29. novembri 2014 määrus nr 60 "Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad" lisa 22 ETTEVÕTLUS

Ehitada saab ka tüütu planeerimismenetluseta
Üldreeglina on vähemalt linnades suuremateks ehituslikeks ümberkujunduseks tarvis teha detailplaneeringu menetlus. Ehkki tihti aeganõudev, võimaldab see siiski avalikkust ja huvitatud isikuid, eelkõige naabruskonda kaasata ning vähemalt põhjendatud määras ka nende muresid ja ettepanekuid arvestada. Detailplaneering on aluseks hiljem ehitusprojekti koostamiseks ja -loa taotlemiseks. Loe lähemalt..

Lapsehoiuteenuse osutajad peavad vastama nõuetele
Sotsiaalkindlustusamet on saatnud lapsehoiuteenuse osutajatele kirja, millega juhtis teenusepakkujate tähelepanu sellele, et kõigil lapsehoiuteenuse pakkujatel peab olema majandustegevuse registris kõikidele nõuetele vastav tegevusluba. Loe lähemalt..

Kuula Vikerraadio saadet Ettevõtlusminutid: meeste ja naiste palkade erinevusest

Turundusraadio: loovuse juhtimine. EV100 turundusidee "raamatusari"

Eesti firmad müüakse pigem välismaalastele, kui antakse üle lastele

Eesti ettevõtteist peaaegu pooled peavad end uuendusmeelseks

3. mail alustab Tartu Ülikooli majandusteaduskonna kaugkoolitus-
kursuste 70. lend.
Suvesemestrile registreerumine kestab 23. aprillini. Vaata lähemalt.. SEADUS/EELNÕUD


RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 15. nädal 2018

Isikuandmete kaitse üldmäärus annab inimestele suurema kontrolli oma andmete üle
Isikuandmete kaitse üldmääruse järgi peab vastutav töötleja vastama läbipaistvuse nõuetele, st näitama juba eelnevalt ära, kuidas ta isiku andmeid kasutab või edastab. Loe lähemalt..

Sotsiaalkomisjon saatis pensionireformi eelnõu esimesele lugemisele
Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas saata esimesele lugemisele valitsuse algatatud eelnõu, mis seob pensioniea eeldatava elueaga, muudab pensionile jäämise paindlikumaks ja vähendab pensioni sõltuvust palga suurusest. Loe lähemalt..

Komisjon keelustab ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas

Riik soovib vähendada ebaseaduslikku töötamist Eestis

Rahavoogude aruanne


 ERAISIK

Üüri ühepoolne tõstmine peab olema põhjendatud
Üürileandja peab põhjendama, miks ta üüri tõstab ja näitama ka arvestuse, millel üüri tõstmine põhineb. See on vajalik, et üürnikul oleks võimalik hinnata, kas eluruumi üüri tõstmine on ülemäärane või mitte. Samuti peab üürileandja ühepoolne üüri tõstmine olema majanduslikult põhjendatud. Loe lähemalt..

Gucci kott ainult 100 eurot
On muutunud liigagi tavaliseks, et inimesed tellivad veebikaubamajadest võltsitud tooteid, mõtlemata, et tellijal lasub samuti kohustus veenduda, et tegemist ei ole võltsinguga. Lisaks tekitatakse selliste ostudega majanduslikku kahju nii kaubamärgi omanikule, kui ka riigile saamata jääva maksutulu näol. Loe lähemalt..

Alates teisest lapsest saab perehüvitisi taotlust esitamata ÜLDMAJANDUS

Riigi äriühingud maksavad tänavu eelarvesse 159,3 miljonit dividende
Rahandusministeerium on koostanud valitsusele heakskiitmiseks korralduse eelnõu, mille kohaselt maksavad riigi osalusega äriühingud tänavu dividende kogusummas 159,3 miljonit eurot; koos tulumaksuga laekub riigieelarvesse äriühingutelt ligi 199,2 miljonit eurot. Loe lähemalt..

Eesti majandust viis edasi hõive kasv

Rahandusministeerium prognoosib 2019. aasta majanduskasvuks 3,2 protsenti

Kestev majandusedu nõuab investeeringuid

Keeruline aeg väliskaubanduses
MTÜ raamatup.


  ENIMLOETUD

  1. MTÜde ühinemisel aastaaruande esitamine

  2. Töölepingut saab muuta kahe poole kokkuleppel

  3. Ettevõtjate töötasu sobiv suurus ähvardab hakata sõltuma maksuametniku suvast

  4. Kuupalgalisel ei ole vahet, mis päeval puhkus algab

  5. Oma teenitud tulu vabaühenduses  PÜSIVALT KASULIK
 


Varjatud kasumieraldise maksustamine ja deklareerimine

Tulumaks ja investeerimine  MAKSUSKOOP


16.-22. aprill 2018


Esimesena tervitab mitte kultuursem, vaid see, kellel on nõrgemad närvid.

Täna, 18. aprillil toimuvad liiklustalgud, kus patrullid on kohal kõigis kohtades, kus kiirus iseenesest kipub suurenema.

Neljapäeval ootavad RMP Eesti OÜ üheskoos Eesti koolitus- ja konverentsikeskusega Radisson Blu Hotel Olümpiasse kevadmissioonile, et kevadlõõsas praktilisi ettekandeid kuulata.

Neljapäeval, 19. aprillil saab ka RMP Eesti OÜ neljateistkümne-
aastaseks.


Reedel on aprillikuise käibedeklaratsiooni ja maksu tasumise tähtpäev, lisaks tuleb esitada ka VD-aruanne. Eelnevale lisaks on esimese kvartali kohta MOSS-deklaratsiooni esitamise tähtpäev. Reisiettevõtjatel aga on kohustus esitada esimese kvartali pakettreiside aruanne ja järgmise kvartali prognoosid. Loe maksuskoopi..  TÖÖPAKKUMISED
Töökuulutus

võtab tööle
RAAMATUPIDAJA

Töökuulutus


võtab tööle

PEARAAMATUPIDAJA

RAAMATUPIDAJA

PALGAARVESTAJA

Töökuulutus

võtab tööle
JUHTIV
MAKSUAUDIITORI


  RUTIINIST VÄLJA


Millele loodab ettevõtja, kes otsib üksnes valmisspetsialiste vanuses 35-45
ettevõtja
Soolist diskrimineerimist on teadvustatud ja palgalõhestki palju räägitud, viimaks on kõneks võetud ka vanuse alusel lahterdamine ja vanuseline diskrimineerimine, millest on kujunemas üks tööjõuturu suuremaid probleeme. Raske tõestada ja mõõta, aga kaudselt süvendab vanuseline tagakiusamine ka palgalõhet. Loe lähemalt..

Iga päev tuleb vähemalt 30 minutit liikuda
liikumine
Veerand Eesti täiskasvanutest on füüsiliselt täiesti passiivsed, soovituslikus mahus ehk vähemalt 30 minutit päevas liigub vaid seitse protsenti täiskasvanutest. Tervise arengu instituut on koostatud liikumispüramiidi, see on graafiline mudel, mis näitab, kui palju ja kuidas tuleks nädalas olla kehaliselt aktiivne, et see oleks tervisele kasulik. Loe lähemalt..

Kulu põletamine on keelatud, lõket tehke ohutult
kulu põletamine
Kevade ja soojade ilmade saabudes on taas päevakorda kerkinud kulupõlengud ning hooletusse jäetud lõkked. Kulupõlengud saavad enamasti alguse inimesest. Nii saamegi rääkida tahtlikust süütamisest, hooletust käitumisest, teadmatusest. Pole harvad juhud, kus kulupõleng algab maha visatud suitsukonist, tikust või põllule visatud klaaspudelist. Loe lähemalt..
Naljanurk

Kirikuõpetaja sõidab jalgrattaga punase fooritule ajal.
Politseinik: "Mul on väga kahju, püha isa, aga ma pean teid trahvima."
"Kulla mees, minuga on Jumal, tema käskis mul niimoodi sõita!"
"Siis pean kahjuks trahvi kahekordistama, sest ühel jalgrattal on kahekesi sõitmine keelatud."
Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga siit..
4 296 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis. 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks kirjutage raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee
üldaadressile info@rmp.ee oma e-posti aadress, millele Te enam Nädalakirja ei soovi.
Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist,
siis andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee.