Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee
Nr 13, 29. märts 2017
RMP toimetus

Dividendid. Sularaha käitlus. Raamatupidamise aastaaruanne

Dividendide maksmine oma firmast on lihtne ja mis peamine - meeldiv. Siiski varitseb siin terve hulk ohte, millest tasub sekelduste vältimiseks hoiduda. Halvimal juhul tähendavad need eksimused maksuhalduri külastust, lisaraha otsimist või koguni dividendide tagasimaksmist. Hüva nõu annavad maksu- ja ärinõustamisteenuseid pakkuva ettevõtte BDO Eesti asjatundjad.

Kümmekond aastat tagasi hakkas sularaha kasutamine oluliselt vähenema - töötasu hakati valdavalt maksma ülekandega pangakontole, majanduskulude avanssi ja aruandlust hakati samuti arveldama panga kaudu. Teemakäsitlus on suunatud olulistele nüanssidele käsitlemaks tavalist sularahakassat.

Paljud Eesti ettevõtted saavad raamatupidamise aastaaruande koostamisel valida, kas koostada see vastavalt kohalikule Eesti heale raamatupidamistavale või rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele. Miks koostada IFRS standarditele vastav raamatupidamise aastaaruanne?

Tuletame meelde, et selle töönädala lõpuni saab esitada tuludeklaratsiooni, koostada puhkuste ajakava ning reedel 31.03 on maamaksu tasumise esimene tähtaeg.

Ärge siis unustage 1. aprillil tegemaks nalja, mis naerutaks nii lähedasi kui ka sõpru-tuttavaid.

Head lugemist
RMP.ee toimetus MAKSUNDUS

Ülevaade sõiduauto maksustamisest
Pikemat aega on köitnud lugejate tähelepanu valitsuse soov muuta autode maksustamist. Oleme kokku koondanud viited erinevatele info- ja abimaterjalidele ning olulisematele teemaga seonduvatele artiklitele, mis selgitavad lähemalt sõiduauto maksustamise teemat. 2017. aastal on tõstatunud taaskord mootorsõidukite maksustamise teema. Valitsusel on soov lihtsustada ettevõtte sõiduautode eratarbeks kasutamise maksustamist ning minimeerida sellega kaasnevat bürokraatiat. Loe lähemalt..

1. aprillist saab ajatada ka tulevasi maksukohustusi
22. märtsil avaldati Riigi Teatajas maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. Seadusega muudetakse maksuvõla ajatamine paindlikumaks. Seni on maksuvõlga olnud võimalik ajatada vaid selle olemasolul. Kui maksumaksja teab, et ta ei suuda täita talle teada olevat eesseisva tähtajaga maksukohustust, on tal võimalik edaspidi taotleda selle ajatamist etteulatuvalt. Loe lähemalt..

Seadusemuudatused, mis jõustuvad 01.04.2017
Käesolevasse tabelisse on koondatud muudatused seadustes ja määrustes, mis jõustuvad 1. aprillil 2017, koos otseviidetega muutvatele aktidele. Loe lähemalt..

MTA: oma tulusid saab deklareerida veel töönädala lõpuni

Kuula Kuku Raadio saadet Maksumaksja: Uus pakendimaks tulekul

KÜSIMUSED-VASTUSED

Lapse sünni puhul makstava toetuse maksustamisest

Küsimus: kas tööandja tohib maksta töötajale lapse sünni puhul maksuvabalt toetust? Loe vastust..

Matusetoetuse maksustamine

Küsimus: kui töötaja elukaaslane sureb ning tööandja otsustab talle maksta matusetoetust, kuidas seda maksustatakse? Samas, kui aga sureb töötaja ning tööandja otsustab maksta matusetoetust tema lähedastele, kuidas siis seda maksustatakse? Loe vastust..

erisoodustus


 RAAMATUPIDAMINE

Kolm põhjust, miks koostada raamatupidamise aastaaruanne IFRS-i kohaselt
Paljud Eesti ettevõtted saavad raamatupidamise aastaaruande koostamisel valida, kas koostada see vastavalt kohalikule Eesti heale raamatupidamistavale või rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele. Artikkel toob välja kolm põhjust, miks IFRS-le üleminek võib ettevõtte või tema aruande tarbijate jaoks olla kasulik valik. Loe lähemalt..

BDO Eesti annab nõu: Kuidas on õige dividende maksta?
Dividendide maksmine oma firmast on lihtne ja mis peamine - meeldiv. Siiski varitseb siin terve hulk ohte, millest tasub sekelduste vältimiseks hoiduda. Halvimal juhul tähendavad need eksimused maksuhalduri külastust, lisaraha otsimist või koguni dividendide tagasimaksmist. Hüva nõu annavad maksu- ja ärinõustamisteenuseid pakkuva ettevõtte BDO Eesti asjatundjad. Loe lähemalt..

Sularaha käitlemine - nõuded, mis kipuvad ununema
Kümmekond aastat tagasi hakkas sularaha kasutamine oluliselt vähenema - töötasu hakati valdavalt maksma ülekandega pangakontole, majanduskulude avanssi ja aruandlust hakati samuti arveldama panga kaudu. Teemakäsitlus on suunatud olulistele nüanssidele käsitlemaks tavalist sularahakassat. Loe lähemalt..

Lauri nõuab haigekassa võltsarvete juhtumi tõttu suurt revisjoni

Noor meister 2017 - raamatupidajate kutsemeistrivõistlus

KAS TEAD, et aprillis 2017 on kaks riigipüha ning puhkepäeva, 14. ja
16. aprill. Kui töötaja soovib puhkust perioodil 10.-16. aprill, siis puhkuse kestuseks on tavapärase 7 päeva asemel hoopis 5 päeva.

Alus:
2017. aasta kalendaarse tööajafondi arvestus, Töölepingu seaduse § 54 lg 3 TÖÖÕIGUS

Tegeliku töösuhte varjamine
Riigikohus tegi kolm olulist otsust, mis toetasid maksu- ja tolliameti käsitlust näilike tehingute maksustamisel. Otsustes kajastatud juhtumites seisnes tööjõumaksudest kõrvalehoidumine lühidalt selles, et füüsilisest isikust töötaja lasi oma töötasu kanda enda äriühingu (ainuosaniku ja juhatuse liikme osaühingu) pangakontole. Loe lähemalt..

Tööõnnetus
Iga 3,5 minuti järel sureb Euroopa Liidus mõni inimene tööõnnetuse või kutsehaiguse tagajärjel, tööõnnetuste läbi saab aastas kannatada ligi 7 miljonit inimest. Igal aastal läheb tööõnnetuste tõttu kaotsi vähemalt 450 miljonit tööpäeva. Euroopa Liidu majandusele läheb kõik see maksma vähemalt 490 miljardit eurot aastas. Loe lähemalt..

Betooniühingu tegevdirektor: Tööõnnetused on kinni töötaja peas
"Tööõnnetuste vältimine on kinni töötajate peas," ütles Betooniühingu tegevdirektor Toomas Vainola, kelle hinnangul on võimalik tööõnnetusi ära hoida järjepideva koolituse ja kontrolliga. Loe lähemalt..

Eesti ettevõtted ei võimalda soovijatel piisavalt kaugtööd teha

Valitsus arutas avaliku sektori töökohtade Tallinnast väljaviimise plaani

KÜSIMUSED-VASTUSED

Töötaja varaline vastutus

Küsimus: kaupade jaemüügiga tegelevas ettevõttes aegub teatud kogus kaupa (toiduainete puhul parim enne möödas) ning see avastatakse hiljem, siis kas tööandjal on õigus kauba mahakandmise asemel nõuda töötajalt aegunud kauba hüvitamist ehk nii-öelda väljaostmist? Väidetakse, et kauba aegumise ja sellest mitteteavitamisega on tekitatud tööandjale materiaalne kahju, mis tuleb hüvitada vastutaval töötajal. Kas töötajalt saab välja nõuda aegunud kauba hinna? Loe vastust..

Mootorsaega ohutult töötamine

Küsimus: töötan palkmaju valmistavas ettevõttes ning kasutan töös sageli mootorsaagi. Milliseid isikukaitsevahendeid tuleb palkmaja ehitusel eelkõige mootorsaega töötamisel kasutada? Loe vastust..

Ehitusteenuse maksustamine


 SEADUS/EELNÕUD

RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 12. nädal 2017

Käibemaksu piirmäära tõstmine 40 000 eurole sai EL-i heakskiidu
Euroopa Liidu Nõukogu andis heakskiidu Eesti soovile tõsta käibemaksukohustuslase piirmäär 40 000 eurole. Loe lähemalt..

Ettevõtte tegelikke kasusaajaid on keeruline tuvastada
Rahandusministeerium on välja töötanud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatused, millega täiendatakse rahapesu vastu võitlemise meetmeid. Üks oluline lisanduv meede on eraõiguslike juriidiliste isikute kohustus avaldada äriregistri juures oma tegelike kasusaajate andmed. Loe lähemalt..

Uus riigihangete seadus loob uusi võimalusi ja toob kvaliteedi kasvu

Õiguskantsler plaanib gaasi aktsiisimäärade tõstmise vaidlustamist

Soovid avaldada töökuulutust? Võta ühendust reklaam@rmp.ee! ETTEVÕTLUS

31. märts on viimane päev ...
... esitada füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, tasuda maamaks, tutvustada töötajatele 2017. aasta puhkuste ajakava, esitada tuleohutuse enesekontrolli aruanne. Loe lähemalt..

Väike-ettevõtted saavad nüüdsest eksporditehinguid lihtsamini kindlustada
KredEx Krediidikindlustus hakkab alustavatele eksportijatele ja väikeste ekspordimahtudega Eesti ettevõtetele pakkuma lihtsamat võimalust kindlustada end tellijate makseriskide vastu. Loe lähemalt..

Ettevõtted kaotasid reklaamimaksu vaidluse lõplikult ka Tartuga
Kuivõrd riigikohus ei võtnud kolmapäeval menetlusse ettevõtete kaebust Tartu reklaamimaksu vaidluses, jõustus varasem kohtuotsus, mille kohaselt on kohalikul omavalitsusel õigus kehtestada ja koguda makse. Loe lähemalt..

Kuula Turundusraadiot: Turundamine Vikipeedias

Kuula Vikerraadio saadet Ettevõtlusminutid: Kuidas leevendada töökäte puudust?

Maksu- ja tolliameti juhikonkursi lõppvooru pääses kaks kandidaati

Nädala pärast peavad kaupmehed olema valmis uuteks 50eurosteks rahatähtedeks

Ettevõtete ja majapidamiste hoiuste maht kasvas veebruaris aasta võrdluses 10%

Konverents


 ERAISIK

Olgu su pensionipõli ilus! Aga kuidas?
Pension võib tunduda mägede taga, kuid selleks valmistuma hakata pole kunagi liiga vara. Maailm muutub kümnete aastate jooksul palju ning enda tulevikku meist keegi ette ei näe. Küll aga saad praegu seada eesmärke, millist vanaduspõlve sa sooviksid. Need omakorda dikteerivad sinu praeguse elustiili ja pensioniks valmistumise strateegia. Loe lähemalt..

Mis võib juhtuda võltskauba ostjaga?
Üheks levinud tarbijat valitsevaks ohuks on võltskaup, mida tihti on esmapilgul raske ära tund internetis, ent siit mõned nipid, kuidas seda siiski teha saab. Ja samuti teadmine, et mitte alati ei karistata ainult võltskauba müüjat, vaid ka ostjat saab teatud riikides karistada. Loe lähemalt..

Tuleva sai finantsinspektsioonilt tegevusloa
Kevadkonverents


  ENIMLOETUD


  1. Audiitortegevuse seaduse muudatused vähendavad bürokraatiat

  2. Abimaterjal e-arvelduse teenuse hankimiseks

  3. Summeeritud tööaja tingimused töölepingus - mida peaks teadma?

  4. Ettevõtete autode erakasutuse maksustamine muutub lihtsamaks

  5. Kümme lihtsalt soovitust töötamise registrist


  TÖÖPAKKUMISED

Töökuulutus

pakub tööd
RAAMATUPIDAMIS-ÜKSUSE JUHILE

Töökuulutus

pakub tööd
SOOME TARKVARA KONSULTANDILE

Töökuulutus


pakub tööd
ÄRIKONTROLLERILE

Töökuulutus


pakub tööd
KLIENDITOE
SPETSIALISTILE  Veelgi soodsam hind

Käibemaks


  MAKSUSKOOP


27. märts - 2. aprill 2017


Heatahtlik lõbusus, naer ja huumor on võimsad tööriistad.

Puhkuseplaanid on meist paljudel juba tehtud ning loodetavasti ka puhkuste ajakavas fikseeritud. Seniks aga tuleb kevadväsimuse vastu võidelda ja päikesepaisteliste kevadilmadega palju värskes õhu viibida. Loodus juba tasapisi tärkab ning seda vaatepilti ei tasu maha magada. Laupäeval tasub oma lähedastele üks hea nali teha, et siis koos naerda.

Reedel, 31. märtsil on mitu olulist tähtaega, milleks on:

  • Viimane võimalus tähtaegselt esitada füüsilise isiku 2016. a tuludeklaratsioon.
  • Viimane aeg tutvustada töötajatele 2017. aasta puhkuste ajakava.
  • Maamaksu tasumise esimene tähtaeg.

Laupäeval, 1. aprillil algab uus kuu.

Tööpäevi on aprillis 19 ja töötunde kuus 152. Loe maksuskoopi..  PÜSIVALT KASULIK
 


Kuidas leida aastakeskmist töötajate arvu?

Tööandja minimaalne sotsiaalmaks 2017 (abitabel)  RUTIINIST VÄLJA


B-grupi vitamiinide puudusel on tõsised tagajärjed
bvitamiin
B-grupi vitamiinide puudus võib mõjutada inimese aju tegevust. Sellest, et organismil on mõnest B-grupi vitamiinist vajaka, võivad anda märku näiteks meeleolumuutused ja väsimus, samuti lihasnõrkus või kaalulangus. Loe lähemalt..

10 lihtsat säästunippi, mis tõesti toimivad
säästunipid
Populaane Facebooki säästugrupp "Kogumispäevik" korraldas laupäeval kirbuturu, kus oma säästu-ja kogumisnippe jagasid Kristel Aaslaid, Karin Rask, Georg Tulver ja Mikk Mäe ning "Kogumispäeviku" aktiivne liige Eike Kreek. Loe lähemalt..

Reisimise ABC
reisimine
Reisid kaugele või lähedale, enne teeleminekut peaks üle kontrollima võimalikud riskid ja koguma kasulikku informatsiooni reisisihi kohta.
Loe lähemalt..

Naljanurk

"Kus sa puhkuse veetsid?"
"Esimese poole Shveitsi Alpides"
"Ja teise poole?"
"Kipsis"
Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga siit..
3 955 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis.

 
 


 KOOLITUSED aprillis 2017

Aeg Teema/pealkiri Linn Korraldaja

SEADUS / MAKSUD
04.04.2017 Veebiseminar - Erisoodustused, mida ja millal maksustada? Eesti Addenda
05.04.2017 Uus riigihangete seadus - hankes osalejate kvalitatiivne valik ja pakkumuste vastavuse kontroll Tallinn Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
06.04.2017 Optsioonide ja dividendide maksustamine ning nende deklareerimine Tallinn Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
07.04.2017 Kas iga soodustus on ERISOODUSTUS? (TARTUS) Tartu

RMP Eesti

11.04.2017 Kas iga soodustus on ERISOODUSTUS? (TALLINNAS) Tallinn

RMP Eesti

18.04.2017 Kohustuslik üleminek e-arvetele ja selle korraldamine seadusega kooskõlas Tallinn Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus
19.04.2017 Uue valitsuse maksumuudatused 2017-2018 Tallinn Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
21.04.2017 Ehitusteenuse käibemaks Tallinn

RMP Eesti

21.04.2017 Kas iga soodustus on ERISOODUSTUS? (PÄRNUS) Pärnu

RMP Eesti


TÖÖÕIGUS
06.04.2017
Veebiseminar: Summeeritud tööaeg ja sellega seotud aktuaalsed küsimused Eesti Addenda
06.04.2017 Pööra tööõigus enda kasuks! Uus töölepinguseadus, aktuaalsed töövaidlused ja lahendid Tartu Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus
10.04.2017-
12.04.2017
Töötervishoid ja tööohutus Tartu Tartu KHK
11.04.2017 Töötervishoiu ja tööohutuse täiendusõpe Tartu Tartu KHK
19.04.2017-
23.05.2017
Ettevõtte töökorralduslike dokumentide vajalikkus ja nende koostamine Tartu Tartu KHK
24.04.2017-
29.05.2017
Palgaarvestus ja tööõigus (35-tunnine koolitus, õhtune) Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
27.04.2017 Tööõiguse aktuaalsed teemad raamatupidajale Kuressaare Eesti Raamatupidajate Kogu
27.04.2017
Muudatused töölepingu seaduses ja töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu Tallinn Version Koolitus

FINANTSJUHTIMINE
03.04.2017-
06.04.2017
Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht Tallinn Sander Karu finantskoolitused
03.04.2017-
04.04.2017
Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile Tallinn Sander Karu finantskoolitused
10.04.2017-
12.04.2017
Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs mittefinantsjuhile Tallinn Sander Karu finantskoolitused
11.04.2017 Veebiseminar: Praktiline finantsanalüüs Eesti Addenda


RAAMATUPIDAMINE

03.04.2017-
28.04.2017
Raamatupidamise e-õppe I osa Eesti Reiting Koolituskeskus
07.04.2017 Põhivarade arvestus kohaliku omavalitsuse finantsspetsialistile Tartu Juunika Koolitus
10.04.2017 Raamatupidaja, tase 5 (EKR 5) I ja II osa eksami tasuline konsultatsioon ja näidisülesannete lahendamine Tallinn Eesti Raamatupidajate Kogu
10.04.2017-
06.07.2017
Raamatupidamise kursus (120-tunnine, õhtune) Tartu Reiting Koolituskeskus
11.04.2017-
12.04.2017
Vanemraamatupidaja, tase 6 (EKR 6) 2-päevane tasuline konsultatsioon ja näidisülesannete lahendamine Tallinn Eesti Raamatupidajate Kogu
17.04.2017 Raamatupidaja, tase 5 III osa, juhtimisarvestuse lisamooduli tasuline konsultatsioon ja näidisülesannete lahendamine (VÄLJA MÜÜDUD) Tallinn Eesti Raamatupidajate Kogu
17.04.2017-
28.04.2017
Raamatupidamise algõpe (60-tunnine) Tallinn Version Koolitus
17.04.2017-
27.04.2017
Raamatupidamise algkursus Tallinn Majandusarvestuse Keskus
17.04.2017-
29.09.2017
Raamatupidamise kursus koos juhendatud praktikaga Tallinn Reiting Koolituskeskus
18.04.2017-
19.04.2017
Raamatupidaja täiendõpe Tallinn Majandusarvestuse Keskus
18.04.2017-
06.06.2017
Raamatupidamise algkursus (60-tunnine, õppekeel vene keel, õhtune) Tallinn Täiskasvanute Koolituskeskus
18.04.2017-
24.04.2017
Raamatupidamine programmil Merit Talllinn Reiting Koolituskeskus
18.04.2017 Konsolideeritud ettevõtete majandusaasta aruande koostamine Talllinn Version Koolitus
19.04.2017 Veebiseminar - Kodukontor - ettevõtlus vs erisoodustus Eesti Addenda
22.04.2017-
27.05.2017
Raamatupidamine edasijõudnutele (46-tunnine) Tartu Tartu KHK
24.04.2017-
21.06.2017
Raamatupidamise alused Talllinn Companion
24.04.2017 Põhivarade arvestus kohaliku omavalitsuse finantsspetsialistile Tallinn Juunika Koolitus
24.04.2017-
14.06.2017
Raamatupidamise algkursus (60-tunnine, õhtune) Talllinn Täiskasvanute Koolituskeskus
25.04.2017-
15.06.2017
Raamatupidamise algkursus (60-tunnine, õhtune) Tartu Täiskasvanute Koolituskeskus
25.04.2017 Veebiseminar - Korduma kippuvad küsimused väljamaksete maksustamisel Eesti Addenda
26.04.2017-
03.05.2017
Ettevalmistus raamatupidaja kutseeksamiks (tase 5) Tallinn Reiting Koolituskeskus
27.04.2017 EESTI RAAMATUPIDAJATE KONVERENTS
"Kevadmissioon 2017"
Tallinn

RMP Eesti ning
Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus koostöös

27.04.2017-
02.05.2017
Ettevalmistus raamatupidaja kutseeksamiks (tase 5) Tartu Reiting Koolituskeskus
27.04.2017 Riigihangete sisekontroll ja auditeerimine Tallinn Addenda
29.04.2017-
27.05.2017
Raamatupidamise algkursus laupäeviti (40-tunnine) Tartu Majandusarvestuse Keskus

RMP.ee koolituskalendrist leiate veel koolitusi teemal:
Tarkvara, Muud koolitused, На русском языке

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks kirjutage raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee
üldaadressile info@rmp.ee oma e-posti aadress, millele Te enam Nädalakirja ei soovi.
Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist,
siis andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee.