Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee
Nr 3, 18. jaanuar 2017
RMP toimetus

TSD lisa 1. Libisemine ja komistamine. Andmete ülekandmise õigus

Sel nädalal on kõneainet pakkunud nii töötajate transpordi erisoodustusmaksust vabastamise soov kui ka autode erisoodustusmaksust vabastamise erinevad meetodid, küpsete ettevõtete maksumäär ja palju muudki. Kuid kõik need siiski veel arutelu faasis.

Kohe-kohe on kätte jõudmas 10. veebruar, mil tuleb esitada 2017. aasta kohta esimene TSD. Selleks, et kõik teaks, mida ja kus täpselt deklareerida on maksuamet kokku pannud põhjaliku juhendi koos näidetega TSD Lisa 1 täitmisest.

Lisaks töötasule ootab iga töötaja tööandjalt kindlasti ka ohutut töökeskkonda. Üheks tavalisemaks õnnetuseks igapäevaelus ja tööl on tihtilugu komistamine ning kukkumine. Mida annaks aga selle ennetamiseks ära teha?

Peatselt kehtima hakkavast Andmekaitse üldmäärusest leiab lisaks tavapärasele andmekaitsega seotud teemadele ka uue mõiste, mis vajaks veidi lahti seletamist. Õigus andmete ülekandmisele- selle kohaselt on inimesel õigus küsida ja saada andmetöötlejalt kõiki teda puudutavaid isikuandmeid, mida inimene on andmetöötlejale edastanud.

Head lugemist
RMP.ee toimetus MAKSUNDUS

Töötajate transport tööle ja koju TMS § 48 lg 51 tulenevalt
Alates 2004. aasta 1. jaanuarist jõustunud säte ei laiene automaatselt kõigile tööandja poolt töötajate elu- ja töökoha vahelise transpordi korraldamisele tehtud kuludele. Seega on vajalik määratleda tehtud kulutuse vastavus tulumaksuseaduse § 48 lõikes 51 sätestatud põhimõttele, see tähendab töötajal ei ole ühistransporti kasutades võimalik teekonda elu- ja töökoha vahel läbida mõistliku aja- või rahakuluga. Loe lähemalt..

Tööandja transport olgu erisoodustus-
maksust vaba

Igasugune tööandja poolt töötajatele organiseeritud transport kodust tööle ja tagasi saamiseks tuleb vabastada erisoodustusmaksust, kirjutas Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar pöördumises rahandusminister Sven Sesterile. Loe lähemalt..

Ainult ettevõtluses kasutatavad autod saavad teist värvi numbrid
Rahandusministeerium soovib 2018. aasta algusest muuta firmaautode maksustamise süsteemi, mille järgi hakkab erisoodustuse maksustamine sõltuma auto väärtusest, sõidupäevikud kaovad osaliselt ning vaid ettevõtluses kasutatavad autod peavad hakkama kasutama teist värvi numbrimärke; kokku viivad muudatused eelarvest 5 miljonit eurot. Loe lähemalt..

AMTEL: ettevõtluses kasutavate autode märgistamine ühiskonda ei sobi

Näited deklaratsiooni TSD lisa 1 täitmise kohta 2017. aastal
Käesolev artikkel sisaldab hulgaliselt näited erinevate tasuliikude deklareerimisest 2017. aastal vorm TSD lisal 1. Loe lähemalt..

Kuula Kuku Raadio saadet Maksumaksja: Metallitoodete pöördmaksustamisest

KÜSIMUSED-VASTUSED

Binaarne kauplemine ja tulumaks

Küsimus: Soovin teada, millisel ajamomendil toimub tulumaksuga maksustamine binaarsel kauplemisel? Kas siis, kui laekub mingi raha arveldusarvele? Loe vastust ja teisi küsimusi-vastuseid..

Töötaja toitlus ja omaosalus

Küsimus: Tööandja sooviks korraldada firmas töötajate toitlustamist, planeerides lõuna maksumuseks näiteks 4 eurot. Toit tellitaks sisse vastavast firmast ja tasutakse algselt tööandaja poolt arve alusel. Tööandja kannaks planeeritud lõuna maksumusest näiteks 3 eurot ja töötaja 1 euro tööpäeva kohta. Loe küsimust edasi ja vastust..

Tartu Ülikool


 TÖÖÕIGUS

Ka usalduse kaotusel võib tööandjal olla lepingu ülesütlemise eelselt töötaja hoiatamise kohustus
Töölepingu seaduse § 88 lg 1 p-st 5 tuleneb alus töölepingu ülesütlemiseks juhuks, kui töötaja on pannud toime varguse, pettuse või muu teo, millega põhjustas tööandja usalduse kaotuse enda vastu. Sama sätte kolmandast lõikest tuleneb lepingu ülesütlemisele eelnevalt ülesütlemisest ette hoiatamise kohustus juhul, kui töötaja on rikkunud kohustusi või tema töövõime on vähenenud. Loe lähemalt..

Füüsikalised ohutegurid - libisemine ja komistamine
Libiseda või komistada võib meist igaüks, sõltumata vanusest, ametist ja tervislikust seisundist. Kahjuks vaadatakse kaastöötaja kukkumisele pahatihti kui naljale, eriti kui see ei põhjusta rasket vigastust. Ent järgmisel korral ning ebasoodsate asjaolude kokkulangemisel võib tagajärg olla naljast kaugel. Loe lähemalt..

Maksu- ja tolliamet tuletab majutus- ja toitlustusettevõtetele töötamise registreerimist meelde

Haigekassa alustab 18. jaanuaril töövõimetushüvitiste väljamaksmist

KÜSIMUSED-VASTUSED

Töökohal asuva liikumistee hooldus

Küsimus: ettevõtte töötajad peavad päevas mitu korda liikuma olmehoone ja tootmistsehhi vahel. Ühele töötajale oleks jääpurikas katuseräästast peaaegu pähe kukkunud. Nädal varem teine töötaja kukkus ja põrutas selja ära. Kas väljas olev liikumistee peab olema hooldatud? Loe vastust..

Läti residendile tasu maksmine Lätis osutatud teenuse eest

Küsimus: Eestis on registreeritud OÜ millel on leping Lätis tegutseva OÜga Läti ettevõtte reklaamide haldamise ning korrastamise osas (reklaamid asuvad Lätis). Eesti OÜ on otsinud Lätist inimesed, kes lepingulisi kohustusi Lätis täidavad. Eesti OÜ maksab Läti eraisikutele tehtud töö eest tasu. Loe küsimust edasi ja vastust..

KAS TEAD, et aastal 2017 peab ettevõtte juhatuse liikmele igakuiselt makstav brutotasu olema vähemalt 430 eurot, et kehtiks ravikindlustus.

Alus: Ravikindlustuse seadus ja Sotsiaalmaksuseadus SEADUS/EELNÕUD

RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 2. nädal 2017

Valitsus arutab madala maksuga ettevõtluskonto loomist
Valitsus hakkab neljapäeval arutama kava, mille järgi käivituks 2018. aasta algusest ettevõtluskonto süsteem, mis võimaldab füüsilisel isikul kuni 25 000 euro eest aastas kaupu ja teenuseid müüa, kusjuures konto maksumäär on madal 20 protsenti, mis hõlmab ka sotsiaalmaksu komponente. Loe lähemalt..

Valitsus kaalub kasumi laenuna väljaviimise piiramiseks panditulumaksu
Valitsus soovib piirata ettevõtete kasumite Eestist väljaviimist laenude kaudu ning plaanib selleks alates 2018. aastast kehtestada niinimetatud panditulumaksu, mida firmad peavad tasuma kontsernisiseselt raha laenates. Loe lähemalt..

Panditulumaks muudaks oluliselt Eesti ärikeskkonda

Küpsete firmade 14-protsendine maksumäär tuleb ilmselt tuleval aastal

Veokite teekasutustasu määr ei tohiks ületada Läti-Leedu taset

Riigikogu seadustab internetiühendust parandava eelnõu

Sester toob valitsusse ettepanekud FIE-de maksustamise lihtsustamiseks

Maksukoolitus


 ETTEVÕTLUS

Mida tähendab andmete ülekandmise õigus?
Andmekaitse üldmääruse artikkel 20 kohaldab uue mõiste, milleks on õigus andmete ülekandmisele (Data Portability). Selle kohaselt on inimesel õigus küsida ja saada andmetöötlejalt kõiki teda puudutavaid isikuandmeid, mida inimene on andmetöötlejale edastanud. Loe lähemalt..

Reisifirmadel tuleb 20. jaanuariks esitada kvartaliaruanne
Tarbijakaitseamet juhib reisiettevõtjate tähelepanu sellele, et 20. jaanuaril on 2016. aasta neljanda kvartali pakettreiside kogumüügi aruande esitamise tähtaeg. Aruannet saab esitada perioodil 1. jaanuar kuni 20. jaanuar. Loe lähemalt..

Tarbijakaitseamet karistas Tele2 ebaausate kauplemisvõtete kasutamise eest 4000 euroga

Fitek pakub üle-Euroopalist e-arveldust

Turuarendustoetust hakkavad saama ka tunnustatud tootjarühmad

Turundusraadio: Tööandja bränd seest välja ja Eesti 100 aaret

Turundusraadio: Aasta Turundustäht, programmatic ja turundusidee Laste Vabariik

Majandusaastaaruanne


 ÜLDMAJANDUS

Euroopa majandus tugevneb kõige kiuste
Uudistevoogu jälgides, näib Euroopa majanduse kohal murepilvi jätkuvat. Brexit, populistide võidukäik poliitikas, kärisev euroala, Itaalia pangad on vaid mõned näited. Vaadates aga reaalseid majandusindikaatoreid, räägivad need pigem majanduse stabiilsest tugevnemisest. Loe lähemalt..

Uuring: jagamismajanduse käive Eestis oli mullu üle 40 miljoni euro

Teaduse mõju majandusarengule peab suurenema

Plaaniline katkestus ID-kaardi ja mobiil-ID teenustes
Kalendrid


  ENIMLOETUD


  1. Tööandja minimaalne sotsiaalmaks 2017 (abitabel)

  2. Lihtsustunud finantsaruandlus ja pääsemine auditist - ettevõtja võit, kuid avalikkuse kaotus?

  3. Tunnitasu versus kuutasu 2017

  4. Sporditoetuste maksuvaba hüvitamine käivitub alates 2018. aasta algusest

  5. Seaduse alusel makstud trahviga kaasneb ettevõttel tulumaksukohustus


  TÖÖPAKKUMISED

Töökuulutus

pakub tööd
RAAMATUPIDAMISE ALGKURSUSE LEKTORILE  MAKSUSKOOP


16. - 22. jaanuar 2017


Teha tuleb seda, mis momendil on võimalik.

Statistikaameti andmetel kasvas Eesti rahvaarv aastaga 1850 inimese võrra. Selle uudise valguses saame ainult rõõmu tunda, et meie maa ei jää inimestest tühjaks ning saame suurema hulga inimestega Eesti paremaks muuta.

Reedel, 20. jaanuaril on raamatupidajatel töökas päev. Tähtaegselt esitamist ootavad:

  • käibedeklaratsiooni vorm KMD,
  • kauba ühendussisese käibe aruanne VD  ja
  • tasuda käibemaks;
  • alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi deklaratsioon ja
  • tasuda aktsiis detsembri eest.

 Loe maksuskoopi..
Kalendrid


  PÜSIVALT KASULIK
 

Auditi või ülevaatuse kohustuslikkuse tingimused

Madalapalgaliste töötajate toetus 2017. aastal  RUTIINIST VÄLJA


Seitse levinumat viga isikliku eelarve koostamisel
eelarve

Jaanuar on kõige parem aeg oma kulude-tulude ja finantseesmärkide analüüsimiseks ja isikliku eelarve koostamiseks. Viimast oleks hea järjepidevalt pidada iga kuu. Eelarve koostamisel on aga omad kitsaskohad, mis tähelepanuta jätmisel võivad tekitada nii väiksemaid kui suuremaid probleeme. Siinkohal loetlemegi üles seitse kõige levinumat viga enda või pere raha planeerimisel. Loodetavasti sinu eelarvest neid ei leia. Loe lähemalt..

Aasta loom on metskits
ehk kaber

Aasta loom

Aasta looma toimkond valis tänavuseks aasta loomaks metskitse - looma, keda kõik tunnevad. Niisiis, uluki nimetus on metskits, isasloom on sokk, emasloom kits ja alla aastane isend tall. Loe lähemalt..

Ciabatta kanafilee ja pestoga
ciabatta

Vaja läheb:
2 jahutatud broilerifilee minutipihvi, 2 ciabattakuklit, 4-6 viilu mozzarellat, meresoola, pipart, õli praadimiseks ja ciabatta määrimiseks.
Loe lähemalt..

Naljanurk

"Teie elukutse?"
"Tööandja."
"Kellele Te tööd annate?"
"Teile, härra kohtunik!!!"
Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga siit..
3884 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis.

 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks kirjutage raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee
üldaadressile info@rmp.ee oma e-posti aadress, millele Te enam Nädalakirja ei soovi.
Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist,
siis andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee.