Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee
Nr 32, 20. september 2017
RMP toimetus

Maksuvaba tulu aastal 2018. Lähetatud vs töölähetusel. Andmekaitsespetsialist

Maksu- ja tolliamet on nüüdseks avaldanud juhise, kuidas tulevast aastast maksuvaba tulu arvutada. Senikehtiv loogika muutub täielikult ehk siis edaspidi toimub arvestus aastatulu baasil väheneva maksuvaba tuluga. Keerulisemaks läheb palgaarvestuses maksuvaba tulu rakendamine ja tähele tasub panna, et maksuvaba tulu võib muutuda esitatud avaldusest lähtuvalt. Kui varasemalt paljud meist ootasid aastadeklaratsiooni esitades tagastamisele kuuluvat tulumaksusummat, siis nüüd võib juhtuda, et tuleb hoopis tulumaksu juurde maksta. Mida tähele panna ja millega edaspidi arvestada, sellest lähemalt.

Tööjõu vaba liikumine on üks Euroopa Liidu kodanike vabadustest. Selle vabaduse tagamiseks on kehtestatud nii ühtsed liidusisesed kui ka iga liikmesriigi enda reeglid, millest mööda vaadata ei saa. Seda, kas ja mis tingimustel välismaalane Eestis töötada tohib, peab teadma ta ise riiki tulles, kuid seaduse nõuete täitmist peab järgima ka tema tööandja. Mis vahe siis on lähetatud töötajal ja töölähetuses viibival töötajal?

Järgmisel aastal maikuus jõustuv isikuandmete kaitse määrus võib luua vajaduse andmekaitsespetsialisti ametikoha loomiseks. Millised saavad olema tema tööülesanded, teadmised ja ka oskused?

Juttu tuleb ka lasterikaste perede toetusest ja elatisest.

Reedel, 22. septembril kell 23:02 algab sügis.

Värvilist sügist
RMP.ee toimetus MAKSUNDUS

Maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2018
Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6 000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. 2018. aastal:

 • aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6 000 eurot aastas,
 • aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6 000 - 6 000 ÷ 10 800 × (tulu summa - 14 400),
 • aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0. Loe lähemalt..

OECD ei toeta Eesti plaanitavat tulumaksuerandit dividendimaksjatele
Majanduskoostöö ja arengu organisatsiooni (OECD) hinnangul suurendab Eesti plaanitav tulumaksualandus korduvalt dividende maksvatele ettevõtetele Eesti maksusüsteemi keerukust, ei suurenda investeeringuid ning vähendab maksutulusid. Loe lähemalt..

Krüptoraha/virtuaalse valuuta vahetustehingute maksuvabastusest
Tehinguid, mis puudutavad mittetraditsioonilisi valuutasid, st valuutad, mis ei ole käsitletavad seadusliku maksevahendina, tuleb sellegipoolest käsitleda finantstehinguna tingimusel, et tehingupooled aktsepteerivad neid valuutasid kui seaduslike maksevahendite alternatiive. Loe lähemalt..

Maksuhalduri tasuta koolitused oktoobris 2017

Jegorov: Eesti on töötamismustrite muutumisele kiirelt reageerinud

Kuula Kuku Raadio saadet Maksumaksja: Mis on saanud Tallinna müügimaksu vaidlustest?

KÜSIMUS-VASTUS

Väljarenditud sõiduauto maksustamine 2018. aastast

Küsimus: ettevõttel pole aktiivset tegevust olnud mitu aastat. Kinnisvara on antud üürile ning ettevõttel on kasutusrenditingimustel sõiduauto, mis on samuti välja renditud juhatuse liikmega seotud teisele osaühingule. Rendihind vastab turutingimustele. Pole autot müüa tahtnud, kuna renditingimused on väga head ning uue lepingu tingimustel oleks intressimäärad oluliselt kõrgemad. Siiani on ettevõte arvestanud sisendkäibemaksu 100% maha ja rendiarve esitanud käibemaksuga. Loe vastust..

Aasta raamatupidaja


 TÖÖÕIGUS

Mis vahe on lähetatud töötajal ja töölähetusel viibival töötajal?
Lähetatud töötajaid Eestis vastu võttev ettevõte peab arvestama, et tal on kohustused ka nende töötajate töötervishoiu ja tööohutuse osas. Tööjõu vaba liikumine on üks Euroopa Liidu kodanike vabadustest. Selle vabaduse tagamiseks on kehtestatud nii ühtsed liidusisesed kui ka iga liikmesriigi enda reeglid, millest mööda vaadata ei saa. Loe lähemalt..

Generatsioonid töökeskkonnas
Sõna generatsiooni üheks tähenduseks eesti keeles on põlvkond ehk siis lähedase vanusega ning elukogemusega inimesed. See tähendus sobitud konteksti, kus me soovime teada saada, millisesse generatsiooni kuulume töökeskkonnas. Loe lähemalt..

Millal on õige aeg kaaluda töökoha vahetust?
Inimesed veedavad tööl suure osa oma ajast, seetõttu on ka nõudmised tööle, töökohale ja tööandjale muutunud. Olukorras, kus töö ei paku enam rõõmu või olete kaotanud perspektiivi, tasub kaaluda töökoha vahetust. Loe lähemalt..

Avaliku teenistuse tööpakkumised leiate 18. septembrist ka töötukassa portaalist

Töökohal töötamine võib alandada tulemuslikkust

Kultuuritöötaja miinimumpalk tõuseb 1150 euroni

Valmis analüüs narkojoobe tõendamisest

Kuula Töövahetusraadiot: Esimesi töökogemusi ja karjäärivalikuid nende inimeste elus, kes aitavad teha karjäärivalikuid

KÜSIMUSED-VASTUSED

Tõstuki juhtimisõigus

Küsimus: kas mul peavad olema tõstukijuhi load või tunnistus, kui tahan tõstukijuhina tööle hakata? Töö toimuks ettevõte territooriumil, maanteel sõitma ei peaks. Loe vastust..

Töö puudumisel töölepingu lõpetamine

Küsimus: kuidas edasi toimida, kui tööandja teatab suuliselt neli päeva ette, et enam tööd ei ole ega tule, kuid töölepingut ei ole nõus lõpetama koondamisena vaid poolte kokkuleppel? Loe vastust..

KAS TEAD, et kui töö tegija allub tööd tehes tööandja juhtimisele ja kontrollile, st tööandja määrab töö tegemise koha, aja ning viisi, siis sõltumata sellest, millise pealkirjaga leping (nt käsundusleping, töövõtuleping jne) on temaga sõlmitud, on antud viisil töö tegemine käsitletav töölepingulise suhtena.

Lisalugemist:
Tööleping vs käsundusleping
, Tööleping vs töövõtuleping, Töölepingu seaduse §1 SEADUS/EELNÕUD


RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 37. nädal 2017

Magusamaksu järgmisel aastal ei tule
Rahandusminister Toomas Tõniste märkis, et eelarve on defitsiidis 0,25 protsendiga. "Leppisime ka kokku, et kuna magusamaksuga on üleval väga palju küsimusi ja vaidlusi ning on vaja selgust saada riigiabi teemadel, siis 2018. aastal me magusamaksu tuludega riigieelarves ei arvesta," ütles Tõniste Aktuaalsele Kaamerale. Loe lähemalt..

Riigikogu lükkas tagasi aktsiisimäärade taastamise eelnõu

Valitsus kiitis heaks eelnõu investorite kaitse tugevdamiseks

Riigihankes esitatud pakkumuse jõusoleku pikendamine

Metsa majandamise eeskirja muudatused leevendavad metsaraie tingimusi

Maksumuudatused


 ETTEVÕTLUS

Andmekaitsespetsialisti ülesanded, teadmised ja oskused
Andmekaitse Inspektsioon on koostanud nimekirja soovituslikest kompetentsidest, mis on eelduseks andmekaitsespetsialisti rolli tulemuslikul täitmisel. Kuna andmekaitse põhimõtete rakendamise osaks on oskus rakendada pädevaid turvameetmeid, peab andmekaitsespetsialistil olema teadmus ka infoturbe põhimõtetest ning sellega seotud tehnoloogiatest. Loe lähemalt..

Finantsreklaami piirangud kehtivad ka sotsiaalmeedias
Tarbijakaitseamet juhib ettevõtjate tähelepanu, et reklaamiseadusega finantsteenuse reklaamile kehtestatud piirangud kehtivad lisaks tavapärastele reklaamikanalitele ka sotsiaalmeedias, näiteks Facebookis ja Twitteris. Loe lähemalt..

Mis on krediidihinnang ja mida see näitab?
Krediidihinnang vastab väga lihtsale küsimusele - kellele müüa ja kui palju müüa? ehk siis professionaali keeles: milline on krediidirisk ja kui suur on krediidilimiit? Loe lähemalt..

Kuula Turundusraadiot: Turunduse juhtimine vol 2 ja EV100 Turundusidee "Rahvalood"

Mahemajanduse tervikprogramm põimib Eesti eelised ühtseks tervikuks

Majanduskeskkond soosib eksportijaid

Eesti liitus Euroopa ühtse väärtpaberite arveldusplatvormiga T2S

18.10.2017 Eesti raamatupidajate KONVERENTSI "Teejuht 2018. aastaks" ettekanne

Evelyn Liivamägi Praktilised nõuanded raamatupidajale, kuidas rakendada alates 2018. aastast muudatusi tulumaksuvabastuse osas

Evelyn Liivamägi, Maksu- ja Tolliamet, maksude osakonna juhataja

Vaata kogu konverentsi KAVA SIIT.. ERAISIK


Millised muudatused ootavad ees korterite majandamist?
Korteriühistu saab olema see, mis korteriomandite kaasomandi valitsemist korraldab. See tähendab, et kõik, mis ei ole korteriomandi omanike eriomand, jääb kaasomandina korteriühistu valitseda. Nii peaksid kaduma vaidlused näiteks selle üle, kes teenusepakkujatega lepingu sõlmib: lepingupartneriks on korteriühistu. Loe lähemalt..

Korteriühistu liikmete andmete avaldamise juhend
Andmekaitse Inspektsioon koostöös Eesti Korteriühistute Liiduga on koostanud "Korteriühistu liikmete andmete avaldamise juhendi". Juhis käsitleb kuidas avaldada korteriühistute liikmete andmeid ühistu siseselt ja ühistu väliselt, sh võlglaste, kes on võlgu korteriga seotud maksete eest korteriühistus või hooneühistus, andmete avaldamist. Loe lähemalt..

Õigusemõistmise nädala paiku saab tasuta õigusnõu

Alates 16. oktoobrist on viipemakse limiit 25 eurot

Mobiilne internetiühendus on enam kui kolmveerandil leibkondadest
Kaugkoolitused


  ENIMLOETUD


 1. Ületunnitöö kohustuslikkus

 2. Töötamise registreerimine

 3. Valitsus kiitis heaks FIE-de maksustamise lihtsustamise

 4. Maksuandmete tõend koolidele esitamiseks

 5. Isikuandmete kaitse eest vastutav isik  PÜSIVALT KASULIK
 


Sõiduautode ERI, mis on muutumas 1. jaanuarist 2018?

Kuidas võtta osaühingust omanikutulu?  TÖÖPAKKUMISED
Töökuulutus
is looking for a
HEAD OF FINANCE

Töökuulutus

võtab tööle
RAAMATUPIDAJA

Töökuulutus

võtab tööle
PEARAAMATUPIDAJA


  MAKSUSKOOP


18. - 24. september 2017


Elu viivad edasi mitte põhimõtted, vaid isiksused.

Täna, 20. septembril on vaja tähtaegselt esitada:

 • käibedeklaratsiooni vorm KMD,
 • kauba ühendusesisese käibe aruanne VD,
 • tasuda käibemaks;
 • alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi deklaratsioon ja
 • tasuda aktsiis augusti eest.

Neljapäeval, 21. septembril tähistame rahvakalendri järgi sügisest madisepäeva. Putukad ja ussid valmistuvad pesades talveunne suikuma või lähevad maa sisse. Loe maksuskoopi..  Värskes numbris

EMT
Tööelu


  RUTIINIST VÄLJA


Lasterikka pere toetus ja elatis
Peretoetus
Käesoleva aasta 1. juulil jõustus perehüvitiste seaduse muudatus, millega kehtestati lasterikka pere toetus. Seaduse § 3 lg 1 sätestab, et perehüvitised on riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu finantseeritavad rahalised hüvitised, mida makstakse lastega perede heaolu tagamiseks. Loe lähemalt..


4 pensionimüüti, mis tuleks silmapilkselt unustada
Pensionimüüdid
Pensioni kohta levib rohkelt erinevaid müüte ja eksiarvamusi. Oluliste otsuste tegemisel ei saa aga lähtuda pelgalt uskumustest, sest vajadus tulevikuks koguda ei ole müüt, vaid tegelikkus. Kui tunned huvi, miks järgnevad 4 levinud pensionimüüti paika ei pea, tasub edasi lugeda. Loe lähemalt..

Intress - mitte alati kurjajuur
IntressLaenu valides on loomulik, et võrdleme intresse ja krediidi kulukuse määra. Leides sobiva finantsasutuse on järgmiseks sammuks määrata, kui suure summa millise perioodi peale soovime laenata. Ei pea olema majanduskraadiga teadmaks, et mida pikem periood, seda rohkem intressi tuleb maksta. Loe lähemalt..

Vananenud tarkvara kasutamine on ohtlik, räägi sellest ka oma lähedastele!
Tarkvara
Kas oled kindel, et Sinu lähedaste, näiteks ema, isa või vanavanemate, arvutite tarkvara on turvaline? Microsoft lõpetas 2014. aasta aprillis Windows XP operatsioonisüsteemi tehnilise toetamise. See tähendab, et selles ilmnevaid turvanõrkusi enam ei parandata. Loe lähemalt..
Naljanurk
Statistika on nagu miniseelik - näitab palju aga varjab olulise.Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga siit..
4 135 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis.

 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks kirjutage raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee
üldaadressile info@rmp.ee oma e-posti aadress, millele Te enam Nädalakirja ei soovi.
Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist,
siis andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee.