Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee
Nr 41, 22. november 2017RMP toimetus

Maksureformide maavõistlus Baltikumis

Kes keda, ütle seda. Kord Vestmann all ja Piibeleht peal ning siis jälle vastupidi. Praktikas tahaks aga Vestmann olla kogu aeg peal. Selline on üksteiselt mõõduvõtt meil siin, Baltikumis.

Eestis langetatakse tulevast aastast regulaarselt väljamakstavate dividendide tulumaksumäär neljateistkümnele protsendile. Miks just neljateistkümnele? Sest Lätis on viisteist. On see piisav ajend välisettevõttele oma peakontor siia luua?

Riigi konkurentsivõime parandamiseks teevad kõik kolm Balti riiki pingutusi, aga kui tööjõudu napib, siis võivad need ehk pingutuseks jäädagi.

Head lugemist
RMP.ee toimetus MAKSUNDUS

Eelseisvate maksureformide mõju ettevõtetele
Järgmine aasta toob Eestis ja Lätis kaasa olulised maksureformid, mis mõjutavad igas suuruses ettevõtteid. Läti kehtestab 0% maksumäära reinvesteeritud kasumile, Eesti langetab regulaarsete kasumijaotiste tulumaksumäära ning rakendatakse ka muid meetmeid iga Balti riigi konkurentsivõime tõstmiseks. Loe lähemalt..

Maksupoliitiliste otsuste langetamisel ei tohi jätta tähelepanuta kehvemas olukorras olijaid
Riigikogul on õigus teha maksupoliitilisi valikuid, tõdeb õiguskantsler, st kehtestada maksusoodustusi ja -vabastusi. Siiski möönab ta, et sealjuures ei tohiks jätta tähelepanuta nende inimeste toetamist, kes on tööturul teistest kehvemas olukorras. Loe lähemalt..

Mida peaksid ettevõtjad tegema, et olla valmis arvestama 2018. aastal maksuvaba tulu
Tööandjatel oleks mõistlik kõik seni esitatud avaldused üle vaadata ja täpsustada, millise sõnastusega kehtiv avaldus on. Kui avalduses on kirjas töötaja soov arvestada seaduses ettenähtud maksuvaba tulu määraga, siis tegelikult ei pea neid avaldusi ümber tegema, eeldusel inimene teab täpselt, et saab palka ainult ühe tööandja juurest ja ootamatuid lisasissetulekuid oodata ei ole. Loe lähemalt..

Kuula Kuku Raadio saadet Maksumaksja: praktilised näited maksuvaba tulu avalduse esitamisest ja muutmisest

Maksuhalduri tasuta koolitused detsembris 2017

Kuula Vikerraadio saadet Ettevõtlusminutid: alkoholiaktsiis, tulumaksu- jt maksumuudatused

Dividendid saab lugeda aastatulu hulka

Maksuamet kavatseb OÜ-tamist ohjeldada avalikkuse teavitamisega

Maksuamet soovib inimeste abiga tuvastada erasõite tegevaid töösõidukeid

KÜSIMUSED-VASTUSED

Elektroonilise teenuse saaja

Küsimus: kus on käibe tekkimise koht, kui Eesti ettevõte tahab oma materjalide hoidmiseks võtta kasutusele Google Drive'i? Arve kuutasu eest esitab Google’i Iirimaa osakond. Kas tuleb ka deklareerimise kohustus? Loe vastust..

Kui maksuvaba tulu ei kasutata?

Küsimus: siiani on nii, et kui töötaja on teinud avalduse tulumaksuvabastuse kasutamiseks, siis seda peeti isiku põhitöökohaks ning ettevõttel on kohustus tema eest igakuiselt arvestada vähemalt sotsiaalmaksu miinimumi. Mis saab alates 01.01.18, kui töötajal on õigus tulumaksuvabastust mitte kasutada? Loe küsimust edasi ja vastust..

TTÜ täiendkoolitused


 RAAMATUPIDAMINE

Arvemenetlus juhi ja raamatupidaja aja säästmiseks
Arvemenetlus on ostuarvete, kviitungite ja kuluaruannete menetlemine vastavas tarkvaras. Selle protsessi sisendiks on erinevatest kanalitest saabunud kuludokumendid ja väljundiks on ülevaadatud, heakskiidetud, konteeritud, arhiveeritud ja väljamakstud kulud. Kuludokumentide sissetulevateks kanaliteks on Eestis tavaliselt e-postiga saabuvad ja digiteerimist vajavad PDF-arved, digiteerimist mitte vajavad e-arved ning pildistatud ja digiteerimist vajavad kviitungid. Loe lähemalt..

Raamatupidaja kalendrite ETTETELLIMINE
Juba kolmteist aastat on raamatupidaja kalendermärkmik olnud paljudele asendamatuks aksessuaariks, mis aitab meeles pidada olulisi tähtpäevi või millesse teha märkmeid tähtsatest kohtumistest. Tuleva aasta kalendermärkmike ja lauakalendrite tellimine on alanud! Loe lähemalt..

On alanud registreerumine Tartu ülikooli talvesemestri kaugkoolituskursustele

KAS TEAD, et uuest aastast saab töötaja ise oma avaldusega määrata maksustatavast tulust mahaarvatava summa, mis siiski ei või olla suurem kui 500 eurot, kuid sõltuvalt tulu suurusest võib see olla ka 0 eurot.

Allikas: Tulumaksuseaduse § 42 lg 1 TÖÖÕIGUS

Regulaarne tervisekontroll aitab ennetada kutsehaigusi
Eduka ettevõtte aluseks on terve ja motiveeritud töötaja. Regulaarne tervisekontroll aitab töötajatel varakult haigustele jälile saada ja tööandjal vastavalt juhistele töökeskkonda ohutumaks muuta. Loe lähemalt..

Põllumajanduses on valdav osaajaga töö
Statistikaameti 2016. aasta põllumajanduse struktuuriuuringu andmetel tegi Eesti põllumajanduslikes majapidamistes põllumajandustööd kokku 38 600 inimest. Neist vaid kolmandik ehk 12 300 töötas põllumajanduses täistööajaga. Loe lähemalt..

Ametiühingud kutsuvad tööandjaid taas haiguspuhanguid ennetama

Remonditud töövahendi ohutuse kontroll

Loomakliinikute töötajate tervise hoidmisele tuleb suuremat tähelepanu pöörata

KÜSIMUSED-VASTUSED

Erinevate puhkuseliikide kattumise võimalus

Küsimus: töötan põhikohaga ja õpin samal ajal kutsehariduskeskuses täiskasvanute õppe erialal tsükliõppes. Kas õppepuhkuse ja põhipuhkuse ajad võivad kattuda? Loe vastust..

Vastutus ehitusplatsil juhtunud tööõnnetuse korral

Küsimus: ettevõte on ühel ehitusel peatöövõtja. Peatöövõtjana pean määrama ehitusplatsile tööde tegemise ajaks koordinaatori, kes peab korraldama ja koordineerima tööohutusalast tegevust, regulaarseid üldkontrolle ning jälgima, et kõigil oleksid ohule vastavad isikukaitsevahendid. Kui nüüd koordinaator oma kohustust ei täida, siis kes vastutab alltöövõtja töötaja tööõnnetuse korral? Loe vastust..


 SEADUS/EELNÕUD


RMP.ee leiud Riigi Teatajatest - 46. nädal 2017

Suurtele energiatarbijatele aktsiisimäär soodsamaks
Tööandjate keskliit on viimastel aastatel palju rääkinud sellest, et energiahind tuleb muuta energiamahukale tööstusele konkurentsivõimelisemaks. Loe lähemalt..

Valitsus kiitis heaks Eesti ja Jaapani topeltmaksustamise vältimise lepingu ratifitseerimise
Topeltmaksustamise vältimise lepinguga luuakse eeldused ja kindlus vastastikusteks investeeringuteks ning inimeste, kaupade ja teenuste vabaks liikumiseks. Loe lähemalt..

Pensionireformi eelnõu jõuab valitsuse töölauale tuleval aastal

Maksumuudatused 2018


 ETTEVÕTLUS

Ärisaladuse lekitamine tõi juhatuse liikmele karistuse
Tartu maakohus on teinud otsuse asjas, mille järgi jäi endine juhatuse liige süüdi ärisaladuse õigustamatus avaldamises ja kasutamises ning usalduse kuritarvitamises. Loe lähemalt..

Vee- ja võrguettevõtjatel võib olla tekkinud olukord, kus nende taristu ei olegi ettevõtja omandis
Lahendini jõudnud õiguslik ebaselgus tehnovõrkude talumiskohustuse küsimuses võib tekitada olukorra, kus mõned olemasoleva taristu osad kuuluvad tegelikult hoopis kinnistute omanikele, kus taristu asub, ja mitte ettevõtjale, kes taristu kaudu teenust osutab.
Loe lähemalt..

Regulatsioonist ja LEI-koodist
Tulenevalt üle-euroopalisest finantsturgude regulatsioonist MiFID II peavad alates 3. jaanuarist 2018 kõik juriidilised isikud, kes soovivad teha tehinguid kaubeldavate väärtpaberitega, omama LEI-koodi.
Loe lähemalt..

Kuula Turundusraadiot: vegan marketing. EV100 turundusidee "Jõgewa muuseum"

Viis olulist asja, mida rootslastega äri tehes silmas pidada! Kas nõustud?

Ettevõtete summaarsed kasumid tegid suure hüppe

KredEx alustab koostööd Eesti start-up Investlyga KORTERIÜHISTU

Üürniku tekitatud kahju eest vastutab korteriomanik
Korteriühistud seisavad aina enam silmitsi üürikorteritega seotud probleemidega: pahatihti ei pea üürnikud kinni maja sisekorrareeglitest, peavad lärmakaid pidusid ja majas liikuvad võõrad tekitavad kahju teiste omanike varale. Siiski vastutab ühistu ees üürniku tekitatud kahju eest korteriomanik. Loe lähemalt..


KÜSIMUS-VASTUS

Uuel aastal tekib korteriühistu kinnistupõhiselt

Küsimus: ühel kinnistul asub kaks kortermaja, millel on erinev aadress. Kuidas sellisel juhul tekib uuest aastast korteriühistu? Kas kahe maja peale kokku üks ühine korteriühistu või kaks eraldiseisvat korteriühistut? Kas korteriühistu loomine/tekkimine on seotud kinnistuga või kinnistul asuvate kortermajadega? Loe vastust..


 ÜLDMAJANDUS

Kas Eesti riigi rahandus on kriisis?

Töökäte nappus pärsib majanduskasvu

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted on üha enesekindlamad

Firefox 57 vajab täiendavaid seadistusi ID-kaardiga kasutamisel

Eesti on maailmas maksude maksmise lihtsuselt 14. kohal
Kalendermarkmik


  ENIMLOETUD

  1. Dividendi saaja maksuvaba tulu

  2. Riik maksustab laenu andmise

  3. Automaks on kohal. Ärge petke ennast!

  4. Sõiduki rentimine turuhinnas juhtimis- või kontrollorgani liikmele

  5. Seitse soovitust, kuidas täiesti seaduslikult vähem makse maksta  PÜSIVALT KASULIK
 


Tegeliku töösuhte varjamine

Haigushüvitist võib nüüd maksta ilma sotsiaalmaksukohustuseta ka teise ja kolmanda haiguspäeva eest  MAKSUSKOOP


20.-26. november 2017


Oskus inimesi õigesti kohelda on sama nõutav kaup nagu suhkur või kohv.

On saanud justkui tavaks, et iga nädal peab olema mingi teemanädal. Ega käesoleva aasta neljakümne seitsmes nädal erandki saa olla.

Sel nädalal toimub ühisnädal, mille eesmärk on tutvustada kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda. Nädal päädib kodanikupäeva tähistamisega 26. novembril.

Kui mardipäev oli meeste püha, siis kadripäev (25. november) seevastu on naiste püha. Kadri on karja kaitsja ja ta on valge ning ilus. Kadripäeva ilm ennustada ilma küünlapäevaks. Kadripäevaga algasid tubased tööd ja toimetused. Loe maksuskoopi..  TÖÖPAKKUMISED
Töökuulutus

Arveldaja OÜ võtab tööle
RAAMATUPIDAJA

Töökuulutus

is looking for a
REVENUE COLLECTION SPECIALIST

Töökuulutus

is looking for an
ACCOUNTANT ASSISTANT


  RUTIINIST VÄLJA


Kontorivõimlemine tõstab õnnehormooni taset
Võimlemine
Kontorivõimlemine on üks võimalus, kuidas rohkem liikuda ja tööpäeva jooksul kaduma läinud värskus uuesti leida. Kui istuda liiga kaua, aeglustub kontoritöötaja verevarustus, mõte jääb toppama, tekib väsimus ja langeb töö tulemuslikkus. Liikumine suurendab õnnehormooni taset, mis tähendab, et tõuseb töötaja motivatsioon ja rahulolev töötaja on alati parem kui loid ning väsinud. Loe lähemalt..

Vead, mida inimesed pensionile jäädes teevad
Pension
Inimene õpib kogu elu. Õppetunnid aga muutuvad teatud vanusest kulukamaks. Seda eriti näiteks pensionieas, kus reeglina raha teenimisega enam aktiivselt ei tegeleta. Loe lähemalt..

Lastega leibkonnad Euroopas
LeibkondNovembri keskel tähistatakse ülemaailmset laste päeva. Vähenenud abiellumus, suurenenud lahutuste arv ja vabas kooselus elavate paaride osatähtsus on.avaldanud mõju ka laste elukorraldusele, sest lapsed kasvavad praegusajal üha eripalgelisemates leibkondades kui kunagi varem. Loe lähemalt..
Naljanurk
Boss: "Iga kord, kui tulen kontorisse, leian Teid tegevusetult istumas laua taga." Raamatupidaja: "Selles on süüdi mu halb kuulmine."
Boss: "… Kuidas kuulmine?" Raamatupidaja: "Ma ei kuule Teie sammusid küllalt vara!"
Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga siit..
4 249 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis.Lauakalender 2018 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks kirjutage raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee
üldaadressile info@rmp.ee oma e-posti aadress, millele Te enam Nädalakirja ei soovi.
Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist,
siis andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee.