Nr 9, 26. veebruar 2020


Vaata veebis


Reklaam

 
 
RMP.ee toimetus

RMP.ee toimetus
Tel: 6 848 110
E-post: toimetus@rmp.ee
 

Konverentsi soodushind pühapäevani


Linnuriigi kirev mitmekesidus pole ässitand meie esivanemaid vastastikusele vaenule, vaid just sallivusele ja iga linnu erineva laulu õigustamisele ühises üldises eluorkestris, kus heliderikkus ei kahjusta, vaid aina suuremat mõju saavutab, kui aga paremat koosmängu osataks organiseerida.

Vabariigi presidendi ilusad sõnad kuulatud, astume lähemale pühapäeval algavale paastukuule. Märtsis on 31 kalendripäeva ning töötades esmaspäevast reedeni - 22 tööpäevi ja 176 töötundi.

Enne aga.. maksuametnikud vuhivad tulumaksu tagastusotsuseid teha ning esimesed usinad, kes on oma tuludeklaratsiooni juba elektrooniliselt esitanud ja kelle deklaratsioon ei vaja täiendavat kontrolli, saavad juba tänasest raha tagasi.

Ärge unustage, Eesti raamatupidajate KONVERENTSI soodushind 179 EUR + km, lõpeb selle nädala lõpus!

Kaunist lume jäädvustamist!

 

TÖÖÕIGUS

Test

Testi end: puhkuste ajakava koostamine

Puhata ja mängida tahab igaüks. Et kõik saaks puhatud ja samal ajal ka töö tehtud, tuleb puhkused panna kavasse, mille kokkupanekul võiks tööandja arvestada töötajate soovidega, mis on mõistlikult ühitatud tööandja ettevõtte huvidega. Võtke endale pisut aega ja lahendage RMP.ee toimetuse koostatud teemakohast testi. Loe lähemalt..

 

Kõik töövahendid ei vaja ohutusjuhendit

Ohutusjuhend peaks olema kohustuslik vaid selliste töövahendite osas, mis oma olemuselt, pika kasutusaja või kasutamise sageduse tõttu võivad mõjuda töötaja tervisele ohtlikult või mille kasutus on mõistlikult käituvale isikule ebaselge ega ole kasutatav ka igapäevases olmes või koduses majapidamises. Loe lähemalt..

 

Tööinspektsiooni teavitusüritused 2020. aastal

Töötuhüvitis peaks laienema ka poolte kokkuleppel lõppenud töösuhtele

KÜSIMUSED-VASTUSED

 

Tööriiete kohandamine ja selleks tehtud kulude kompenseerimine

Küsimus: tööandja võimaldab töötajatele ühesugused ja ühes suuruses töörõivad. Töötajad on aga erineva suuruse ja kehaehitusega, millega ei ole arvestatud. Tööriietes on ebamugav ning see tekitab stressi. Loe küsimust edasi ja vastust..

Töötaja jälgimine töökohal turvakaamera abil

Küsimus: ettevõte on paigaldanud turvakaamerad ja need ka vastavalt tähistanud. Töötajad on turvakaamerate olemasolust teadlikud. Viimasel ajal on tulnud töötajatelt murelikke pöördumisi, kus nad kurdavad, et kahtlustavad oma otsest juhti kaamerate kuritarvitamises. Loe küsimust edasi ja vastust..

Standard Books

 

ENIMLOETUD

  1. Tšeki täiendamine ettevõtte andmetega

  2. Rahavoogude aruandes äritegevuse esitamine kaudsel meetodil

  3. Testi end: füüsilise isiku tuludeklaratsioon 2019

  4. Töötajate leidmist soodustavad maksusoodustused tööandjale

  5. Puhkusel viibitud aja eest võib maksta muutumatu suurusega töötasu

konverents


TÖÖPAKKUMISED

tööpakkumine

is looking for a
SENIOR ACCOUNTANT

 

tööpakkumine

pakub tööd
RAAMATUPIDAJALE

 
 

RAAMATUPIDAMINE

Uus aruandlusnõue börsiettevõtetele

Börsil noteeritud ettevõtted, kelle majandusaasta lõpeb kalendriaastaga, peavad 2020. aasta majandusaasta aruannetes arvestama uute, Euroopa ühtse elektroonilise aruandluse vormingu nõuetega. Loe lähemalt..

 

Registreerimine kevadistele raamatupidaja kutseeksamitele on alanud

2020. aasta kevadised raamatupidaja ja vanemraamatupidaja kutseeksamid toimuvad laupäeval, 9. mail Eesti erinevates kohtades (Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva) algusega kell 11.00. Taotluste vastuvõtt lõppeb 17. aprillil 2020 kell 18.00. Loe lähemalt..

 

20. märtsil räägime MTÜ ja SA raamatupidamise erisustest ja aastaaruande koostamisest

Eesti raamatupidajate KONVERENTSI "Kevadmissioon" soodushind 179 EUR + km kehtib ainult pühapäevani

 

 

TARKVARA


SAP Business ByDesign


Pilvepõhine SAP majandustarkvara aitab ettevõtte äril targalt kasvada

 
Merit Aktiva


Merit Aktiva uus versioon

 

Arvekeskus

Uuring: E-arveid peetakse oluliselt turvalisemaks kui PDF-ja paberarveid

 
 

KAS TEAD, et alates 27. veebruarist saab e-MTAs tellida teateid e-MTA kasutamise pääsuõiguste kohta. Tellitud teated aitavad meelde tuletada teie või teie esindajate e-MTA pääsuõiguste lõppemist, et saaksite neid vajadusel operatiivselt pikendada. Juriidilised isikud saavad lisaks tellida teateid selle kohta, kui esindajale on antud pääsuõigus või esindaja on talle antud pääsuõigusest loobunud. Allikas: e-MTA

 
 

MAKSUNDUS

Füüsilise isiku ajutiste makseraskuste ajatamine

Kui tulu deklareerides selgub, et tuleb tulumaksu juurde tasuda, siis on hea teada, et seda on võimalik teha ka osade kaupa. E-maksuametis saad taotleda juurdemakse ajatamist. Ajatades saab vähendada poole võrra ka intressikohustust, mis maksu hilisema tasumisega kaasneb. Loe lähemalt..

 

Metsa võõrandamisest saadud tulu maksustamine

Olenevalt metsa võõrandamise asjaoludest ja tingimustest maksustatakse saadud tulu kas ettevõtlustuluna või kasuna vara võõrandamisest. Oluline on teada, kas tegemist on füüsilise isiku ettevõtlusega või füüsilise isiku vara võõrandamisega, sest maksustamise alused, maksukoormus, vara üle arvestuse pidamine ja deklareerimine on erinevad. Loe lähemalt..

 

Maksu- ja tolliamet alustab enammakstud tulumaksu tagastamist

Maksu- ja tolliamet alustab tänasest enammakstud tulumaksu tagastamist neile, kes on oma tuludeklaratsiooni juba elektrooniliselt esitanud ja kelle deklaratsioon ei vaja täiendavat kontrolli. Loe lähemalt..

 

Finantsvarale kehtestatud tingimused

Pensionireformi seadus saadeti muutmata kujul uuesti vastuvõtmiseks


KÜ raamatupidamine


ETTEVÕTLUS

Ettevõtte osaluse müügil kipub ununema väike, aga tähtis fakt

Enamikus riikides on äriühingu osa müües müügilepingu sõlmimisel vormivabadus, siis Eestis kehtib kohustus sõlmida osa müügileping notariaalselt. Ainult juhul, kui osaühingu osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, ei ole notariaalne müügileping lepingupooltele kohustuslik. Loe lähemalt..

 

Euroopa videojälgimise juhis säilitas kehtinud põhimõtted, kuid muutis biomeetria käsitlust

Uue biomeetria käsitluse järgi kuuluvad biomeetria andmete hulka nii inimese kohta saadud unikaalne info ilma tema isikut nimeliselt tuvastamata kui ka biomeetria töötlemisest saadavad koodid ehk räsi. Varem käsitleti sedasorti andmeid tavaliste isikuandmetena. Loe lähemalt..

 

Mis on isikuandmed?

Finantssektori trahvid peavad vastama rikkumiste suurusele

Kuula Marketingi Instituudi Turundusraadiot: Telia uus kanal Inspira

KÜSIMUS-VASTUS

 

Võlgniku maksehäireandmete edastamine inkassoteenuse osutajale

Küsimus: kas pöördumine inkassoteenuse osutaja poole, kui klient ei täida lepingut, on isikuandmete kaitse seadusega kooskõlas? Loe vastust..

 

PÜSIVALT KASULIK

Töövõimetuspensionär ja kasutamata puhkuse jääk

Osaline töövõime ja puhkus

RUTIINIST VÄLJA

Milliseid muutusi toob Brexit tarbijatele?

Brexit

Jaanuari viimasel päeval lahkus Suurbritannia Euroopa Liidust ning algas üleminekuetapp, mis kestab praeguse kokkuleppe järgi kuni 2020. aasta lõpuni. Mida tähendab Suurbritannia ELst lahkumine tarbijatele? Loe lähemalt..

 

 

Riigihanke edu võti on teadmised ja praktika

Riigihanke edu

Riigihange on majanduslik ost või tellimus riigihankelepingu alusel. Oluline on, et seda tehakse teadlikult ja targalt, hankija tegevus oleks läbipaistev ning hangetes osalevaid ettevõtjaid koheldakse sealjuures võrdselt. Loe lähemalt..

 

 

 

Ilmunud on juhend turvaline meilivahetus

Meilivahetus

Riigi Infosüsteemi Amet on välja andnud juhendi (küll avalikule sektorile, kuid soovitatakse seda ka ettevõtetele), kuidas meilivahetust turvalisemaks muuta. Loe lähemalt..


Naljanurk
Kõrge maksukoormus on väikeettevõtjatele kehtestatud selleks, et riigil oleks rahalisi vahendeid väikeettevõtjate rahaliseks toetamiseks.


Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga SIIN!
4695 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis.

 
 

KOOLITUSED märtsis 2020

 
 

MAKSUNDUS

 
 

04.03.2020

Kuidas säilitada sujuv äri karmistunud rahapesu tõkestamise keskkonnas? Pärnus (4,2 ak/h) - Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

 
 

12.03.2020

Maksukoolitus: Mida peab teadma maksuseadusest? Tallinnas (6 ak/h) - Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

 
 

19.03.2020

Rahapesu tõkestamise seaduse nõuded. Kohustusliku riskimudeli koostamise praktikum Tallinnas (4 ak/h) - Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

 
 

26.03.2020

Tulumaksu täiendõppepäev Tallinnas (5,3 ak/h) - Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

 
 

RAAMATUPIDAMINE

 
 

02.03.2020-
26.03.2020

Raamatupidamise praktika programmi Merit toel Tartus (48 ak/h) - Tartu Kutsehariduskeskus

 
 

03.03.2020

Majandusaasta aruande auditi protseduurid vähese kogemusega audiitor assistendile Tallinnas (8 ak/h) - Addenda

 
 

04.03.2020-
08.04.2020

Raamatupidaja algõpe Tartus (52 ak/h) - Tartu Kutsehariduskeskus

 
 

04.03.2020 -
10.06.2020

Raamatupidaja koolitus Tartus (120 ak/h) - Tartu Kutsehariduskeskus

 
 

04.03.2020

Veebiseminar - korteriühistu majandusaasta aruanne (2 ak/h) - Addenda

 
 

05.03.2020

Rahavoogude aruanne Tallinnas (8 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

05.03.2020

Veebiseminar - kuidas peavad juhid lugema majandusaasta aruannet (2 ak/h) - Addenda

 
 

06.03.2020

Majandusaasta aruanne Pärnus (8 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

10.03.2020-
13.05.2020

Raamatupidamine edasijõudnutele koos juhendatud praktikaga Tartus (140 ak/h) - Reiting Koolituskeskus

 
 

12.03.2020

Korteriühistu raamatupidamise erisused ja aastaaruanne 2019 TALLINNAS (4,7 ak/h) - RMP Eesti

 
 

18.03.2020

Täiendõppepäev finantsjuhi ja pearaamatupidaja kompetentsi tõstmiseks Tallinnas (4 ak/h) - Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

 
 

20.03.2020

MTÜ ja SA raamatupidamise erisused ning aastaaruanne 2019 TALLINNAS (4,7 ak/h) - RMP Eesti OÜ

 
 

24.03.2020-
26.03.2020

Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs Tartus (24 ak/h) - Sander Karu finantskoolitused

 
 

25.03.2020-
08.04.2020

Konsolideerimine. Arvestuse fööniks-kontsern Tallinnas (15 ak/h) - Hansa Konverentsid

 
 

26.03.2020-
27.03.2020

Soome raamatupidamine algajatele Tallinnas (16 ak/h) - Reiting Koolituskeskus

 
 

31.03.2020-
17.05.2020

Raamatupidamise algkursus (õhtune) Tallinnas (64 ak/h) - Majandusarvestuse Keskus

 
 

FINANTSJUHTIMINE

 
 

04.03.2020

Finantsanalüüs edasijõudnutele Tallinnas (8 ak/h) - Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused

 
 

09.03.2020-
08.04.2020

Juhtimisarvestus Tartus (52 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

10.03.2020-
11.03.2020

Ettevõtte tervise hindamine ja laenuvõimekuse analüüs Tallinnas (16 ak/h) - Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused

 
 

11.03.2020

Finantsjuhtimise parim praktika Tallinnas (6 ak/h) - Addenda

 
 

12.03.2020-
16.04.2020

Juhtimisarvestus Pärnus (52 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

13.03.2020-
16.04.2020

Juhtimisarvestus ja finantsanalüüs Tallinnas (50 ak/h) - Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused

 
 

16.03.2020-
18.03.2020

Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs Tallinnas (24 ak/h) - Sander Karu finantskoolitused

 
 

16.03.2020-
17.03.2020

Tekkepõhine ja tegevuspõhine eelarvestamine Tallinnas (16 ak/h) - Sander Karu finantskoolitused

 
 

16.03.2020-
09.04.2020

Juhtimisarvestus Tallinnas (52 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

24.03.2020-
25.03.2020

Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus Tartus (16 ak/h) - Sander Karu finantskoolitused

 
 

24.03.2020-
26.03.2020

Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs Tartus (24 ak/h) - Sander Karu finantskoolitused

 
 

25.03.2020

Finantsanalüüs suhtarvude abil Tallinnas (8 ak/h) - Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused

 
 

27.03.2020

Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele) Tallinnas (8 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

30.03.2020-
31.03.2020

Tegevuspõhine kuluarvestus (activity-based costing ABC) - juurutamine ja arendamine organisatsioonis Tallinnas (16 ak/h) - Sander Karu finantskoolitused

 
 

TÖÖÕIGUS

 
 

09.03.2020-
20.03.2020

Palgaarvestus ja tööõigus Tallinnas (35 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

12.03.2020

Veebiseminar - kaugtöö efektiivne juhtimine (2 ak/h) - Addenda

 
 

17.03.2020

Veebiseminar - töötasu maksmise ja arvestamise probleemid (2 ak/h) - Addenda

 
 

TARKVARA

 
 

05.03.2020-
06.03.2020

Exceli meistriklass: andmeanalüüs ja funktsioonid Tallinnas (16 ak/h) - Nordic Koolitus

 
 

10.03.2020-
11.03.2020

Excel raamatupidajatele ja finantstöötajatele Tallinnas (16 ak/h) - Nordic Koolitus

 
 

27.03.2020

Efektiivne Outlook ajajuhtimise võtmes Tallinnas (6 ak/h) - Nordic Koolitus

 
 

---
RMP.ee koolituskalendrist leiate veel koolitusi teemal: Vene keeles ja Muud koolitused

 
 Koolitused


Foorum


E-pood


Uudised


Otsing

 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks saatke e-kiri teemal "LOOBUN" raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee üldaadressile info@rmp.ee ning pange kirja ka e-posti aadress, millele kirju enam saada ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis
andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee