RMP.ee Nädalakiri
 


Nr 23, 15. juuni 2022

Nädalakiri

E-pood

Koolitused
 
 
RMP.ee toimetus

RMP.ee toimetus
Tel: 6 848 110
E-post: toimetus@rmp.ee
 

Käibemaks langeb ja tööpäev lüheneb

 

Liigume iga päevaga aasta kõige valgema öö poole. Juba järgmisel nädalal saabub suvi ning ees ootab pühadeperiood. Enamik töötajaid saavad nautida lühemat töönädalat kahe lisapuhkepäeva ja kolmetunnise tööpäevalühendusega.

 

Kui eelmisel korral rääkisime 1. juuli käibemaksumuudatustest, siis ka 1. augustil on käibemaksuseadus muutumas. Täna ajakirjandusväljaannetele kehtiv 9%-line käibemaksumäär langeb 5%-le.

 

Kuna RMP.ee Nädalakiri ilmub suvel üle nädala, siis kõik jooksvad uudised ei mahu lugejakirja ja on leitavad portaalist.

 

Head lugemist!

Järgmine Nädalakiri taas 29. juunil.

 

 

RAAMATUPIDAMINE

Esipilt

Vara kaetava väärtuse testimise meelespea

Arvestades keerulisi arenguid turgudel ning majandusaasta aruande koostamiste hooaega, siis on asjakohane meelde tuletada ja teada, et Raamatupidamise Toimkonna juhendi (RTJ) 5 “Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad” punkt 54 nõuab raamatupidamiskohustuslasest majandusüksuse juhtkonnalt kriitilist hinnangut-analüüsi, kas tegutsemiskeskkonnas esineb asjaolusid-märke, mis viitavad majandusüksuse materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade väärtuse langusele. Loe lähemalt..

 

Riigikohus: audiitorbüroo võib tegevusloata jätta vaid tõsiste rikkumiste korral

Riigikohtu halduskolleegium selgitas teisipäeval, 7. juunil avaldatud otsuses, et audiitorettevõtja tegevusloa saab kehtetuks tunnistada ainult selliste rikkumiste puhul, mis annavad alust tõsiselt kahelda tema töö tulemuste usaldusväärsuses. Loe lähemalt..

 

Arvestusala uurimistööde konkursile oodatakse üliõpilastöid 30. juunini

Raamatupidajate kutseeksamite tulemused kevad 2022

Hetkel kehtivad raamatupidaja kutsestandardid (kinnitatud 04.05.2022)

 

ENIMLOETUD

  1. Käibemaksuseaduse muudatused alates 01.07.2022

  2. Testi end: maksumäärad ja -nüansid 2022

  3. Muude hüvede maksmise kokkulepe

  4. Sõjapõgenikke tööle võtnud tööandjad saavad taotleda toetust

  5. Kas 15-aastane tohib muru niita?

TÖÖPAKKUMISED

tööpakkumine

võtab tööle
RAAMATUPIDAJA

 

tööpakkumine

võtab tööle
RAAMATUPIDAJA-KONSULTANDI

Vaata kõiki kuulutusi >>


 
 
Tallinna Tehnikaülikool
 
 

MAKSUNDUS

Käibemaksuseaduse muudatused alates 01.08.2022

Riigikogu võttis 18. mail vastu käibemaksuseaduse muutmise seaduse, millega kehtestatakse alates 2022. aasta 1. augustist nii füüsilisel kandjal kui elektrooniliste ajakirjandusväljaannete käibemaksumääraks 5% senise 9% asemel. Loe lähemalt..

 

Füüsilise isiku residentsuse määramise juhend

Alates 01.06.2022 saab residentsuse määramise avaldust (vormi R) esitada Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas e-MTA. Loe lähemalt..

 

01.06.2022 uuenes e-MTAs mitteresidendi koodide taotlemise teenus

Hoidke käibedeklaratsiooni esitamisel kokku väärtuslikku aega

Aprilli eest tasuti 16,1 protsenti enam makse kui 2021. aastal samal ajal

 

MAKSUSKOOP

13. - 19. juuni
Halb uudis on see, et aeg lendab. Hea uudis on see, et Sina oled piloot.


Täna, 15. juunil deklareerivad ja tasuvad asjaosalised hasartmängumaksu. FIE aga peab meeles pidama, et tasuda tuleb avansilist sotsiaalmaksu.

 

Ja juba järgmisel nädalal on oodata aasta kõige pikemat ööd. Töönädal on see-eest lühike, sest sel aastal on langenud võidupüha ning jaanipäev neljapäevasele ja reedesele päevale. Mis aga omakorda tähendab ka seda, et kolmapäeval, 22. juunil on lühendatud tööpäev. Loe lähemalt..

 
 

Investeerimisest vene keeles
 
 

TÖÖÕIGUS

22. juunil on lühendatud tööpäev

Jaanipäev ja võidupüha ei ole enam kaugel, mistõttu on õige aeg juhtida tähelepanu riigipühadel töötamisele. Neljapäev, 23. juuni ja reede, 24. juuni on riigipühad ning puhkepäevad. Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja vastavalt pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 on kolmapäeval, 22. juunil tööpäev lühendatud 3 tunni võrra. Loe lähemalt..

 

Õppepuhkus - mida tööandja peab teadma

Taas on kevad ning paljudes ettevõtetes muutuvad päevakajaliseks õppepuhkused. Töötavad üliõpilased vajavad tööst vaba aega kas õpingute lõpetamiseks või eksamite ettevalmistamiseks ja sooritamiseks, sel aga on teatud juhtudel kaalukas tähendus ettevõtte töökorraldusele. Loe lähemalt..

 

Tähtajaliste töölepingute regulatsiooni tuleks muuta veelgi paindlikumaks

Analüüs: üle poole osalise töövõimega inimestest töötab

Õiguskomisjon toetas tööampsajate kaitset suurendavat eelnõu

 

KÜSIMUSED-VASTUSED

Töötamine riigipühal

KÜSIMUS: kas töötaja on kohustatud tööandja nõudmisel riigipühal, 24. juunil töötama? Loe vastust..

Kas 1. augustist tuleb töötingimustest teavitada vaid uusi töötajaid?

KÜSIMUS: 1. augustist hakkab kehtima nõue, et töötajat tuleb teavitada töötingimustest. Kas teavitada tuleb ka neid töötajaid, kes töötasid enne 1. augustit või ikkagi ainult uusi? Loe vastust..

Kehtiv ravikindlustus, töötades võlaõiguslepingu alusel

KÜSIMUS: töötan võlaõiguslepingu alusel. Mais tehti väljamakse summas 700 eurot. Juunis makstav tasu jääb ilmselt 250 euro suuruseks. Kas mul on juunis kehtiv ravikindlustus? Loe vastust..

 
 

VEEBIKOOLITUSED suvel

28.07.2022 KAUGTÖÖ ja kodukontori kulude maksustamine
11.08.2022 Algaja FIE maksukoolitus
18.08.2022 FIE kulude maksustamine
 
 

TARKVARA

www.RMP.ee/tarkvara
 
 

Tarkvara


Tarkvara

Merit Palga uus versioon, 14.06.2022

8 nippi SimplBooksi kasutajale efektiivsemaks tööks

 

Tarkvara


Tarkvara

UKU Pro nipp: kliendi kokkulepete monitoorimine

Banqupis saad e-arveid ka vastu võtta

 
 

ETTEVÕTLUS

Ettevõtja, valmista end ette autorite ja esitajate teavitamiseks

Ettevõtja, kes sa kasutad mõne muusiku, kunstniku, tiktokkeri või muu loomeautori või esitaja loomingut oma ärilistes huvides - pane nüüd hoolsalt tähele. Autoriõiguse seaduse kohaselt tuleb alates 2022. aasta 7. juunist autoritele ja esitajatele anda vähemalt kord aastas infot nende teoste ja esituste kasutusviiside kohta. Loe lähemalt..

 

Kauplemine Tallinna linnas avalikul üritusel

Kui avalikul üritusel toimub kaubandustegevus, siis võib seal kaubelda ainult avaliku ürituse korraldaja nõusolekul ning avaliku ürituse või kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipileti alusel nagu see on ette nähtud kaubandustegevuse seaduses. Loe lähemalt..

 

Rmp.ee leiud Riigi Teatajast - 22. nädal

Käibemaksuseaduse muutmise seadus (jõustub 01.08.2022), Investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (jõustub 13.06.2022) jt .Loe lähemalt..

 

Ülevaade Riigikohtu praktikast mai 2022

Hoiu-laenuühistu juhatuse liige sai kahtlustuse investeerimiskelmuses

Valitsus toetab EL-i äriühingute kestlikkuse direktiivi eesmärke

Rahapesu Andmebüroo aastaraamat tõdeb virtuaalvääringu teenuse pakkujatega seotud riskide realiseerumist

KAS TEAD, et alates 1. augustist on nii paberkandjal, kui ka elektrooniliste ajakirjade käibemaks senise 9% asemel 5%.
Allikas: Käibemaksuseaduse muutmise seadus

ERAISIK

Riigikohus: talumistasu peab arvestama juurdepääsutee mõju kogu kinnistu väärtusele

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas 1. juunil avaldatud lahendis, kuidas arvutatakse talumistasu maaomanikule, kelle kinnistu kaudu on rajatud juurdepääsutee, mis on vajalik mõnelt naaberkinnistult avalikult kasutatavale teele jõudmiseks. Loe lähemalt..

 

Euroopa ravikindlustuskaart aitab reisil tekkinud tervisemurede korral

Puhkusteperiood algab ning haigekassa tuletab meelde, et haigekassas kindlustatu saab vajaminevat arstiabi ka ajutiselt mõnes teises Euroopa riigis viibides. Selleks tuleks reisile minnes kaasa võtta isiklik Euroopa ravikindlustuskaart. Loe lähemalt..

 

Mai tarbijahinnaindeksi suurimaks mõjutajaks olid eluasemega seotud hinnamuutused

Madis Müller: mis hetkest algab keskpanga süü kiires hinnatõusus?

Kuue kuu Euribor tõusis 0,009 protsendini

KÜSIMUS-VASTUS

 

Ravikindlustus peale kooli lõppu

Küsimus: kui õppimise ajal tasub õpilase ravikindlustuse eest riik, siis kuidas olla kindel, et ravikindlustus säilib ka pärast kooli lõpetamist? Loe vastust..

 

RUTIINIST VÄLJA

5 eelist noorte tööle värbamisel

Noored tööl

Mõistagi on äsja tööturule sisenenu värbamine tööandja jaoks riskantne. Vahel ei ole neil tõepoolest töölkäimise kogemust, rutiinitaluvust, järjekindlust, laia silmaringi, aga ometi on tööandjate hinnangul noortel ka mitmeid suuri eeliseid. Loe lähemalt..

 

 

 

Ergonoomia teeb rikkaks ja õnnelikuks

Ergonoomika

Iga tööandja huvides on suurendada töö efektiivsust ja säilitada töötajate hea töövõime. Lisaks kohustab töötervishoiu ja tööohutuse seadus tööandjat töötajate töövõime säilitamise nimel pingutama. Maailm muutub, meie muutume koos sellega. Loe lähemalt..

 

 

 

7 põhjust, miks lapse kõrvalt ülikooli minna

Õppiv ema

Tänu emarollile on naistel hulk oskusi ja tugevusi, mis õppides ja töökarjääri tehes kasuks tulevad. Loe lähemalt..

Naljanurk
Politsei peab auto kinni ja teeb põhjaliku läbiotsimise. Avab pagasniku ja näeb, kogu pagasnik pingviine täis. Ütleb autojuhile, et ta kohe nad loomaaeda viiks. Autojuht nõustub ja lubab loomad loomaaeda viia. Järgmine päev sama lugu. Ainult et nüüd on pingviinidel päikeseprillid ees ja söövad jäätist. Politseinik üsna pahane: "Ma ju käskisin nad loomaaeda viia."
Autojuht: "Me käisime loomaaias, nüüd läheme randa."


Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga SIIN!


FB

 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks saatke e-kiri teemal "LOOBUN" raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee üldaadressile info@rmp.ee ning pange kirja ka e-posti aadress, millele kirju enam saada ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis
andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee