RMP.ee Nädalakiri
 


Nr 17, 5. mai 2021


Nädalakiri


E-pood


Koolitused
 
 
RMP.ee toimetus

RMP.ee toimetus
Tel: 6 848 110
E-post: toimetus@rmp.ee
 

Hoia, mida armastad!

 

Tasapisi oleme oma elukorraldust muutmas, sest piirangud on veidi leevenenud, aga tähelepanelik tuleb endiselt olla. Mõte vabadusest on nii äge ja inspireeriv!

 

Mai teisel pühapäeval ehk emadepäeval algab traditsiooniline looduskaitsekuu, mis lõpeb juunikuu alguses keskkonnapäeval. Matkame rõõmuga!

 

Emadepäeva ootuses ja päikeselise ilma lootuses!

 

Järgmised VEEBIKOOLITUSED

HOMME, 
06.05.2021
KODUKONTORI ehk kodus töötamisega seotud KULUDE maksustamine ja deklareerimine
R, 14.05.2021 Väärtpaberite kajastamine raamatupidamises
R, 21.05.2021 Majandusaasta aruanne 2020

 
 

MAKSUNDUS

Esipilt

Välisriigi ettevõttel on aeg esitada Soomes maksudeklaratsioon

Soomes tegutsevad Eesti ettevõtted, kelle aruandeperiood lõppes 31.12.2020 peavad esitama Soome maksuametile maksudeklaratsiooni või selgituse toimunud tegevuse kohta hiljemalt 31. maiks 2021. Loe lähemalt..

 

Välisriigi ettevõte kuulub Soomes üldise maksukohustuse alla tegeliku juhtimiskoha alusel

Välisriigi ettevõte kuulub alates 01.01.2021 Soomes üldise maksukohustuse alla tegeliku juhtimiskoha alusel. Seadusemuudatuse alusel loetakse Soomes üldise maksukohustuse alla kuuluvaks ka sellised välisriigi ettevõtted, kelle tegelik juhtimiskoht asub Soomes. Loe lähemalt..

 

Sotsiaalmaks

Sotsiaalmaks on pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis, mis kuulub täitmisele sotsiaalmaksuseaduses ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel. Loe lähemalt..

 

Maikuus jõustuvad seadusemuudatused

 

ENIMLOETUD

  1. Finantsvaralt saadud tulu maksustamine investeerimiskonto kaudu

  2. Osaühingu kohustuslik reservkapital, vajalik või mitte?

  3. Netovara taastamine: sissemaksed omakapi­tali või allutatud laen?

  4. Soov töötada lapsehool­dus­puhkusel viibimise ajal

  5. Kaugtöö ABC tööandjale

MAKSUSKOOP

3.-9. mai 2021

Ema õrnuse, truuduse, ohverduse ja isetuse ainus seletus on armastus.

 

Täna, 5. mail tuleb isiku nõudmisel esitada tõend vormil TD, millel kirjas omakapitalist tehtud väljamaksed ja äriühingute ühinemisel või jagunemisel üleantud õigused.

 

5. mail tähistame ka ülemaailmset kätehügieeni päeva, mis küll tänaseks on kujunenud nii harjumus­päraseks. Loe maksuskoopi..

 
 
Merit Tarkvara
 
 

RAAMATUPIDAMINE

Kasumi jaotamise ettepaneku ja otsuse taustamatemaatikast

On oluline mõista, et majandusüksuse kasumi jaotamine toimub pärast majandusaasta lõppu ja majandusaasta jooksul juba tehtud kahjumi katmise tegevused kajastuvad majandusaasta lõpu seisuga akumuleerunud kahjumite jääkide hulgas, seega kajastatakse kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanekus ja/või otsustes ainult majandusaasta lõpu järgseid tegevusi. Loe lähemalt..

 

2020. aasta majandusaasta aruande näidised ja abimaterjalid

Äriühingud ja sihtasutused peavad kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu esitama äriregistrile oma majandusaasta aruande. Enamike ettevõtjate jaoks, kelle majandusaasta ühtib kalendriaastaga ehk 01.01-31.12, on esitamise tähtajaks 30. juuni. Loe lähemalt..

 

21.05.2021 veebikoolitus "Majandusaasta aruanne 2020"

Võhma raha näpanud raamatupidaja on tagasimaksmisega jännis

 

TÖÖPAKKUMISED

tööpakkumine

võtab tööle
VANEM-RAAMATUPIDAJA

 
tööpakkumine

võtab tööle
RAAMATUPIDAJA

 
 

Tarkvara

www.RMP.ee/tarkvara
 
 


Tarkvara
Tarkvara

Kuidas tarkvara prooviperioodist maksimum võtta?

Uku PRO teenused nüüd väljas

 

Tarkvara


Tarkvara

Merit Palga uus versioon, aprill 2021

Webinar "Kuidas alustada raamatupidamisega SimplBooksis?"

 
 

TÖÖÕIGUS

Kiirgused töökeskkonnas: radioaktiivne kiirgus

Radioaktiivsusega puutuvad Eestis peamiselt kokku osa tervishoiutöötajatest, aga ka vähesed ettevõtted, kus rakendatakse näiteks tööstuslikku steriliseerimist, või vanametalli töötlevad ettevõtted, kuhu võib sattuda radioaktiivselt saastunud metalli. Loe lähemalt..

 

Lähiajal lõppevad tuhandete pandeemia ajal koondatute töötushüvitised

Ametnike keskmine palk kasvas mullu aastaga 3,8 protsenti 1918 euroni

Valitsus toetas kollektiivlepingute laiendamise piiride kehtestamist

Töötukassa nõukogu teeb valitsusele ettepaneku töötasu hüvitise pikendamiseks

 

KÜSIMUSED-VASTUSED

Töökoha vahetus ei too kaasa uuesti õppepuhkuse saamise õigust

KÜSIMUS: üliõpilane, kes töötab õpingute kõrvalt, vahetas aprillis töökohta. Ta kasutas eelmise tööandja juures õppepuhkust 30 kalendripäeva. Kas uue tööandja juures võib uuesti õppepuhkust võtta? Loe vastust..

Puhkusetasu arvutamine - säilitamine või keskmine

KÜSIMUS: töötaja viimase 6 kuu sissenõutavaks muutunud töötasu on muutumatu suurusega välja arvatud 1 kuu, kui töötaja oli hoolduslehel. Kas loetakse tema töötasu ikkagi muutumatu suurusega töötasuks? Loe vastust..

 
 

KAS TEAD, et kui teile on makstud juba 270 päeva töötutoetust, kuid vanaduspensionieani on jäänud vähem kui 180 päeva, makstakse töötutoetust kuni vanaduspensionikka jõudmiseni.

Allikas: Tööturuteenuste ja -toetuste seadus § 30 lõige 4


 
 
Väärtpaberite kajastamise
 
 

ETTEVÕTLUS

Lähenevad aastaaruannete kinnitamise tähtpäevad

2021. aastal on äriühingud kohustatud kinnitama ja esitama oma 2020. majandusaasta aruanded hiljemalt 30. juuniks. Enne äriregistrile esitamist peab majandusaasta aruanne olema aktsionäride/osanike poolt kinnitatud. Loe lähemalt..

 

OECD täiendas finantstehingute juhendit

Siirdehinnad peavad vastama turuhindadele ja õige turuhinna vahemiku välja selgitamine eeldab tehingu detailide arvestamist ehk määratlemist. Finantstehingute täpseks määratlemiseks tuleb arvesse võtta äritsüklit, kohalikke regulatsioone ja valdkonna iseärasusi, kuna neist sõltub valdkondade lõikes ettevõtete lühiajaliste rahavoogude struktuur. Loe lähemalt..

 

Pakendiaruande arvestus ja auditeerimine sujuvamaks

Pakendiettevõtja seisukohalt on oluline veenduda ja tagada, et igapäevases äritegevuses kasutatavate pakendite erinevate liikide kohta peetaks arvestust selliselt, et see tagaks andmete korrektse kajastamise pakendiaruandes. Ühtlasi peab pakendiaruandele tellima auditi, kui seadusest tulenev piirmäär on täidetud. Loe lähemalt..

 

Ühisrahastusteenuste osutajate tegevusnõuded

Kuula Vikerraadio saadet "Ettevõtlusminutid": Ehitussektori käekäik

Kuula Kuku Raadio saadet "Elus arvud": Väliskaubandusest

Riigikogu võttis vastu jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muudatuse, mis mõjutab meid kõiki

Sisse-eeskirja veebikoolitus

ERAISIK

Kohtunõuete ja õppelaenu ajatamine

Kui laenusaaja või tema käendaja ei saa mõjuvatel põhjustel viivitamatult riigi poolt laenuandjale tasutud summat ja sellelt summalt makstavat intressi tasuda, siis saab taotleda nõude tasumist osade kaupa. Loe lähemalt..

 

Pensionid tõusevad 2023. aastal erakorraliselt 20 euro võrra

KÜSIMUS-VASTUS

 

Kas ettevõtjast laenuandja saab laenuvõtja surma korral nõuda raha pärijalt?

Küsimus: ettevõte andis kolmeks aastaks eraisikule laenu maa ostmiseks. Tehingu toimumise kohta sõlmiti leping. Isik suri ja laenuga ostetud maa päris abikaasa. Abikaasa ei tööta. Kas ettevõte saab lepingust taganeda või lepingut vähendada või küsida tagasi maatükk võla katteks? Loe vastust..

 

RUTIINIST VÄLJA

Rohepass - mis ja milleks?

Rohepass

“Rohepass” on kõnekeelne väljend raamdokumendi kohta, mis ametlikult on Euroopa Liidus COVID-19 vastu vaktsineerimise, selle testimise ja sellest tervenemist kinnitavate koostalitlusvõimeliste tõendite, väljastamise, kontrollimise ja aktsepteerimise ühine raamistik. Loe lähemalt..

 

 

 


Kui täpne on riigi majandusprognoos ja kuidas seda tehakse?

Majandus

Prognoosimine on tegelikult igapäevane asi, millega on kokku puutunud igaüks, kes on näiteks teinud ettevõttele müügi- ja kulunumbreid sisaldavat finantsplaani, taotlenud tuleviku sissetulekute vastu perele kodulaenu ja autoliisingut või teinud ilmast sõltuvaid puhkuseplaane. Loe lähemalt..

Naljanurk
Boss: "Kas sa usud elu pärast surma?"
Töötaja: "Ei, sest selle kohta pole tõendeid."
Ülemus: "Noh, nüüd on olemas! Pärast seda, kui sa eile lahkusid töölt vanaema matustele, helistas ta sulle kontorisse ja otsis sind."


Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga SIIN!


FB

4958 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis.

 
 Koolitused


Foorum


E-pood


Uudised


Otsing

 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks saatke e-kiri teemal "LOOBUN" raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee üldaadressile info@rmp.ee ning pange kirja ka e-posti aadress, millele kirju enam saada ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis
andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee