Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee
Nr 26, 17. juuli 2019RMP toimetus

Vaikselt, aga kindlalt positiivse mõtlemise suunas

Kui vaadata mõned head aastad tagasi jõustunud töövõimereformi, siis on hea meel tõdeda, et ometi kord näeb eestlane teise vaevas ja õnnetuses ka positiivset. Kuis siis nõnda?

Kui enne reformi oli päevakorras negatiivses võtmes töövõimetus, siis pärast reformi kõneldakse positiivses võtmes töövõimest. Kui ma just aheldatud Prometheus ei ole, siis saan oma panuse ühiskonnale tagasi anda küll.

Järgmine Nädalakiri valmib juba 31. juuliks.

Head lugemist!
RMP.ee toimetus MAKSUNDUS

Segakasutuses oleva sõiduki üle tuleb pidada täpset arvestust
Ettevõtluses kasutatavate sõiduautode maksustamisel tuleb vaadata, kas tegemist on selleks puhuks kasutatava ettevõtte või isikliku sõiduautoga. Iga ettevõtja peab ise hindama, kumb variant on talle kasulikum. Seoses kilovatipõhisele arvestusele üleminekuga loobusid paljud ettevõtted oma autodest ja töötajad hakkasid töösõitudeks kasutama isiklikke sõidukeid. Loe lähemalt..

Koduomaniku maksuvabastus elamumaa krundi korral
Riigikohtu halduskolleegium on arutanud kodaniku ja Tallinna linna ning maksu- ja tolliameti vahelist vaidlust, mis oli seotud maamaksust vabastatud elamumaa tuvastamisega. Riigikohus leidis, et elukohaks oleva hoone koha-aadressi määramine kooskõlas katastriüksuse koha-aadressiga ei tähenda, et elukoht ei asu kinnisasjal. Loe lähemalt..

Kolmanda kvartali raskeveokimaksu tasumise tähtaeg pikenes 19. juulini

Töötuskindlustusmakse lühiajalise töötamise korral

Maksukäitumise hinnangute e-teenus

Viie kuuga tasuti 38,3 protsenti aastaks kavandatud maksudest

KÜSIMUS-VASTUS

Käibemaks, kui kaup võõrandatakse teises liikmesriigis

Küsimus: Eesti käibemaksukohustuslasest firma ostab tooteid Itaalia käibemaksukohustuslaselt ning transpordib tooted Itaaliast välja, käibemaksu ei lisandu. Kui aga Eesti firma otsustab tooted maha müüa mõnes teises liikmesriigis, kas siis lisanduks Itaalia toote ostuarvele käibemaks? Või piisab sellest, et tooted transporditi Itaaliast välja ning käibemaksu ei lisandu? Loe vastust..

RMP Suvekoolitus


 TÖÖÕIGUS


Töövõimetoetus ja töötamine
Igaks tööks on kuskil keegi. Tööjõupuudus loob suuremad võimalused ka osalise või puuduva töövõimega isikutele, et teha endale võimetekohast tööd. See aga tähendab, et nende sissetulek koosneb nii töövõimetoetusest kui ka töötasust. Oluline on seejuures tähele panna, et töö eest saadav tasu võib ühel hetkel töövõimetoetuse summat vähendada või sellest üldse ilma jätta. Loe lähemalt..

Testi end: osalise töövõimega töötaja
Töövõime hindamise süsteemi käivitumise järel ei määrata enam töötaja töövõime protsentuaalset kaotust, vaid haiguse või puude hindamise asemel keskendutakse inimese võimele tööd teha või mitte. Inimese töövõime võib olla täielik, osaline või puuduv. Vastavalt sellele oodatakse temalt ka aktiivsust tööturul osaleda. Oma teadmisi osalise töövõimega töötajaga seotud teemadel saate kontrollida, kui lahendate toimetuse koostatud testi. Testi lahendama..

Osalise või puuduva töövõimega inimese puhkusetasu hüvitamine töölepingu lõppemisel
Maksumaksjate liidu liikmete küsimustest saab alguse nii mõnigi juhtum, mis pakub huvi laiemale lugejate ringile. Töösuhted, töölepingu lõpetamine, väljamakstavad hüvitised on kindlasti üks selline valdkond. Töötajat loetakse traditsiooniliselt töösuhte nõrgemaks pooleks. Osalise või puuduva töövõimega töötaja puhul on selge, et tema õigusi on seadusandja eriliselt kaitsta kavatsenud. Kõik ikka selleks, et hõlbustada sellise inimese tööhõivet. Loe lähemalt..

Ärge unustage ajutist töötajat pärast lepingu lõppemist tööle!

Isapuhkuse tasu hakkab maksma sotsiaalkindlustusamet

Kaugtöö juhis annab soovitusi töötervishoiust ja -ohutusest

Platvormitööst on saanud Eesti inimestele oluline sissetulekuallikas

Riik alustab töötajate tervisekontrolli analüüsimist

Bioloogilised ohutegurid töökohal - mida arvestada ja kuidas vältida

Pikaajaline töötamine kokana põhjustas kutsehaigestumise

KAS TEAD, et osalise või puuduva töövõimega isiku töövõimetoetuse summa võidakse ümber arvutada ja vähendada sõltuvalt tema töövõimetoetuse maksmise kuule eelnenud kalendrikuul saadud sissetulekust.

Alus: töövõimetoetuse seaduse § 13 lõige 3


KÜSIMUSED-VASTUSED

Eesti ettevõte maksab Soome residendile töötasu Soomes

Küsimus: Eesti ettevõte võtab töölepingu alusel tööle Soome residendi, kes elab Soomes ja hakkab seal ka tööle. Seega on ravikindlustuse vajalikkus samuti Soomes. Maksu- ja tolliameti sõnul tuleb sellisel juhul kõik maksud töötaja palgalt tasuda Soome. Millised toimingud tuleks Eesti ettevõttel selleks teha, et sel puhul toimetada? Kas OY asutamine on hädavajalik? Kogu käive ja kasum tuleb Eestisse, Soome jäävad töötaja palgaga seotud maksud. Loe vastust..

Arstitõendi alusel tööohutusnõuete eiramine

Küsimus: meie ettevõtte laotöölised peavad kasutama tugevdatud ninaga turvajalanõusid, sest käsikahvelkäruga tõstetakse raskeid asju, mis võivad jala peale kukkuda. Üks töötaja tõi meile perearsti tõendi, mille kohaselt ta ei saa kanda turvajalatseid ning kuna tal nüüd selline tõend on, käib tema tööl tossudega. Kas tööandja võib arsti otsusest lähtuda ja lubada töötajal tossudega tööl olla? Mis saab siis, kui ta jalga vigastab? Kas siis ei ole tegemist tööõnnetusega, sest töötaja ei tohi turvajalanõusid kanda? Loe vastust..

RTJ koolitused


 TARKVARA

Juhend e-arvete konto aktiveerimiseks
1. juulist on e-arvete edastamine avaliku sektori ettevõtetele kohustuslik ning seetõttu oleme e-arvete saatmise funktsionaalsuse avanud kõikidele SmartAccounts'i kasutajatele nii, et selleks ei ole eraldi lepingut e-arvete operaatoriga vaja. Loe lähemalt..
E-arved alates 1. juulist SimplBooksis
Olgu siinkohal täpsustatud, et PDF ei ole e-arve. E-arve on masinloetav arve XML kujul, mis peab Eestis vastama Eesti e-arve standardile. Loe lähemalt..
Standard Books E-arved Merit Aktivas
Merit Aktivast on e-arvete saatmine väga lihtne. Ei ole vaja teenust aktiveerida ega lepingut sõlmida. Loe lähemalt..
Standard Books Suvel äri seisma ei jää - puhkuse ajal lisa asendaja arvete kinnitamiseks
Käimas on puhkuste hooaeg, kus paljud töötajad on mitmeid nädalaid puhkusel. Äri aga seisma ei jää ja sissetulevad arved tuleb kinnitada ja tasuda ka sel ajal. Kuidas? Loe lähemalt..
Tasuta e-arved Directos
Directo teeb koostööd paljude e-arve operaatoritega, kelle roll on olla e-arvete vahendaja. Tänu operaatorile ei pea ettevõtja vaevama pead, kuidas e-arve saajani jõuab või kes on vastuvõtja operaator, sest see info on olemas äriregistris. Loe lähemalt..


 ETTEVÕTLUS

Osalusoptsioon = pühendunud töötaja
Osaluse omandamise järel on proportsionaalselt selle omanikul tema osa suurusega õigused, mis tulenevad seadusest ja ettevõtte põhikirjast, sh õigus osaleda ettevõtte juhtimises ja õigus jaotatavale kasumile. Loe lähemalt..

Konverentsil või koolitusel osalejate pildistamine fotode avalikustamise eesmärgil
Kui pilte teistest isikutest tehakse vaid isiklikul otstarbel ja neid kusagil ei avalikustata, siis on võõrad inimesed fotol lubatud, aga kui pildistatakse koolitusel osalejaid eesmärgil need pildid hiljem avalikustada, muu hulgas kasutada neid toote või teenuse reklaamil. Kas see on lubatud? Loe lähemalt..

Viies põhivabadus - andmete vaba liikumine

Mis on õigustatud huvi andmetöötluses?

Ettevõtlusega tegelevad eraisikud on avanud üle tuhande ettevõtluskonto

Rmp.ee leiud Riigi Teatajast - 27. ja 28. nädal 2019

Läbi raskuste targa majanduse suunas

Üle poole tööandjaist peab valitsuse tegevuse mõju ettevõtluskeskkonnale negatiivseks

Teise pensionisamba reform Eestis teeb IMF murelikuks
Konverents


  ENIMLOETUD

  1. Osanikud saavad maksumuudatuse tulemusel vähem dividende

  2. Majandusaasta aruanne ja EKOMAR

  3. Testi end: raamatupidamise mõisted

  4. Swedbank tõi MTA ja Meritiga turule uue tarkvaralahenduse

  5. Puhkusetasu maksmise aeg on töötaja ja tööandja kokkuleppe küsimus  TÖÖPAKKUMISED

Töökuulutus
võtab tööle
PEARAAMATUPIDAJA


Töökuulutus
is looking for an
ACCOUNTANT  MAKSUSKOOP


15.-21. juuli


Igas talupojas peitub jurist ja iga jurist, ükskõik kui linnastunud ta ka poleks, kannab endas talupojahinge.

Kolmapäeval annab RMP Eesti OÜ Võrus avalöögi sellesuvisele maksukoolitusele.

Laupäeval on käibedeklaratsiooni esitamise ja -maksu tasumise, VD aruande esitamise ning aktsiisi-deklaratsiooni esitamise ning maksmise tähtaeg. Kvartaalsetest aruannetest vajavad esitamist MOSS-deklaratsioon ja INF 14. Loe maksuskoopi..  PÜSIVALT KASULIK


Tööandja sõiduauto erisoodustuse maksustamine

Nimiväärtus vs. bilansiline väärtus  RUTIINIST VÄLJA


Kuidas märkamatult raha kokku hoida?

SäästmineSelleks et ka kuu lõpuks veidigi raha üle jääks, tasub järgmised nipid oma argiellu juurutada. Kusjuures, ükski neist ei nõua suurt pingutust ega elu ümberkorraldamist. Loe lähemalt..

Millega selgitada naiste ja meeste varalist ebavõrdsust?
Ebavõrdsus
Varade suurus on elanike heaolu mõõtmisel üks põhilisi näitajaid. Kui palgalõhe iseloomustab soolist ebavõrdsust praeguse hetke seisuga, siis varadelõhe kajastab pikema aja jooksul tekkinud ebavõrdsust. Loe lähemalt..

Aju tervis jääb tööelus tahaplaanile
Aju
On natuke hirmutav kuulda, et inimene, kes on aastaid proovinud teha tööl mitut asja üheaegselt, jätnud pidamata pausid, ei ole saanud vabal ajal piisavalt puhkust, on sellega tekitanud endale olukorra, kus aju ei toimi enam normaalselt. Loe lähemalt..

Magus jook ei sobi igapäevaseks tarbimiseks
Magus jook
Magustatud jookidest hinnatakse iseäranis ohtlikuks 0-kalorsusega ning ilma suhkruta dieetjoogid, milles peitub aineid, mille täpset mõju tervisele ei oska keegi hinnata. Loe lähemalt..
Naljanurk

"Villu, kahjuks ei saa me su palka tõsta," ütleb tööandja töötajale.
"Oh, ma ei palugi palka juurde! Lihtsalt makske sama palka tihedamini," märgib Villu.
Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga siit..
4450 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis. 
 


 SOOVITAME RMP.ee e-poest

Planeerimisseadus ja selle rakendamine
Uus ehitusseadustik ja ehitamine
Uus korteri-
omandi- ja korteriühistuseadus
Kinnisvaraõiguse ABC Tööandja meelespea: Mida arvestada noort töötajat tööle võttes? Noore töötaja meelespea. Mida arvestada tööle minnes? (2019)
Raamat Raamat Raamat Raamat Brozüür Brozüür
Soodustus 45% Soodustus 41% Soodustus 38% Soodustus 30% Tasuta Tasuta


Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks saatke e-kiri teemal "LOOBUN" raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee
üldaadressile info@rmp.ee ning pange kirja ka e-posti aadress, millele kirju enam saada ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee.