RMP.ee Nädalakiri
 


Nr 33, 28. september 2022

Nädalakiri

E-pood

Koolitused
 
 
RMP.ee toimetus

RMP.ee toimetus
Tel: 6 848 110
E-post: toimetus@rmp.ee
 

Juba 18 aastat erialaseid uudiseid

 

Oktoobrikuu esimesel kuupäeval, nüüdseks juba 18 aastat tagasi, avanes ekraanil raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee neile, kes janunesid erialase info järgi. Tasapisi sõudes ja kaugele jõudes, oleme endiselt arvestusalal, ettevõtluses või tööõiguses tegutsevatele inimestele ajakohast infot vahendamas.

RMP, kes teab, et number on vaid passis ja ei avaldu välimuses, veedab aega endiselt oma päikeseküllases oranžide kardinatega kontoris ning peab arvestust raha, meeste ning puhkuse üle, kogeb ühtaegu rõõmu, nalja, muret ja palju tööd. Oleme õppinud, et usaldus aitab liikuda edasi ning aeg ja pere on suurimad talle osaks saanud väärtused.

Päikest ja rõõmu meie päevadesse!


 

 

RMP Eesti VEEBIKOOLITUSED

N, 29.09.2022 Kasutus- või kapitalirent? Rendiarvestus raamatupidamises (HOMME)
R, 30.09.2022 Kontoritöötaja töötervishoid. Tööelu infosüsteem TEIS
N, 06.10.2022 Lähetus ja maksud
N, 21.10.2022 Kinnisasjaga seotud teenuste käibemaksustamine

 
 

MAKSUNDUS

Esipilt

Tööjõumaksude tasumine teenuse ostmisel äpi vahendusel

Äpi kaudu teenitud tulu on maksustatav erineval moel. Aktiivne tulu, mis tekib inimese tegevusest maksustatakse kõigi tööjõumaksudega. Üüri- ja renditulu, mis tekib vara kasutada andmisest, maksustatakse üksnes tulumaksuga. Vaata lähemalt..

 

Väljamaksmisele kuuluva töötasu arvutamine ja maksuarvestus

Arvutame väljamakstava töötasu ning sellelt arvestatud maksud ja maksed neljale töötajale, kelle töötasu suurus septembris on kõigil 1300 eurot kuus. Septembrikuu töötasu makstakse välja 10. oktoobril 2022. Maksudeklaratsioon TSD väljamaksete kohta esitatakse 10. novembril 2022. Vaata lähemalt..

 

Sotsiaalmaksu tasumine isikute eest, kellele makstakse toetust puudega isiku hooldamise eest

Selgitame lähemalt hooldajatoetuse saajate eest linna- ja vallavalitsuste poolt sotsiaalmaksu arvestamise ja deklareerimise korda. Vaata lähemalt..

 

Maksuvaba tulu tõuseb 500 eurolt 654 euroni

Läheneb eraisikute tulumaksu juurdemaksmise ja maamaksu tasumise tähtaeg

Valitsus kiitis heaks maksukohustuslaste registri muudatused

KÜSIMUSED-VASTUSED

 

Klientidele ja koostööpartneritele kingitavad lõikelilled

Küsimus: kas klientidele, koostööpartneritele kingitavad lõikelilled on ettevõtlusega seotud ja mittemaksustatav kulu? Loe vastust..

Lõpparvest maksuvaba tulu arvestamine

Küsimus: töölepinguga töötaja koondatakse. Tööandja lõpparve brutosumma on 4900 eurot. Lõpparves sisaldub 1200 eurot ülesütlemise hüvitist koondamise tõttu. Lõpparvest peeti kinni tulumaks summas 948.56 eurot. Kas lõpparvest ei võeta arvesse maksuvaba tulu? Loe vastust..

 

ENIMLOETUD

  1. Töötajale lõpparve arvutamine 1-kuulise töösuhte korral

  2. Välisvaluutas raha lähendid

  3. Valitsus jättis töötuskindlustusmakse määrad senisele tasemele

  4. Töökeskkonna temperatuur külma ilma puhul ja energiakriisis

  5. End varatuks teinud võlgniku tehingud saab tagasi pöörata

MAKSUSKOOP

26. sept.- 2. oktoober
Tänulikkus on hinge ilusaim õis.

Hiljemalt reedeks, 30. septembriks tuleb esitada maksuhaldurile taotlus möödunud aastal teises liikmesriigis tasutud käibemaksu tagasisaamiseks.
IOSS erikorra kasutaja, kes on esitanud maksuhaldurile kehtiva erikorra kasutamise avalduse, peab esitama eelmise kalendrikuu kohta IOSS käibedeklaratsiooni. Loe lähemalt..

TÖÖPAKKUMISED

tööpakkumine

is looking for a
COLLECTION SPECIALIST

 

tööpakkumine

võtab tööle
JUHTIVKONSULTANDI

 

Vaata kõiki kuulutusi >>

 
 
Tööohutuse tasuta veebikoolitus
 
 

TÖÖÕIGUS

Tööleping vs. käsundusleping

Võrdlevas tabelis on välja toodud põhilised erinevused töölepingu ja käsunduslepingu vahel. Töölepingu sõlmimise aluseks on töölepingu seadus. Käsunduslepingu sõlmimise alused on kehtestatud võlaõigusseaduses. Loe lähemalt..

 

Töölepingus sisalduva konkurentsipiirangu kehtivusest

Töölepingu seadus sätestab, et tööandja ei tohi keelata töötajal töötada teise tööandja juures, välja arvatud, kui pooled on sõlminud konkurentsipiirangu kokkuleppe. Loe lähemalt..

 

Ehitajatel on nüüd paremad võimalused saamata jäänud töötasu väljanõudmiseks

Riigikogus läbis esimese lugemise paindlike töötuskindlustushüvitiste eelnõu

 

KÜSIMUSED-VASTUSED

Kokkulepe töölepingus osakoormusega töötamisel

KÜSIMUS: ettevõtja soovib palgata töötaja, kellele on tööd anda 10 tundi nädalas. Kuidas töölepingus tööaja kestvuses kokku leppida? Kas sõlmida hoopis käsundusleping? Kas töötajale kehtib ka ravikindlustus? Loe vastust..

Tasu õppekogunemisel viibitud aja eest

KÜSIMUS: ettevõtte töötaja osaleb reservväelasena õppekogunemisel. Kuidas tasustatakse töötajale õppekogunemisel oldud aeg? Loe vastust..

 
 

KAS TEAD, et tähtajalise töölepingu ülesütlemisel majanduslikul põhjusel on tööandjal üldjuhul kohustus maksta töötajale hüvitist ulatuses, mis vastab töötasule, mida töötajal oleks olnud õigus saada lepingu tähtaja saabumiseni.

Alus: Töölepingu seaduse § 100 lg 3

 
 

FIE-le E-POES

www.RMP.ee/epood
 
 

Videokoolitus

Videokoolitus

Algaja FIE maksukoolitus

FIE kulude maksustamine

 
Näidis Näidis

Tööleping TÄHTAJATU

FIE Kassapõhine raamatupidamine

 
 

ETTEVÕTLUS

Ettevõte vastutab töötaja tekitatud maksuvõla eest

Kui äriühing on andnud töötajale volituse enda nimel tegutseda ja töötaja osaleb maksupettuses, siis tekib tööandjal maksuvõlg ka sel juhul, kui juhatus polnud töötaja tegevusest teadlik. Loe lähemalt..

 

Kõrged hinnad ja sõda. Kas vääramatu jõud?

Vääramatu jõud, rahvusvahelisest kaubandusõigusest tuntud ka kui force majeure, on selline asjaolu, mille esinemine välistab võlgniku vastutuse rikkumise puhul - st rikkumine on vabandatav. Loe lähemalt..

 

Avalda arvamust energiasalvestuse arendamise plaanitava toetusmeetme kohta

KÜSIMUS-VASTUS

 

Nõude loovutamise tõend

Küsimus: meile teeb arve Kitse Talu FIE* (arvel registrikood). Arvele on märgitud, et ülekanne teha Priit Kitse arvele (ka tema FIE, aga teise registrikoodiga). Kas see on seaduslik? Loe vastust..

SAAL ON TÄITUMAS!


Konverents

ERAISIK

Kindlustusselts ei tohi puudetoetust hüvitisest maha arvata

Riigikohus selgitas oma otsuses, et kindlustusselts ei või liiklusõnnetuse ohvrile makstavast töövõimetushüvitisest maha arvata riiklikku puudetoetust, sest hüvitise ja toetuse eesmärgid on erinevad. Loe lähemalt..

 

Teise samba peatatud maksed kompenseeritakse 2023. aastal

Teise sambasse tehtavad maksed peatati 2020-2021. aastal. Kui algselt oli kavas peatatud maksete kompenseerimine 2024. aasta lõpuks, siis nüüd otsustas valitsus tagasimaksed teha täies mahus 2023. aasta jooksul. Loe lähemalt..

 

Neli nippi lapsehoolduspuhkuselt tööturule naasmiseks

Finantspettused on röövinud inimestelt üle 20 miljoni euro

 

RUTIINIST VÄLJA

Finantsombudsman loob silmsideme võlavõimuritega

Ombudsman

Me tarbime igapäevaselt erinevaid teenuseid, seda nii taksoäppi kasutades, kui poest saia ostes. Paraku on aga tänases ühiskonnakorralduses palju keerukamaid teenuseid, kus oma parimate huvide tuvastamine või suisa oma valikute ja õiguste maksma panemine võib olla kas väga keerukas või niivõrd kalli hinnalipikuga, et seda lihtsalt ei tehta. Loe lähemalt..

 

 

 

Kas kõrged elektrihinnad on tulnud selleks, et jääda?

Elektrihind

Elektrituru probleemkohad koos süsteemi läbipaistmatusega on avalikkuses tõstatanud diskussiooni turusüsteemi võimaliku muutmisvajaduse ümber. Kõlama on jäänud küsimused, et mida annab teha tänase mudeli parandamiseks või kas peaks Eesti Nord Pool elektriturult üldsegi lahkuma. Loe lähemalt..

Naljanurk
Ostja: "Te ütlete, et see on vill, aga etiketile on kirjutatud, et see on puuvill."
Müüja: "Me teeme seda selleks, et koisid petta."


Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga SIIN!


FB

 
 

KOOLITUSED oktoobris 2022

 
 

SEADUS/MAKSUD

 
 

05.10.2022

Aktuaalsed maksuküsimused, erisoodustused ja lähiaja maksumuudatused Kuressaares (5 ak/h) - Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

 
 

06.10.2022

Lähetus ja maksud E-õpe (2 ak/h) - RMP Eesti

 
 

11.-13.10.2022

Maksuarvestuse koolitus E-õpe (20 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

21.10.2022

Kinnisasjaga seotud teenuste käibemaksustamine E-õpe (2 ak/h) - RMP Eesti

 
 

RAAMATUPIDAMINE

 
 

03.-10.10.2022

Palga-, dividendide, erisoodustuse ja ettevõtlusega mitteseotud kulude arvestus E-õpe (12 ak/h) - Tartu Rakenduslik Kolledž

 
 

04.10.2022

Majandusaasta aruanne Tallinnas (8 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

05.10.2022

FIE maksud ja raamatupidamine E-õpe (6 ak/h) - Reiting Koolituskeskus

 
 

06.-07.10.2022

Konsolideeritud raamatupidamisaruannete koostamine Eesti Finantsaruandluse standardi kohaselt Tallinnas (14 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

06.10.2022

Rahavoogude aruande koostamine, eelarvestamine ja analüüs Tallinnas (8 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

08.10-19.11.2022

Raamatupidaja algõpe (laupäeviti) E-õpe (52 ak/h) - Tartu Rakenduslik Kolledž

 
 

08.10.2022-11.02.2023

Raamatupidaja koolitus (laupäeviti) E-õpe (120 ak/h) - Tartu Rakenduslik Kolledž

 
 

10.10.2022

FIE maksud ja raamatupidamine Tartus (6 ak/h) - Reiting Koolituskeskus

 
 

15.-29.10.2022

Kuluarvestus Tallinnas (28 ak/h) - TalTech Ärikorralduse Instituut

 
 

19.10-23.11.2022

Raamatupidamine edasijõudnutele (kolmapäeviti) E-õpe (46 ak/h) - Tartu Rakenduslik Kolledž

 
 

FINANTSJUHTIMINE

 
 

07.10.2022

Finantsanalüüs suhtarvude abil (algajatele) Tallinnas (8 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

07.10-08.11.2022

Juhtimisarvestus Tallinnas (46 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

11.-13.10.2022

Sissejuhatus kuluarvestusse. Kuluarvestus peamiste juhtimisotsuste toetajana Tallinnas (11 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

12.10.2022

Äriühendused ja konsolideeritud aruanded E-õpe (8 ak/h) - Addenda

 
 

12.-13.10.2022

Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus Tallinnas (16 ak/h) - Sander Karu finantskoolitused

 
 

12.-14.10.2022

Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs Tallinnas (24 ak/h) - Sander Karu finantskoolitused

 
 

15.-29.10.2022

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte finantsjuhtimine Tallinnas (24 ak/h) - TalTech Ärikorralduse Instituut

 
 

19.-20.10.2022

Projektijuhi finantskoolitus - projekti tulude, kulude, rahakäibe eelarvestamine, juhtimine, analüüs Tallinnas (16 ak/h) - Sander Karu finantskoolitused

 
 

20.10.2022

Finantsanalüüs suhtarvude abil (edasijõudnutele) Tallinnas (8 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

24.-25.10.2022

Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis Tallinnas (16 ak/h) - Sander Karu finantskoolitused

 
 

29.10-19.11.2022

Juhtimisarvestus Tallinnas (28 ak/h) - TalTech Ärikorralduse Instituut

 
 

31.10.2022

Investeeringute hindamine ja eelarvestamine Tallinnas (8 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

TÖÖÕIGUS

 
 

05.10.2022

Hommik nõustajaga: tööõiguse ning töösuhetega seotud aktuaalsed teemad E-õpe (1.33 ak/h) - Grant Thornton Baltic

 
 

05.10.2022

Jälgimisseadmete kasutamine ja isikuandmete kaitse E-õpe (3.33 ak/h) - Koiv Invest OÜ

 
 

10.-11.10.2022

Personaliarvestuse dokumentatsioon E-õpe (14 ak/h) - Reiting Koolituskeskus

 
 

12.10.2022

Töökeskkonnaspetsialistide kogemuskonverents 2022 E-õpe (5.67 ak/h) - Koiv Invest OÜ

 
 

13.10.2022

Piiriülene tööõigus ja maksustamine Tallinn (6 ak/h) - Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

 
 

18.-20.10.2022

Töötajatega seotud kulud ja hüvitised E-õpe (8 ak/h) - Tartu Rakenduslik Kolledž

 
 

---
RMP.ee koolituskalendrist leiate veel koolitusi teemal: Tarkvara, Vene keeles ja Muud koolitused

 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks saatke e-kiri teemal "LOOBUN" raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee üldaadressile info@rmp.ee ning pange kirja ka e-posti aadress, millele kirju enam saada ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis
andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee