RMP.ee Nädalakiri
 


Nr 21, 25. mai 2022

Nädalakiri

E-pood

Koolitused
 
 
RMP.ee toimetus

RMP.ee toimetus
Tel: 6 848 110
E-post: toimetus@rmp.ee
 

Väljateenitud puhkuse puhkamine

 

Maikuu viimane täispikk töönädal on jõudnud poole peale. Juba järgmisel nädalal keerame kalendris lehte ja esimene suvekuu võib alata. Juunist augustini oleme rohkem õues, puhkame ja naudime Eestimaa loodust.

Põhipuhkust antakse töötatud aja eest vähemalt 28 kalendripäeva aastas. Võib leppida kokku ka pikemas puhkuses, kuid mitte lühemas. Samas olenevalt puhkuse liigist võib see number olla ka 30 või 35 või isegi 100 kalendripäeva.

 

Kaunist suve ootust!

 

 

MAKSUNDUS

Esipilt

Huvide deklaratsioonide esitamise tähtaeg läheneb

Kõigil ametiisikutel, kellel on kohustus esitada huvide deklaratsioon, tuleb seda teha 31. maiks elektroonselt e-maksuametis. Loe lähemalt..

 

Ettevõtluse alustamine ja ülevaade FIE kohustustest

Füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE on füüsiline isik, kes tegeleb ettevõtlusega. FIE võib olla iga füüsiline isik, sh ka alaealine vähemalt 15-aastane isik, kellele vanem on andnud nõusoleku või kohus on laiendanud teovõimet tegeleda majandustegevusega. Loe lähemalt..

 

Tonnaažikorra alusel tulumaksuga maksustamine

Esitamata on 79 700 tuludeklaratsiooni

 

KÜSIMUSED-VASTUSED

Töötaja töötasu ja puhkusetasu maksmine samas kuus

Küsimus: minu töötasu on 1200 eurot. Olen esitanud tööandjale maksuvaba tulu rakendamise avalduse ning igal palgapäeval (kuu 5. kuupäev) laekub pangakontole 1025.44 eurot. Nüüd lähen 26. maist puhkusele kuuks ajaks ning puhkusetasu on 1200 eurot. Minu arvele laekus täna, 24. mail ainult 825.44 eurot. Loe küsimust edasi ja vastust..


Automaattanklas tangitud bensiini lisamine ettevõtlusega seotud kulude hulka

Küsimus: kuidas toimub bensiini eest tasutud summa kandmine ettevõtlusega seotud kuludesse, kui tangiti automaattanklas ning tanklast saadud tšekil puuduvad tehingu osapoolte "rekvisiidid ja allkirjad"? Loe vastust..

 
 
Investeerimisest vene keeles
 
 

RAAMATUPIDAMINE

Levinumad eksimused tegevusaruande koostamisel

Audiitortegevuse seaduses tehti 2021. aasta mais mitmeid muudatusi, mis laiendasid audiitorettevõtja kohustuste nimekirja tegevusaruandes toodud informatsiooni kontrollimisel. Tuleb jälgida, kas tegevusaruanne on olulises osas kooskõlas raamatupidamise aastaaruandega ning kas tegevusaruanne on koostatud kooskõlas kohalduvas seaduses sätestatud nõuetega. Loe lähemalt..

 

Üliõpilasi oodatakse esitama arvestusalaseid uurimistöid konkursile

Arvestusalaste uurimistööde konkursile on oodatud kõik valdkonna doktori-, magistri-, bakalaureuse- ning lõpu- või muud kirjalikud tööd, mis käsitlevad ja lahendavad aktuaalseid teoreetilisi või praktilisi majandusarvestuse probleeme ning sisaldavad oluliste probleemide analüüsi, lahendamist ja oma seisukohtade põhjendamist. Konkursi tähtaeg on 30. juuni 2022 ning võitjad kuulutatakse välja sügisel. Loe lähemalt..

 

Raamatupidaja kutseeksamid sügisel

KÜSIMUS-VASTUS

 

Ettemaksu kajastamine raamatupidamises

Küsimus: ettevõte esitas ostjale arve kogusummas 1200 eurot. Ostja tasus aga hoopis 1620 eurot. Kuidas sellist tehingut raamatupidamises kajastada? Loe vastust..

 

TÖÖPAKKUMISED

tööpakkumine

võtab tööle
RAAMATUPIDAJA

 

tööpakkumine

võtab tööle
RAAMATUPIDAJA

 

tööpakkumine

võtab tööle
PERSONALI­SPETSIALISTI

 

Vaata kõiki kuulutusi >>


 
 
Sise-eeskiri
 
 

TÖÖÕIGUS

Puhkuse liigid

Puhkuse eesmärk on anda töötajale töövaba aega töövõime taastamiseks ja järgmiseks tööperioodiks valmistumiseks. Puhkuse kasutamisest ei ole õigus keelduda ja puhkust ei ole lubatud asendada muude hüvedega. Põhipuhkuse kestus on vähemalt 28 kalendripäeva aastas. Pooled võivad kokku leppida pikemas põhipuhkuses, kuid mitte lühemas. Loe lähemalt..

 

Testi end: alaealised ja töö

Võtke endale pisut aega ja lahendage RMP.ee toimetuse koostatud testi, et kontrollida oma teadmisi. Peale testi lahendamist kuvatakse tulemused otse ekraanile. Loe lähemalt..

 

Eesti tööjõuvaldkond on sisenemas kriisi

Tööturu seis on siiani püsinud tugev

Tööaeg on muutunud paindlikumaks ja tööga rahulolu on kasvanud

 

KÜSIMUSED-VASTUSED

Tasemeõppes õppides on õigus kasutada õppepuhkust

KÜSIMUS: õpin Tartu Ülikoolis füsioterapeudiks. Samal ajal töötan kooli kõrvalt fotograafina. Kas tööandja peab andma õppepuhkust, kui õpin eriala, mis ei ole seotud minu tööga? Loe vastust..

Õppepuhkuse katkestamine tööandja soovil

KÜSIMUS: kas tööandjal on õigus töötaja õppepuhkus katkestada/edasi lükata, kui üks töötajatest on põhipuhkusel ja teine jäi töövõimetuslehele, pood aga peab olema avatud iga päev? Loe vastust..

 
 

ENIMLOETUD ARTIKLID

 
 

UUS E-POES

www.RMP.ee/epood
 
 

Videokoolitus

Videokoolitus

Töösuhte erakorraline lõpetamine
(60 min)


Negatiivse omakapitali taastamise võimalused
(105 min)

 

Videokoolitus

Videokoolitus

Dividendide maksmine, maksustamine ja deklareerimine
(90 min)

Osaühingu asutamine
(90 min)


 
 

ETTEVÕTLUS

Osaühingu põhikiri - kas vajaks kaasajastamist?

Osaühingu põhikiri on dokument, mis on kohustuslik, aga mille olemasolu ja sisu igapäevaselt tihti ei tule meelde. Ometigi on tegemist osaühingu ühe tähtsaima dokumendiga, millest nähtub osaühingu juhtimise ja osaühingu osadega seonduv, majandusaasta periood ja palju muud. Loe lähemalt..

 

Millistel tingimustel võib ettevõtja kasutada kaameraid?

Ettevõtja peab kaamerate paigaldamisel teadvustama, et ala süstemaatiline automatiseeritud jälgimine on käsitletav isikuandmete töötlemisena. Põhjusel, et selle tegevuse käigus kogutakse ja säilitatakse visuaalset või audiovisuaalset teavet isikute kohta, kes sisenevad jälgitavale alale ning isikud on oma välimuse tõttu tuvastatavad. Loe lähemalt..

 

Kuidas väikeettevõtjad suveürituste välimüügiga käivet saavad kasvatada?

Kuula Vikerraadio saadet Ettevõtlusminutid: Vene puit ja pelletid

KÜSIMUS-VASTUS

 

Korteriomandi kaasomandi eseme eest vastutab korteriühistu

Küsimus: korter asub ülemisel korrusel. Katust ega karniisi rõdu kohal ei ole. Vihmavesi koguneb rõdu põrandale ja imbub tuppa. Toa põrand on niiske ja kummis. Kas rõdu põranda remont ja niiskuskindlaks tegemine on korteri omaniku või korteriühistu mure? Loe vastust..

KAS TEAD, et nii Eestist kui välismaalt saadud dividendid saab äriühingust osanikule maksuvabalt edasi maksta, kui osalus dividende maksnud ettevõttes on vähemalt 10%.
Alus: Tulumaksuseaduse § 50 lg11 lg 1 p 1

ERAISIK

Eesti inimesed jäävad vara pensionile, ent töötavad kaua

Eesti inimesed lähevad pensionile suhteliselt noorelt, 60,9-aastaselt, kuid samal ajal jätkatakse töötamist keskmiselt 65,7 aasta vanuseni. Loe lähemalt..

 

Laenupakkumisi aitab võrrelda krediidi kulukuse määr

Laenu võtmine on nagu kosja sobitamine - mõistlik inimene iga esimese ettejuhtuvaga ei lepi. Võrdlemise lihtsustamiseks ja kaalutletud otsuse langetamise abistamiseks on riik kehtestanud laenupakkujatele krediidi kulukuse määra esitamise kohustuse. Loe lähemalt..

 

Teise samba maksete vabatahtliku suurendamise eelnõu läks kooskõlastusringile

Libisemise ja komistamise teemaline mäng "Töökad töölised"

 

RUTIINIST VÄLJA

Eesti otsib nurmenukke

Nurmenukud

Nurmenuku vastu tundis suurt huvi juba evolutsiooniteooria alusepanija Charles Darwin. Nurmenukk on teadlaste jaoks muutunud omamoodi mudelliigiks, sest nurmenuku uuringute põhjal saab teha järeldusi ka teiste liikide kohta. Loe lähemalt..

 

 

 

Viisakuse tajumisest ametikirjades

Viisakus

On selge, et riiki esindava asutuse suhtlemine kõikide isikutega peab olema arusaadav, lugupidav ja viisakas. Sellise käitumise üks olulistest joontest on korrektne, selge ja sõbralik kirjalik suhtlus ning suhtluse kvaliteedi määrab just kasutatav keel. Loe lähemalt..

Naljanurk
Ostsin lapsele lõhnastatud viltpliiatsid.
Punane lõhnas maasika järele.
Kollane oli sidrunilõhnaline.
Aga nüüd istun juba viiendat minutit ja mõtlen, kas pruuni ikka tasuks nuusutada...


Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga SIIN!


FB

 
 

KOOLITUSED juunis 2022

 
 

SEADUS/MAKSUD

 
 

02.06.2022

"OÜ-tamine": millal on tegu õiguspärase teenuse osutamisega ning millal tegeliku töösuhte varjamisega? E-õpe (3 ak/h) - Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

 
 

08.06.2022

Suvepäevad, koolitused, kingitused, annetused - kas ja kuidas maksustada? E-õpe (2 ak/h) - Addenda

 
 

09.06.2022

Soome maksuarvestusest Eesti ehitusettevõtetele E-õpe (4 ak/h) - Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

 
 

RAAMATUPIDAMINE

 
 

04.-18.06.2022

Majandusaasta aruanne Tartus (22 ak/h) - Tartu Rakenduslik Kolledž

 
 

06.-10.06.2022

Raamatupidamise praktiline algkursus Merit tarkvaraga Tallinnas (80 ak/h) - Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused

 
 

06.-10.06.2022

Väikeettevõtte raamatupidamine ja maksud Tallinnas (80 ak/h) - Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused

 
 

06.06.2022

Eraldiste kajastamine E-õpe (1 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

FINANTSJUHTIMINE

 
 

06.-07.06.2022

Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile I osa Tallinnas (16 ak/h) - Sander Karu finantskoolitused

 
 

06.-09.06.2022

Raamatupidaja - tulevane juhtimisarvestaja ja finantsjuht Tallinnas (32 ak/h) - Sander Karu finantskoolitused

 
 

08.-09.06.2022

Finantsjuhtimine, juhtimisarvestus ja controlling raamatupidajale ja finantsjuhile II osa Tallinnas (16 ak/h) - Sander Karu finantskoolitused

 
 

TÖÖÕIGUS

 
 

02.-03.06.2022

Tööõigus Tartus (12 ak/h) - Reiting Koolituskeskus

 
 

03.06.2022

Kohustuslikud muudatused töölepingus alates 01.08.2022 E-õpe (2 ak/h) - Addenda

 
 

06.06-03.07.2022

Personaliarvestuse dokumentatsioon ning töökeskkond E-õpe (46 ak/h) - Tartu Rakenduslik Kolledž

 
 

08.-13.06.2022

Tööõigus Tallinnas (12 ak/h) - Reiting Koolituskeskus

 
 

09.06.2022

Hommik nõustajaga: töölepingu seaduse muudatused E-õpe (1,33 ak/h) - Grant Thornton Baltic

 
 

TARKVARA

 
 

27.06-08.07.2022

IT spetsialisti baasõpe (CompTIA A+ baasil) Tallinnas (80 ak/h) - Nordic Koolitus

 
 

27.06-24.07.2022

MS Excel - andmeanalüüs ja aruandlus E-õpe (40 ak/h) - Tartu Rakenduslik Kolledž

 
 

---
RMP.ee koolituskalendrist leiate veel koolitusi teemal: Vene keeles ja Muud koolitused

 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks saatke e-kiri teemal "LOOBUN" raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee üldaadressile info@rmp.ee ning pange kirja ka e-posti aadress, millele kirju enam saada ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis
andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee