RMP.ee Nädalakiri
 


Nr 22, 16. juuni 2021


Nädalakiri


E-pood


Koolitused
 
 
RMP.ee toimetus

RMP.ee toimetus
Tel: 6 848 110
E-post: toimetus@rmp.ee
 

22. juunil on lühendatud tööpäev

 

1. juulist 2021 kaob väljastpoolt Euroopa Liitu tellitavate väikesaadetiste käibemaksuvabastus, mis tähendab, et tollideklaratsiooni esitamine muutub kohustuslikuks mistahes väärtusega kauba tellimisel Euroopa Liidu välisest riigist ning kõik tellitud saadetised maksustatakse käibemaksuga.

Pane tähele, saabuvad pühad ning tööpäevade lühendamine võib tuua erisusi töötasu ja puhkuste arvestamisel.

1. juulil korraldame koostöös Debitum Collectio spetsialistidega tasuta veebikoolituse - Praktilised nõuanded võlanõuetega tegelemisel. Registreeru kiirelt, osalejate arv on piiratud!

 

Järgmine Nädalakiri juba 30. juunil. Seniks päikest!

 

Selle nädala VEEBIKOOLITUSED
N, 17.06.2021 Raamatupidamise SISE-EESKIRI - kohustus või vajadus
R, 18.06.2021 Rahavoogude aruanne

 
 

MAKSUNDUS

Esipilt

Sularaha deklareerimine

3. juunist rakendusid muudatused sularaha deklareerimisel ja kontrollimisel. Seoses sellega peab tollis esitama sularahadeklaratsiooni, kui Euroopa Liitu sisenedes või EList lahkudes on kaasas sularaha vähemalt 10 000 euro väärtuses või samaväärne summa muus vääringus ühe või mitme järgmist laadi eseme kujul. Loe lähemalt..

 

Kuidas teada, kas kuu lõpus saabuvale pakile rakendub käibemaks või mitte?

Seoses Euroopa Liidu üleste maksumuudatustega tuleb alates 1. juulist kõik kolmandatest riikidest saabuvad saadetised deklareerida ja tasuda neilt käibemaks. Maksumuudatused kehtivad ka neile kaupadele, mis on ostetud enne 1. juulit, kuid saabuvad pärast määratud kuupäeva. Loe lähemalt..

1. juulist muutub väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud väikesaadetiste maksustamine

 

E-kaubanduse ja teenuste käibemaksuga maksustamise erikorrad OSS ja IOSS

 

Eesti võtab üle teemaksu direktiivi

Ehitussektori maksupettusi vähendav eelnõu läks kooskõlastusringile

Rahapesuskeemides kasutatakse aina rohkem uusi tehnoloogilisi lahendusi

Aprilli maksulaekumine kasvas pea 15 protsenti

KÜSIMUS-VASTUS

 

Seisval ettevõtte autol ei teki erisoodustust

Küsimus: ettevõttel on sõiduauto, mille eest tasutakse igakuiselt kw-põhiselt erisoodustusmaksu. Juhtus aga avarii ja autot pole võimalik enam kasutada, auto on seisnud terve kuu parklas, ootab kindlustuse vastust, kas läheb mahakandmisele või remonditakse. Loe küsimust edasi ja vastust..

 

ENIMLOETUD

  1. Töölepingu korralise ülesütlemise puhul puhkusetasu arvutamine

  2. Töölepingu lõpetamine usalduse kaotuse tõttu

  3. TESTI END: puhkustest ja puhkusetasust

  4. Äritegevuse alustamine Soomes

  5. Põhipuhkuse arvestamise meetodid

MAKSUSKOOP

14.-20. juuni 2021

Puhkus on töö magus kaste.


Pühapäeval, 20. juunil on käibedeklaratsiooni vormi KMD esitamise ja käibemaksu tasumise tähtpäev ning kauba ühendusesisese käibe aruande VD esitamise tähtaeg. Vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 136 lõikele 8, kui kohustuse täitmise tähtpäev langeb puhkepäevale, siis tuleb kohustus täita puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval. Nõnda võib KMD ja VD esitada ka esmaspäeval, 21. juunil.

 

Samuti langeb pühapäevale 20. juunile alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi tasumise ja deklaratsiooni esitamise tähtaeg. Loe maksuskoopi..

KAS TEAD, et alates 1. juulist 2021 on impordi tollideklaratsioonide esitamiseks avatud uus süsteem Impulss ning impordi tollideklaratsioone Complexi süsteemis enam esitada ei saa.
Allikas: e-MTA

 
 
Veebikoolitus
 
 

RAAMATUPIDAMINE

Netovara miinimumnõuded osaühingu või aktsiaseltsi aastaaruandes

Seaduses lubatud minimaalse osakapitali suurus põhikirjas on 2500 eurot. Sedakaudu ei või osaühingute, mille põhikirja järgne osakapital on 2500-5000 eurot, omakapital (netovara) langeda aruandepäevaks alla 2500 euro. Ühtlasi ei ole osaühingu netovara miinimumnõude täitmisel erisusi osaühingute vahel, mille põhikirjas fikseeritud osakapital on kuni 5000 eurot. Loe lähemalt..

 

2020. aasta majandusaasta aruande näidised ja abimaterjalid

Äriühingud ja sihtasutused peavad kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu esitama äriregistrile oma majandusaasta aruande. Enamike ettevõtjate jaoks, kelle majandusaasta ühtib kalendriaastaga ehk 01.01-31.12, on esitamise tähtajaks 30. juuni. Loe lähemalt..

 

Raamatupidajate kutseeksamite tulemused kevad 2021

Siseaudiitorite ühingul on uus juhatus

 

TÖÖPAKKUMISED

tööpakkumine

võtab tööle
PEARAAMATUPIDAJA

 

tööpakkumine

võtab tööle
PEARAAMATUPIDAJA

 
 

Tarkvara

www.RMP.ee/tarkvara
 
 


Tarkvara
Tarkvara

Webinar "Aastaaruande kontrollimine SimplBooksis"

Automaatne tööaegade arvestus säästab tootmisettevõttele 1160 töötundi aastas

 


Tarkvara

Tarkvara

Ettevõtte asutamine SmartAccountsis

Mida tasub teada, kui sinu firma arveldab sageli välisvaluutas?

 
 

TÖÖÕIGUS

22. juunil on lühendatud tööpäev

23. juunile eelnevat tööpäeva on tööandja kohustatud lühendama kolme tunni võrra nii täis- kui osalise tööajaga töötajatele. Kui ettevõtte tegevusalast tulenevalt pole võimalik tööpäeva lühendada, peab tööandja saavutama töötajaga kokkuleppe, et ta töötaks riigipüha-eelsel päeval sama kaua kui tavaliselt. Loe lähemalt..

 

Kaugtöö - igapäevane, kuid reguleerimata töövorm

Kaugtööst võib võita nii töötaja, tööandja kui ka riik, aga see töövorm peab olema mõistlikult reguleeritud. Kaugtöö kätkeb nii töötajale kui ka tööandjale varjatud riske, millega mõlemad peaksid oskama arvestada. Loe lähemalt..

 

Kuidas tõestada usalduse kaotust? Näited Eesti kohtupraktikast

Millistel juhtudel on aga Eesti kohtupraktikas usalduse kaotuse tõttu töölepingu ülesütlemine loetud kehtivaks? Loe lähemalt..

 

Riigikohus: töötajaga võlatunnistuse sõlmimisel peab arvestama töölepingu seadust

Tööandja ei saa panna töötajale võlatunnistusega suuremat varalist vastutust, kui töölepingu seadus võimaldab. Loe lähemalt..

 

Tööbik suletakse 1. septembrist

Muutuvtunnikokkulepet võiks lubada kasutada ka väiksemates kaubandusettevõtetes

Tervisekontroll võib tulevikus kallimaks muutuda

2/3 tööandjatest kavatseb jätkata kaugtööga

 

PÜSIVALT KASULIK

Osalise tööaja korral pühade-eelse tööpäeva lühendamine

 

Riigipühadel töötamine tuleb topelt tasustada

KÜSIMUSED-VASTUSED

Riigipühal töötades kehtivad kõigile ühesugused reeglid

KÜSIMUS: kui olen tööle vormistatud katseajaga, kas siis on mul õigus riigipühade ajal töötamise eest saada topelttasu? Loe vastust..

Tööõnnetuse uurimine kodukontoris

KÜSIMUS: meie ettevõttes on inimesed juba pikemat aega kodukontorites tööl. Arutasime kolleegidega, et kui kodukontoris peaks juhtuma tööõnnetus, kas siis on tööandjal õigus paluda töötaja koju siseneda, et uurimist läbi viia? Loe vastust..

Kuigi avalikes kohtades enam maski kandmist ei nõuta, saab tööandja seda teha

KÜSIMUS: valitsus ütles, et maski ei pea enam siseruumides kandma. Meie tööandja aga nõuab ikkagi, et kasutaksime tööruumides maski edasi. Kas ma võin sellest keelduda? Loe vastust..

 
 
Veebikoolitus
 
 

ETTEVÕTJA

Äriregistri andmed saavad õiguskindlust juurde

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile äriregistri seaduse eelnõu, millega korrastatakse kõigi eraõiguslike juriidiliste isikute registriregulatsioon. Tagamaks äriregistri andmete usaldusväärsust täiendatakse registripidaja järelevalve võimalusi. Loe lähemalt..

Äriregistri seaduse eelnõu (vabaühendusi puudutavad muudatused)

 

Riigikohus: avalik võim ei tohi üldjuhul ajakirjanduse teemavalikusse sekkuda

Riigikohus leiab, et ajakirjandusel on lai otsustusvabadus avalikku huvi pakkuvate teemade määratlemisel ja avalikul võimul, sealhulgas kohtul, pole üldjuhul alust sellesse sekkumiseks. Loe lähemalt..

 

Õiguskomisjon toetab äriühingu filiaali elektroonilist registreerimist

Väikeettevõtjatele terendab võimalus viia makseterminal nutitelefoni

Kuula Vikerraadio saadet "Ettevõtlusminutid": Välisinvestorite ootused majanduskeskkonnale

Kuula Kuku Raadio saadet "Elus arvud": Elanike rändest

Riigi tulude-kulude lõhe jääb suureks ka pärast kriisi

Videokoolitused

ERAISIK

Mida peab iga Eesti inimene teadma rahvaloendusest

Suure rahva ja eluruumide e-loenduse alguseni jäänud vähem kui 200 päeva. Eriliseks muudab loenduse see, et statistikaamet teeb selle peamiselt registritest saadud andmetega. Mida tasub veel eesootava rahvaloenduse kohta teada? Loe lähemalt..

 

Patsiendiportaalis saab endale luua Euroopa Liidu COVID digitõendi

Alates neljapäevast, 10. juunist tänasest on võimalik luua endale patsiendiportaalis kolme uut tõendit enda vaktsineerituse, COVID-19 läbipõdemise või negatiivse koroonatesti tulemuse tõendamiseks. Loe lähemalt..

 

Kuidas säilitada ravikindlustus pärast kooli lõppu?

Kui õppimise ajal tasub õpilase ravikindlustuse eest riik, siis kuidas olla kindel, et ravikindlustus säilib ka pärast kooli lõpetamist? Loe lähemalt..

 

Hindade tõus oli mais kahe ja poole aasta kiireim

Madis Müller: hinnatõus euroalal aeglustub tõenäoliselt järgmisel aastal taas

Riigikohus: metsaomanikule tuleb hüvitada ainult uute piirangute mõju

 

RUTIINIST VÄLJA

Excel ei kao kuhugile, aga töövoo juhtimine peaks olema veebipõhine

Töövoo juhtimine

Excel on hindamatu abivahend paljudele, aga ühel hetkel võib selle tarkvara "jõuga" edasikasutamine juba töö efektiivsust ja kvaliteeti pärssida. Datafox Software Engineeringu arendusjuht Tarmo Reineberg kirjutab, miks on mõistlik viia töövoo juhtimine veebipõhiseks. Loe lähemalt..

 

 

 

 

Tervisekassa podcast tervislikust elust

Tervisekassa podcsat

Tervisekassa podcast jagab nippe tervislikust elust, arutleb koos keerukate väljakutsete üle ja küsib soovitusi oma ala parimatelt ekspertidelt. Loe lähemalt..

 

 

 


Kuidas aidata tarbijal teha paremaid toiduvalikuid?

Paremad toiduvalikud

FOP-märgisüsteem aitaks inimestel teha toitu valides terviseteadlikumaid otsuseid, kuid selleks peaks see olema lihtsasti kasutatav ja arusaadav võimalikult paljudele, st selle mõistmine ei tohiks vajada sügavaid eelteadmisi toitumise vallast. Loe lähemalt..

Naljanurk
Meie arvutid vedasid meid täna tööl alt ja pidime kõike tegema käsitsi. Solitaire'i kaartide segamine käsitsi võttis mul aega tervelt 20 minutit.


Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga SIIN!


FB

4966 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis.

 
 Koolitused


Foorum


E-pood


Uudised


Otsing

 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks saatke e-kiri teemal "LOOBUN" raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee üldaadressile info@rmp.ee ning pange kirja ka e-posti aadress, millele kirju enam saada ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis
andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee