RMP.ee Nädalakiri
 


Nr 30, 15. september 2021


Nädalakiri


E-pood


Koolitused
 
 
RMP.ee toimetus

RMP.ee toimetus
Tel: 6 848 110
E-post: toimetus@rmp.ee
 

Soovitusi müügiarve koostamiseks

 

Eestist alguse saanud Maailmakoristuspäev on ajaloo suurim üleilmne kodanikualgatus. Oleme aktiivsed ja anname oma panuse juba 18. septembril!

Viirused ning vaktsineerimised on jätkuvalt päevakorral. Haigekassa pakub rohkem kui 30 töötajaga ettevõtetele võimalust küsida COVID-19 vaktsiiniga hõlmatud töötajate protsenti ning samuti on võimalik jätkuvalt kutsuda vaktsineerijad ettevõttesse kohapeale.

 

Millised on kohustuslikud andmed arvel ja kust need tulenevad? Teadmiste kontrolliks ja meeldetuletuseks oleme kokku pannud testi, mis pöörab tähelepanu nüanssidele.

Paar nädalat oleme RMP.ee toimetuses kogunud lugejate mõtteid veebi- ja/või kontaktkoolituste eeliste ja puuduste kohta. Täname kõiki vastajaid. RMP Eesti videokoolituse võitsid: Maire P., Anette Õ., Maarja L., Helene E., Kati S. Võitjatega võtame ühendust.

 

Kaunist septembri jätku!

 

 

MAKSUNDUS

Esipilt

Maksu- ja tolliameti siduva eelotsuse taotlemine

Siduva eelotsusega annab maksuhaldur maksukohustuslase taotlusele siduva hinnangu tulevikus sooritatava toimingu või tehingu maksustamise kohta ja hinnang ei ole taotlejale kohustuslik. Taotlejal on õigus mitte järgida maksukohustuse deklareerimisel eelotsuses sätestatud hinnangut, samuti ei too eelotsus taotleja jaoks kaasa muid otseseid kohustusi. Loe lähemalt..

 

Teadmiseks eraisikust tööandjale

Füüsiline isik, kes ei ole füüsilisest isikust ettevõtja ja kes võtab tööle teise füüsilise isiku, näiteks lapsehoidja, ei pea ennast tööandjana maksu- ja tolliametis eraldi registreerima siis, kui ta on juba rahvastikuregistri järgi kantud maksukohustuslaste registrisse. Loe lähemalt..

 

Euroopa Liidu riikides kehtivad käibemaksumäärad

Käibemaks on kehtestatud kõigis Euroopa Liidu (EL) riikides, kuid maksumäärad sätestab iga riik ise. Artiklist leiate tabeli, kus on toodud peamised käibemaksumäärad kõigis EL liikmesriikides. Loe lähemalt..

 

Valitsus jättis töötuskindlustusmakse määrad senisele tasemele

Juuli maksulaekumine kasvas 7,8 protsenti

KÜSIMUS-VASTUS

 

Maksuvaba tulu avaldus

Küsimus: esitasin maksuvaba tulu avalduse 500 eurot kuus. Raamatupidaja väidab, et tema PEAB lähtuma valemijärgsest summast. Valemi järgi tuleks maksuvaba summa 160 eurot kuus. Loe küsimust edasi ja vastust..

 

ENIMLOETUD

  1. Eesti raamatupidajate KONVERENTSI "Teejuht 2022. aastaks" KAVA

  2. Millistel tingimustel võib tööandja hüvitada töötajale tööandja elektriauto laadimisega seotud kulud?

  3. Uus olukord tõotab töövaidlusi

  4. Haigekassa taastab varasema töövõimetuse hüvitise maksmise põhimõtte

  5. Vanemapuhkuse erinevad vormid

MAKSUSKOOP

13.-19. september 2021

Vaielge, eksige ja tehke vigu, kuid jumala pärast mõelge, kuigi valesti, ise.

 

Tasub meelde tuletamist, et hiljemalt teadmiste kuu viimaseks kalendripäevaks tuleb esitada Eesti maksu­haldurile taotlus eelmisel aastal teises liikmesriigis tasutud käibemaksu tagasisaamiseks.

Kolmapäeval, 15. septembril tuleb täita füüsilisest isikust ettevõtjal avansiline sotsiaal- ja tulumaksu kohustus. Hasart­mängu­korraldajatel on aga kolmapäeval hasartmängu­maksu deklaratsiooni ja maksu tasumise kohustus. Loe maksuskoopi..

PÜSIVALT KASULIK

Maksuvõlglaste nimekiri

 

Rekvisiidid maksude tasumiseks Maksu- ja Tolliametile

 
 
Merit
 
 

RAAMATUPIDAMINE

Nõuanded ja praktilised soovitused müügiarve koostamiseks

Müügiarve saab väljastada ainult ettevõtja või füüsilisest isikust ettevõtja, eraisik arvet väljastada ei saa. Müügiarvele lisatakse käibemaks vaid juhul, kui müüja on käibemaksukohustuslane. Loe lähemalt..

 

Testi end: arve rekvisiidid

Millised on kohustuslikud andmed arvel ja kust need tulenevad? Teadmiste kontrolliks ja meeldetuletuseks oleme kokku pannud testi, mis pöörab tähelepanu nüanssidele. Testi end..

 

KÜSIMUS-VASTUS

 

Ajakirjanduse aastatellimuse kajastamine raamatupidamises

Küsimus: kuidas kajastada raamatupidamises ajakirjade ja ajalehtede aastatellimusi? Loe vastust..

 

TÖÖPAKKUMISED

tööpakkumine

võtab tööle
PEARAAMATUPIDAJA

 

tööpakkumine

võtab tööle
VANEM­RAAMATUPIDAJA

 
 

E-POOD

www.RMP.ee/epood
 
 

Raamat

Raamat

Finants- ja maksuarvestus
3. täiendatud trükk


Finants- ja maksuarvestuse töövihik. I osa

 

Raamat

Raamat

Maksuarvestuse ülesannete kogu
2. täiendatud trükk

Finantsarvestuse ülesannete kogu

 
 

TÖÖÕIGUS

1. aprillil 2022. a jõustuvad vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi muudatused

Riik on täiustamas vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi, et soodustada töö ja pereelu ühitamist ning hoolduskoormuse võrdsemat jaotumist vanemate vahel. Vanemahüvitise peamine eesmärk on säilitada riigi toel varasem sissetulek ning toetada töö- ja pereelu ühitamist. Loe lähemalt..

 

Kollektiivleping ja läbirääkimised

Kollektiivleping on kokkulepe ametiühingu ja tööandja vahel, millega määratakse kindlaks töösuhte miinimumtingimused, millest ebasoodsamaid ei ole võimalik töötajale kohaldada. Kollektiivlepingu sõlmimist reguleerib kollektiivlepingu seadus. Loe lähemalt..

 

Arvutiga töötamine

Kuvariga või arvutiga töötamine on saanud paljude inimeste ja elukutsete lahutamatuks kaaslaseks ning asendamatuks töövahendiks. Paljud masinad on tööstusettevõtetes suuremal või vähemal määral automatiseeritud, mille tulemusel jälgib tänapäeva töömees masina tööd ekraanilt. Loe lähemalt..

 

Riigikogu toetab laiendatud kollektiivlepingute sõlmimist

Tööinspektsioon kutsub kandideerima “Hea töökeskkond 2021” auhinnale

Uus rikkumisest teavitaja kaitse seadus toob kaasa ülereguleerimise

 

KÜSIMUSED-VASTUSED

Kahekuine töösuhe ja välja teenitud puhkus

KÜSIMUS: mul on küsimus seoses lõpparvega, täpsemalt saamata jäänud puhkusega. Olin suvepuhkuse asendaja ning töötasin 21.06.2021-25.08.2021. Palgalehel kajastus saamata jäänud puhkus vaid 2 päevaga. Kas palgalehel olid päevad õigesti määratud või mitte? Loe vastust..

Kokkulepe tööandja ja töötaja vahel, millist COVID-19 antigeeni kiirtesti tüüpi kasutada

KÜSIMUS: tööandja kehtestas nõude, et vaktsineerimata töötajad peavad ennast korra nädalas testima. Tööandja on ostnud testid, kus proov võetakse ninasõõrmest. Töötajale need testid ei meeldi ning soovib kasutada testi, kus proov võetakse süljest. Kas töötajal on õigus valida, millist testi teha? Loe vastust..

KAS TEAD, et eriolukorra lõppemisest kuni 2021. aasta 31. detsembrini tuleb maksuvõlalt arvestada ja tasuda intressi 0,03 protsenti päevas tavapärase 0,06 protsendi asemel.
Alus: Maksukorralduse seaduse § 16816 ja Maksukorralduse seaduse § 117

 
 
Konverents

Osale saalis või vaata otseülekannet!
REGISTREERU SIIN >>

 
 

ETTEVÕTLUS

Kes on õigustatud osaühingu nimel kandeavaldust esitama, kui juhatuse liige, kes on ka ainuosanik, on tagasikutsutud?

Äriseadustiku kohaselt kuulub osanike pädevusse nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning kui ühingul ei ole nõukogu - juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine. Loe lähemalt..

 

Vihjeandmine ehk väärkäitumisest teavitamine

Ettevõttesiseste kanalite loomise kohustus kaasneb ettevõtetele, kus on 50 või enam töötajat, ettevõttele mille aastakäive või aastabilansi kogumaht on vähemalt 10 miljonit eurot või finantsteenuste valdkonnas tegutsevale ettevõttele. Lisaks teavitamiskanalitele tuleb välja töötada teavituste saamisele järgnevad meetmed. Loe lähemalt..

 

Kuula Vikerraadio saadet "Ettevõtlusminutid": Atraktiivsed ettevõtted ja riigiasutused

Maakondlikud arenduskeskused avavad uue toetusmeetme digitaliseerimisega alustamiseks

Euroala majandus on taastunud oodatust kiiremini

KÜSIMUS-VASTUS

 

Korteriomandi eriomandi väljaüürimise nõusolek

Küsimus: kas mitteeluruumi korteriühistu võib sätestada põhikirjas, et garaaži võib üürile anda üksnes kõigi teiste nõusolekul? Loe vastust..

KOOLITUSED

Koolitus
Koolitus

Väärtpaberite kajastamine raamatupidamises

Raamatupidamise SISE-EESKIRI - kohustus või vajadus

ERAISIK

Nõuandeid üürilepingu sõlmimiseks

Üürisuhteid reguleerib võlaõigusseadus. Nii üürnikul kui ka üürileandjal on mõistlik tutvuda oma seaduslike õiguste ja kohustustega. Need lepingutingimused, mis on üürnikule võrreldes seaduses sätestatuga kahjulikumad, on võlaõigusseaduse järgi tühised. Loe lähemalt..

 

Kui ehitad eramaja - meelespea nii tellijale kui ehitajale

Maksude tasumise kohustus oleneb sellest, kas füüsilisest isikust töö tellija tellib elamuehituse äriühingult, füüsilisest isikust ettevõtjalt või ehitusmehelt, kes ei ole ettevõtja. Loe lähemalt..

 

RUTIINIST VÄLJA

Jaanus Vihand: siseaudit ja sisekontroll, hoidke pea selge!

J. Vihand

Soovitus siseaudiitoritele: ärge otsige viise, et elu keerulisemaks ja raskemaks muuta. Otsige võimalusi, et see organisatsioon "lendaks võimalikult kõrgelt ja kaugele". Loe lähemalt..

 

 

 

Kinnisasja ost looduskaitse meelevallas

Kinnisasi

2021. aasta esimeses pooles on Riigikohus teinud paar kohtuotsust, millega selgitatakse kinnisvara ostja riske seoses kaitstavate loodusobjektidega. Loe lähemalt..

 

 

 

Järgmise aasta lind on metskurvits

MetsKurvits

Eesti Ornitoloogiaühing valis 2022. aasta linnuks metskurvitsa ehk nepi, kes on tuntud oma kevadise mängulennu poolest. Loe lähemalt..

Naljanurk
Lahkusin töölt heeliumigaasi tehasest, sest keeldun töötamast, kui minuga räägitakse sellisel hääletoonil!


Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga SIIN!


FB

4970 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis.

 
 Koolitused


Foorum


E-pood


Uudised


Otsing

 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks saatke e-kiri teemal "LOOBUN" raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee üldaadressile info@rmp.ee ning pange kirja ka e-posti aadress, millele kirju enam saada ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis
andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee