Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee
Nr 28, 15. august 2019RMP toimetus

Veel enne kui naased puhkuselt

Tähesadu augustikuu sumedates öödes on võrratu vaatemäng. Haarake kaasa telk ning suunduge Eestimaa kaunimatesse paikadesse ning katsuge mitte uinuda. Nautike kõike, mida loodusel pakkuda, sest peagi saabub aeg, mil vaja asuda tööasjadega tegelema.

Kui siiski juhtub, et tekib tahtmine kontrollida üle oma teadmised raamatupidamise põhitõdedest, siis teemakohane test on teie käsutuses. Valminud on ka 2020. aasta tööajafondi arvestuse tabel nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Järgmine Nädalakiri on lugemiseks valmis 28. augustil.

Head lugemist!
RMP.ee toimetus TÖÖÕIGUS


2020. aasta kalendaarse tööajafondi arvestus
RMP.ee toimetus on koostanud 2020. aasta kalendaarse tööajafondi abitabeli. Järgmisel aastal langeb tööpäevadele 9 riigipüha. Tööpäevi on võrreldes 2019. sama palju, aga töötunde kolme tunni võrra vähem. Lühendamisele kuuluvaid tööpäevi on järgmisel aastal kokku kolm. Seega igati meeldiv aasta ootab meid ees. Loe lähemalt..

Учет календарного фонда рабочего времени за 2020 год

Working time calculation in 2020

Töökeskkonna riskianalüüs - riskide hindamine ja ohjamine
Olles rahvusvahelise äriühingu juht või mikroettevõtja, väljendub väiksem tööõnnetuste ja haiguspäevade arv otseselt ettevõtte paremates tulemustes. Tervislikud ja ohutud töökohad suurendavad töötajate motiveeritust ja pühendumist ning on ettevõttele tõeliseks visiitkaardiks, aidates ligi meelitada uusi talente, kliente ning investoreid. Loe lähemalt..

Lapse suveteenistus ja maksuvaba tulu
Kui tööandjale maksuvaba tulu avaldust esitatud ei ole, siis peab tööandja lapse töötasult tulumaksu täies ulatuses kinni ning maksuvaba tulu võetakse arvesse siis, kui laps esitab tuludeklaratsiooni. Enammakstud tulumaks tagastatakse sellisel juhul lapse tuludeklaratsiooni alusel. Loe lähemalt..

Tööinspektsioon jagab selgitusi, et kontrollida lähetatud töötajate tausta

Töötukassa teeb ettepaneku jätta töötuskindlustusmakse määr muutmata

Varsti on töövõimetuslehtede peamiseks põhjuseks depressioon?

Komistamine katkisel vineerplaadil

Märjal põrandal libastumine viis tööõnnetuseni

KAS TEAD, et alates 1. augustist muutus keskmise töötasu arvestamise metoodika ehituse riigihangetel esitataval keskmise töötasu tõendil. Tõendi saab koostada e-maksuametis/e-tollis rubriigis "Nõuded ja kohustused" > "Tõendid".

Allikas: Keskmise töötasu tõend ehituse riigihangetele


KÜSIMUSED-VASTUSED

Vaba päeva võimaldamine lapse koolimineku puhul

Küsimus: varasemas töökohas võimaldas tööandja vaba päeva lapse esimese koolipäeva puhul. Praeguses töökohas viitab tööandja sellele, et seadus vaba päeva ette ei näe. Töögraafiku järgselt töötan lapse esimesel koolipäeval. Soovin osaleda lapse kooliaktusel. Mida teha? Loe vastust..

Arestimisaktide täitmise järjekord

Küsimus: töötaja töötasust tehakse kinnipidamisi kohtutäiturite aktide alusel. Sissenõudjalt täitmisele antud nõudele lisaks kuulub tasumisele ka lisanduv viivis. Ilmselt ei pea jääma seda viiviste nõuet ootama ja võtan ette järgmised aktid nende saabumise järjekorras. Kui nõue millalgi saabub, mis siis tegema peaks? Loe küsimust edasi ja vastust..

Turvajalanõude välja vahetamise sagedus

Küsimus: kui sageli peab töötajale uued turvajalanõud väljastama? Loe vastust..

TTÜ täiendkoolitused


 RAAMATUPIDAMINE

Testi end: raamatupidamise põhitõed
Janek Keskküla, kes on mitmete finants- ja maksualaste raamatute autor ning Tallinna majanduskooli finants- ja maksuarvestuse lektor, on koostanud testi, mille abil saate kontrollida oma raamatupidamise ja mitte lihtsalt raamatute pidamise alaseid teadmisi. Loe lähemalt..

Sügis tuleb raamatupidamise koolitustega
RMP Eesti OÜ koostöös tunnustatud lektori Anne Nuudiga on võtnud eesmärgiks tutvustada ja rääkida juba saabuval sügisel lähemalt toimkonna juhenditest. Loe lähemalt..

Riigile saab edaspidi makseid teha LHV Panga kontole

Raamatupidaja kutseeksamid 2019. a sügisel

Liitu Tartu Ülikooli majandusarvestuse kaugkoolituskursustega 23. septembrini MAKSUNDUS

Krüptovaluuta vahetuse teenus on käibemaksuvaba finantsteenus (siduv eelotsus)
Maksu- ja tolliameti poolt tehtud siduva eelotsuse kokkuvõtte kohaselt loetakse tehing valuutadega, mis ei ole seaduslikud maksevahendid, käibemaksuvabaks finantstehinguks tingimusel, et tehingupooled aktsepteerivad neid valuutasid kui seaduslike maksevahendite alternatiive. Loe lähemalt..

Tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine Eesti isikute välisriigis teenitud töötasult
Artikkel selgitab lähemalt, millistel põhimõtetel toimub tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine Eesti isikute välisriigis teenitud töötasult. Eriline tähelepanu on lähetuse mõistete erinevusele siseriiklikus tööõiguses ja EL sotsiaalkindlustust reguleerivates määrustes. Loe lähemalt..

Hübriidsed ebakõlad, renditöötajad ja muude siseriiklike ebaõigluste likvideerimine

Maksunõustajatele kehtestatakse nõue teavitada maksuskeemidest

Esimese poolaastaga tasuti 4,9 protsenti rohkem makse kui mullu samal ajal

Uuendatud e-MTA on kasutajatele kättesaadav eeldatavalt alates 1. septembrist

Veebiseminar - Maksu- ja tolliameti uuendatud iseteeninduskeskkonna tutvustus (e-MTA)

KÜSIMUSED-VASTUSED

Väljarenditava kinnisvara parendamisel sisendkäibemaksu arvestus

Küsimus: rentijaks on käibemaksukohustuslasest äriühing, kelle põhitegevusala on kinnisvara ost, müük, haldus ja rent. Maksuarvestuses eristatakse maksustatava käibega kinnisvaraobjektid ja nendele tehtavad kulutused ning maksuvabad objektid ja nendele tehtavad kulutused. Kas sellisel juhul võib sisendkäibemaksu küsida tagasi kogu ulatuses maksustatava käibe saamiseks tehtavatelt kulutustelt? Loe küsimust edasi ja vastust..

Tulumaks ettevõttele laekunud dividendidelt

Küsimus: ettevõte soetas Tallinna Vee aktsiaid ja nüüd laekusid makstud dividendid. Pangaväljavõttel on selgituses dividendi summa ja tulumaks 0. Kas ettevõte peab saadud dividendid deklareerima ja tulumaksu tasuma? Ettevõttest dividende edasi pole makstud. Loe küsimust edasi ja vastust..

Ühisrahastusplatvormid on populaarsed. Võimalusi reklaamitakse, aga riskidest ei räägita.

30. augustil kell 10-13 analüüsime
TÜ Tallinna esinduses ühisrahastuse viise ja skeeme.

Ettevõtja, investor, jurist ja infotehnoloog -
liitu 23. augustini SIIT.


 ETTEVÕTLUS

Ettevõtte üleminek - abivahend, peavalu või mõlemat?
Ettevõtete “kolimine” ühest kehast teise ei ole sageli ilmselge. Selleks et võlausaldajana mitte pika ninaga jääda ja vältida koostööpartnerilt tehingu käigus ka tema kohustuste kaasa saamist, selgitatakse artiklis, mida kujutab endast ettevõtte üleminek ning millised on sellega kaasnevad positiivsed ja negatiivsed aspektid. Loe lähemalt..

Mõnikord on rääkimine kuld
Palju segadust ja tülisid saaks vältida, kui inimesed omavahel räägiksid. Meile ei ole antud võimet lugeda teise inimese mõtteid, veel vähem lugeda üheaegselt paljude inimeste paljusid mõtteid. Loe lähemalt..

Juhist saab hea juht alles siis, kui ta suudab ennast juhtida

Veebiplatvormide kasutamine muutub ettevõtjatele läbipaistvamaks

Baltimaalased loobuksid ettevõtluse nimel meelelahutusest

Seadusemuudatus avab uusi võimalusi kasvuhoonegaaside heidet vähendada

Rmp.ee leiud Riigi Teatajatest - 31. ja 32. nädal 2019

Läbi raskuste targa majanduse suunas

KÜSIMUS-VASTUS

Arvele märgitud viivise nõudmine, kui lepingus puudub vastav kokkulepe

Küsimus: kas võlgnikult saab nõuda arvele märgitud viivist, juhul kui lepingus ei ole viivist kokku lepitud või lepingut pole sõlmitud? Loe vastust..

Konsolideerimine


 ERAISIK

Vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi muudatused
Riik on täiustamas vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi. Eesmärk on soodustada töö- ja pereelu ühitamist ning hoolduskoormuse võrdsemat jaotust vanemate vahel. 1. septembril 2019 jõustub kaks olulist muudatust vanemahüvitise süsteemis - muudetakse vanemahüvitise arvestusperioodi ning järk-järgult lõpetatakse lapsehooldustasu maksmine. Loe lähemalt..

Postipaki deklareerimine
Kui olete tellinud e-poest isiklikuks kasutamiseks kauba või kui eraisik on teile saatnud saadetise posti- või kullerfirma vahendusel väljastpoolt Euroopa Liitu, tuleb teil see deklareerida. Loe lähemalt..

Kaks kolmandikku postipaki tellijatest deklareerib saadetise ise

Elukoha müügi maksuvabastus

Mida peaks teadma korteriomanik korteriühistuga seoses?

Ühisvara ja lahusvara määramine eri regulatsioonide valguses
Suvine soodushind!
Konverents


  ENIMLOETUD

  1. Töötajale lõpparve arvutamine ja maksmine (töösuhe üle 6 kuu + tulumaksu erisus)

  2. Käibemaks tuleb tasuda enne sõiduki arvelevõtmist

  3. Töötervishoiukulud on maksuvabad, kui..

  4. Enamlevinud küsimused ja vastused töötamise registreerimisest

  5. Töökiusamine on psühhosotsiaalne ohutegur  TÖÖPAKKUMISED

Töökuulutus
võtab tööle
FINANTSJUHT-
PEARAAMATUPIDAJA


Töökuulutus
Arveldaja OÜ võtab tööle
PEARAAMATUPIDAJA

Töökuulutus
võtab tööle
RAAMATUPIDAJA  MAKSUSKOOP


12.-18. august


Aja hea kasutamine teeb aja veel kallihinnalisemaks.

Ilmataat on keeranud veekraanid valla ja soe suvevihm rabistab krae vahele. Mis seal ikka, metsas ootab ehk korralik seene- ja marjasaak.

Sel nädalal saab nautida armastusfilme Tartus, sest esmaspäevast hakkab Tartuff, mis kestab laupäevani.

Kolmapäeval, 14. augustil tuli esitada Statistikaametile Intrastat aruanne.

Neljapäeval, 15. augustil deklareeritakse ja tasutakse hasartmängumaks. Loe maksuskoopi..  PÜSIVALT KASULIK


Kuidas kajastada nõuete faktooringut?

Osaühingu osal võib olla mitu omanikku  RUTIINIST VÄLJA


Kuidas valida näokujuga sobivaid päikeseprille?

PäikeseprillidPrillid on aksessuaarid, mis peavad sobima nii näokuju kui ka inimese iseloomuga. Prilliklaasid peaksid vastaksid tingimustele, millal ja millises keskkonnas neid kasutatakse. Tähelepanuta ei tohi jätta ka seda, et kaitse päikese eest oleks efektiivne. Loe lähemalt..

Kolm tervislikku suvejooki
Suvejoogid
Grilliõhtutel ning aiapidudel on trendiks muutumas alkoholivabade kokteilide ehk mokteilide valmistamine, mida saab hõlpsasti ise kodus valmistada. Populaarsust koguvad tervislikud mokteilid, kus on võimalikult vähe suhkrut ning tehislikke lisaaineid, kuid pakuvad tarbijale maiteseelamusi. Loe lähemalt..

Kompostiljoni kompostimise nipid
Kompost
Köögi- ja taimsete aia- ning põllujäätmete muutmine toitainerikkaks ja puhtaks mullaks on tegelikult imelihtne. Vajalik vahend on selleks hea asukohaga komposter või omavalmistatud kompostikast. Nippe kompostimiseks. Loe lähemalt..

Kes on kahanev keskklass ja mis neist on saanud?
Keskklass
Juba Aristoteles leidis, et ühiskond on tugev siis, kui keskklass moodustab sellest suurima osa. Tänapäeval defineeritakse keskklassi kui inimesi, kelle sissetulek on keskmise palga lähedal. Enamasti pole neil kõrgharidust ning nad töötavad keskmist oskustaset nõudvatel töökohtadel. Tüüpnäited sellistest töökohtadest on naiste puhul sekretär, kassapidaja, raamatupidaja, meeste puhul autojuht, ehitustööline, mehaanik ja remonditööline. Loe lähemalt..
Naljanurk

Kaks ehitajat istuvad kõrgel tellingutel. Üks osutab alla ja küsib: "Ei tea, miks kiirabiauto siia sõitis?"
"Mina ka ei tea..," vastab teine.
"Maailmas juhtub üldse seletamatuid asju! Mul kadus näiteks hetk tagasi haamer ära.."Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga siit..
4469 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis. 
 


 UUED raamatud RMP.ee e-poes

Raamat Raamat Raamat Raamat Raamat Raamat
Muuda mõtlemist ja su elu muutub
Iseseisvalt rikastunud miljonäride saladused
Kuues meel Ratsionaalne emotsionaalsus Teadlik mees IQ-testid
           

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks saatke e-kiri teemal "LOOBUN" raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee
üldaadressile info@rmp.ee ning pange kirja ka e-posti aadress, millele kirju enam saada ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee.