Nr 22, 27. mai 2020


Vaata veebis


E-pood


Koolitused
 
 
RMP.ee toimetus

RMP.ee toimetus
Tel: 6 848 110
E-post: toimetus@rmp.ee
 

Jääk ja praak

 

Taheti head, aga välja kukkus nii nagu alati. Aga muidu, mis sellel õnnetul seadusemuudatusel siis justkui häda on? Rolli hakkab mängima sõnakasutus, et kas siis kohustus või tähtaeg? Õigusloome jääk ja praak avaldub eelkõige seadustiku kohaldamisel praktikas.

Palgaralli on selleks korraks vast lõppenud ja tööandja saab taaskord rinna kummi ajada. Aga ees võib oodata uudne olukord, kus peaksime töötasu alammäära alandama, sest 40% keskmisest töötasust on muutuses. Vaat kus lops!

Tavatsetakse öelda, et kui üks uks sulgub, siis kümme uut avanevad. Eks tasub ka raamatupidamise teenust ostes kokku leppida asjaoludes, mis pole just tavapärased, sest kohustused jäävad.

Veebikoolitused samuti. Homme, 28. mail kell 14-17 räägime käibemaksu põhitõdedest. Registreeruda saab 28.05 kella 11ni!

Kaunist kevadet!

 

UUS veebikoolitus: Sõidukid ettevõtluses - maksuga ja maksuta |  12. juunil kell 13.00


 
 

TÖÖÕIGUS

KoosolekErinevused kollektiivse ja üksiku töötaja koondamisel

Töölepingu seaduse kohaselt loetakse koondamiseks tööandja poolset töölepingu ülesütlemist, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul. Tavalise koondamise ja kollektiivse koondamise erinevus seisneb koondatud töötajate arvust. Loe lähemalt..

 

Töötasu hüvitist pikendati, aga tingimused on karmimad

Juunis töötasu hüvitise saamiseks peab tööandja täitma vähemalt kaks tingimust kolmest: tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 50% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga; tööandjal ei ole vähemalt 50% töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda; tööandja on vähemalt 50% töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 50% või alampalgani. Loe lähemalt..

Koroonakriis pidurdab palgakasvu

Töötajate palgaootuse mediaan on aastaga kahanenud 1300 eurole

KÜSIMUSED-VASTUSED

 

13aastased talu aia- ja põllutöödel

Küsimus: kas võib palgata suveks tallu põllu- ja aiatöödele tööle alaealisi? Põllu- ja aiatöödeks on marjade korjamine (maasikad, vaarikad, must- ja punased sõstrad), köögiviljapeenarde rohimine ning suve lõpupoole viljade korjamine. Loe vastust..

Töökeskkonna riskianalüüs desinfitseerimisvahendite soetamiseks

Küsimus: ettevõte soetas kontorisse COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks käte desinfitseerimisvahendid. Ettevõtte töötajad külastavad kliente ja soovivad, et kliendi juurde minnes saaksid nad käekotti või taskusse panna väiksema pudeli desinfitseerimisvahendiga. Loe küsimust edasi ja vastust..

 

ENIMLOETUD

  1. Üldkoosolekul saab edaspidi kasutada e-lahendusi. Pikendati majandusaasta aruande esitamise tähtaega

  2. Ettevõtlusega mitteseotud kulu

  3. Maksudeklaratsiooni andmete parandamisele laieneb 3aastane tähtaeg

  4. Automaattanklas tangitud bensiini lisamine ettevõtlusega seotud kulude hulka

  5. Kaugtöö tegemise kokkulepe

MAKSUSKOOP

25.-31. mai 2020

Kui raske on uut ja värsket unistust välja mõelda.
Aimée Beekman


Pühapäeval, 31. mail tähistatakse nelipühade
1. püha, mis on riigipüha ja puhkepäev. Riigipühal tehtav töö tasustatakse kahekordsest.
Loe maksuskoopi..

Kodukontor

PÜSIVALT KASULIK

Alaealine ei saa iseseisvalt teenust osutada

 

Netovarast ei piisa: vabatahtliku reservkapitali loomiseks on vajalik põhikirjamuudatus

 
 
Veebikoolitus
 
 

RAAMATUPIDAMINE

Kas eriolukord pühendab praagi?

On üks valdkond, kus eriolukord läbimõtlematust ei vabanda - seadusloome. Esmaspäeval, 18. mail läbis Riigikogus kolmanda lugemise seaduseelnõu, mille kohaselt said ettevõtted muuhulgas eriolukorrast tulenevalt sel aastal ajapikendust majandusaasta aruannete esitamiseks. Seadus peab olema selge ja kohtlema ettevõtjaid võrdselt. Milles siis praak seisneb? Loe lähemalt..

 

Eriolukorrast tingitud hüvitise ja töökoormuse märkimine palgaküsimustikus

Statistikaameti uuringus “Palk ja tööjõud” osalejatel on eriolukorrast tingituna oluline märkida palgaküsimustikus korrektselt nii saadud töötasu hüvitis kui ka muutunud töökoormus. Loe lähemalt..

 

KÜSIMUS-VASTUS

 

Raamatupidamise dokumentide väljaandmis- ja tagastamiskohustusest

Küsimus: ainuosanikuga raamatupidamisteenuse osutaja, kes üksi teenust osutas, suri. Surnud teenuseosutaja valduses on ettevõtte raamatupidamises vajalikud dokumendid. Kuidas on võimalik ettevõtjal oma raamatupidamise dokumendid kätte saada? Loe vastust..

 

TÖÖPAKKUMISED

tööpakkumine

võtab tööle
PALGAKONSULTANDI

 
tööpakkumine

võtab tööle
FINANTS-
KONSULTANDI

 
tööpakkumine

võtab tööle
PEARAAMATUPIDAJA

 
 

Soovid avaldada töökuulutust? Võta ühendust reklaam@rmp.ee!
Täpsema info tööpakkumise avaldamistingimuste kohta leiad SIIT.

 
 

TARKVARA

 
 
AccountStudio Uku

Raamatupidamis­programm, millel on olemas kõik vajalik laoarvestuseks

Põhjused, miks raamatupidajad armastavad Ukut

 

Standard ERP

SimplBooks

Standard Books funktsionaalsus riigiettevõttele

12 põhjust raamatupidajale, miks valida SimplBooks tarkvara

 
 

MAKSUNDUS

Maksu- ja tolliameti siduva eelotsuse taotlemine

Siduva eelotsusega annab maksuhaldur maksukohustuslase taotlusele siduva hinnangu tulevikus sooritatava toimingu või tehingu maksustamise kohta ja hinnang ei ole taotlejale kohustuslik. Taotlejal on õigus mitte järgida maksukohustuse deklareerimisel eelotsuses sätestatud hinnangut, samuti ei too eelotsus taotleja jaoks kaasa muid otseseid kohustusi - sellest tulenevalt ei ole ette nähtud ka võimalust otsuse sisu vaidlustamiseks. Loe lähemalt..

 

Maksuvõlgade tasumise solidaarsus ning kolmanda isiku vastutus

Ettevõtte või selle osa omandi või valduse ülemineku korral lähevad ettevõtte või selle organisatsiooniliselt iseseisva osaga olemuslikult seotud nõuded ja kohustused üle omandajale või valduse saajale vastavalt võlaõigusseaduses sätestatule. Jagunemisel, ühinemisel või ümberkujundamisel osalevad äriühingud vastutavad ühingu kohustuste täitmisel võlausaldajate ees solidaarselt. Loe lähemalt..

 

Tööandja minimaalsest sotsiaalmaksukohustusest ajutise vabastuse aeg saab juunis läbi

Kui töötasu maikuu eest makstakse välja juunis ja see on sotsiaalmaksu kuumäärast väiksem, siis võib tööandjal tekkida kohustus deklareerida sotsiaalmaksu kuumääralt maksudeklaratsioonil TSD juuni kohta (tähtaeg 10.07.2020), kuna maksuvabastus enam ei kehti. Sotsiaalmaksu kuumäär on 540 eurot. Loe lähemalt..

 

Maksu- ja tolliamet avas taas avaliku võlapäringu

KAS TEAD, et kõigil ametiisikutel, kellel on kohustus esitada huvide deklaratsioon, tuleb seda teha elektroonselt e-maksuameti kaudu 31. maiks.
Alus:
korruptsioonivastase seaduse § 12 lg 2

ETTEVÕTLUS

e-Eesti teeb revolutsiooni äriühingutega seotud toimingute ja tehingute elektroonses vormis võimaldamise vallas

Peaaegu kõiki notariaalseid toiminguid on võimalik teha kaugtõestuse kaudu. Uus kord võimaldab notariaalseid toiminguid teha ka isikul, kes viibib välisriigis. Nüüdsest on võimalik kõikidel ühingutel pidada koosolekuid elektrooniliste sidevahendite abil. Võimalus elektroonilisi koosolekuid pidada tuleneb seadusest, siis ei ole vajalik, et ühingud põhikirja peavad muutma. Kaotati vorminõue osaühingu osadega tehtavatele tehingutele. Loe lähemalt..

 

Riskide juhtimine rahapesu tõkestamisel

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega peavad tegelema ettevõtted ja asutused, kellel on selleks seadusest tulenev kohustus - finantssektor, hasartmängu korraldaja, kinnisvaravahendaja, väärismetalli kokkuostja ja hulgimüüja, audiitor, raamatupidamisteenuse osutaja jpt. Tegelikkuses puutuvad seadusest tulenevate nõuetega kokku kõik, kes ise ei ole seaduse mõistes kohustatud isik, aga kel on äritegevuse raames kokkupuuteid teise kohustatud isikuga. Loe lähemalt..

 

Äriplaan kui ettevõtte selgroog

E-äri uus tulek! Soovitused igale e-poele ja e-teenuse osutajale

Kõik värske puu- ja köögiviljaga kauplejad peavad järgima turustusnõudeid

 

Rmp.ee leiud Riigi Teatajast - 21. nädal 2020

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) (jõustus 24.05.2020)

Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus
(jõustus osaliselt 20.05.2020)

 

RUTIINIST VÄLJA

 

Juhtimine tähendab tekitada oma töötajates tunnet, et soovime sulle järgneda

Juhtimine

Juhtimine on tegevuste koordineerimise ja integreerimise protsess, mis viiakse läbi efektiivselt ja säästlikult, koos ja läbi teiste inimeste. Juhtimisfunktsioonid on planeerimine, organiseerimine, eestvedamine ja kontrollimine. Loe lähemalt..

 

 

 

Kas ees ootab EURIBORi järsk tõus ja mida see tähendab tavalise laenuvõtja jaoks?

Euribor

Mõiste Euribor võeti kasutusele koos euro sünniga 1998. aasta eelviimasel päeval. Euribor on ajas muutuv keskmine intressimäär, millega Euroopa kõrge reitinguga pangad omavahel rahaturul eurodes laenavad ja üksteise juures vabu vahendeid hoiustavad. Loe lähemalt..

 

 

 

Kas tead, kui palju päevas soola tarvitad?

Sool

Sool ehk keedusool koosneb 40% naatriumist ja 60% kloorist. Naatrium on eluks vajalik mineraalaine, kuid selle liigne saamine võib organismi kahjustada. Naatriumi leidub pea kõikides toitudes. Loe lähemalt..

Naljanurk
"Mis sa seal omaette naerad?"
"Ah ei midagi erilist - meenutasin juba kuuldud nalju ja nüüd meenus üks selline, mida ma varem polnud kuulnud."


Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga SIIN!
4740 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis.

 
 

KOOLITUSED juunis 2020

 
 

MAKSUNDUS

 
 

04.06.2020

Maksuseminar ettevõtjale, kes tegutseb Põhjamaades ja/või Baltikumis Tallinnas (2,67 ak/h) - Grant Thornton Baltic

 
 

08.06.2020

Veebiseminar - tulumaksu ja käibemaksu eripärad avalikus sektoris (2 ak/h) - Addenda

 
 

12.06.2020

Veebikoolitus: Sõidukid ettevõtluses - maksuga ja maksuta (2 ak/h) - RMP Eesti

 
 

RAAMATUPIDAMINE

 
 

03.06.2020

Koroonaviirusest tingitud eriolukorra kajastamine 2019. aasta raamatupidamise aastaaruandes (1,3 ak/h) - Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

 
 

08.06.2020-
18.06.2020

Raamatupidamise algkursus Tallinnas (60 ak/h) - Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused

 
 

08.06.2020-
10.06.2020

Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs Tallinnas (24 ak/h) - Sander Karu finantskoolitused

 
 

11.06.2020

E-kaubanduse raamatupidamise erisused (2 ak/h) - Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

 
 

11.06.2020

Parim praktika e-arvelduses: kuidas saavutada üle 75% e-arvete osakaal? Tallinnas (6 ak/h) - Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

 
 

15.06.2020-
19.06.2020

Kulude juhtimine, omahinna ja jääktulu arvestus ning tegevuspõhine kuluarvestus (e-õppena) (24 ak/h) - Sander Karu finantskoolitused

 
 

29.06.2020-
30.06.2020

Soome raamatupidamine algajatele Tallinnas (16 ak/h) - Reiting Koolituskeskus

 
 

30.06.2020-
21.08.2020

Veebipõhine raamatupidamise algkursus (õhtune) (60 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

FINANTSJUHTIMINE

 
 

03.06.2020

Tark kriisiaegne finantsjuhtimine (2 ak/h) - Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

 
 

08.06.2020-
09.06.2020

Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus Tallinnas (16 ak/h) - Sander Karu finantskoolitused

 
 

15.06.2020-
19.06.2020

Eelarvestamine, hinnakujundus ja analüüs (e-õppena) (24 ak/h) - Sander Karu finantskoolitused

 
 

15.06.2020-
19.06.2020

Finantsanalüüs nüüdisaegses organisatsioonis (e-õppena) (16 ak/h) - Sander Karu finantskoolitused

 
 

TÖÖÕIGUS

 
 

04.06.2020-
05.06.2020

Personaliarvestuse dokumentatsioon ning töökeskkond Tartus (16 ak/h) - Tartu Kutsehariduskeskus

 
 

08.06.2020

Veebiseminar - probleemid summeeritud tööaja arvestamisel (2 ak/h) - Addenda

 
 

TARKVARA

 
 

03.06.2020-
05.06.2020

MS Excel - esimesed sammud Tallinnas (18 ak/h) - Nordic Koolitus

 
 

15.06.2020-
16.06.2020

Excel edasijõudnutele Tallinnas (16 ak/h) - Nordic Koolitus

 
 

25.06.2020-
26.06.2020

Exceli meistriklass: andmeanalüüs ja funktsioonid Tallinnas (16 ak/h) - Nordic Koolitus

 
 

---
RMP.ee koolituskalendrist leiate veel koolitusi teemal: Vene keeles ja Muud koolitused

 
 Koolitused


Foorum


E-pood


Uudised


Otsing

 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks saatke e-kiri teemal "LOOBUN" raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee üldaadressile info@rmp.ee ning pange kirja ka e-posti aadress, millele kirju enam saada ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis
andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee