Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee
Nr 24, 19. juuni 2019RMP toimetus

Raamatupidaja on superkangelane

Nagu ühest tänasest kirjatööst lugeda võib, on raamatupidaja superkangelane. Ta teeb ja toimetab ja kantseldab ja kamandab ning seda kõike napi kahekümne nelja tunni jooksul, mis talle ööpäevas antud on.

Poolteist nädalat veel ja kõik peab olema tehtud, valmis, seadistatud. Olemasolevad töötajad tahavad ka endale ametinimetuse ja töökoha sildi külge saada. Ettevõtja tahab, et õiged numbrid õigetes kastides oleks, et aastaaruande ometi kaelast ära saaks. Ja kõige tipuks tahavad riigiasutused, et neile juulikuust ainult masinloetavad arved laekuksid.

Kogu selle tormi keskel ei tohi ennast siiski unustada. On puhas vedamine, et pooleteise nädala sisse ikka pühad ka mahuvad.

Järgmine Nädalakiri ilmub 3. juulil.

Head lugemist!
RMP.ee toimetus RAAMATUPIDAMINE

Meeldetuletused enne suvepuhkust
Enne suvepuhkusele jäämist peaks esitama majandusaasta aruande, mille tähtaeg on enamikul ettevõtjatel 30. juuni. Majandusaasta aruande esitamata jätmise eest on võimalik ettevõtet trahvida või lausa registrist kustutada. Loe lähemalt..

Kas edasilükkunud tulumaks on jäänud kajastamata?
IFRS aruannetes reguleerib edasilükkunud tulumaksu kajastamist standard IAS 12, mis on kehtinud samal kujul juba aastaid. Eestile sarnase tulumaksusüsteemi rakendamisega Lätis avanes aga ootamatu dialoog, mis on seadnud kahtluse alla Eestis kasutusel olnud edasilükkunud tulumaksu kajastamise põhimõtete õigsuse IFRS aruannetes. Loe lähemalt..

Alates juulist saab riigile saata ainult e-arveid
Rahandusministeerium tuletab meelde, et alates 1. juulist läheb riigi raamatupidamine üle e-arvetele ja avalikule sektorile saab saata ainult e-arveid. Loe lähemalt..

Auditi kohustuse piirmäärad Euroopas

Kui palju maksab siseaudit?

Arvestusala uurimistööde konkurss 2019

KÜSIMUS-VASTUS

Sissemakseta osakapitali kajastamine

Küsimus: kuidas kajastada raamatupidamises sissemakseta asutatud osaühingu osakapitali? Loe vastust..

Merit Tarkvara


 TÖÖÕIGUS


Riigipühadel töötamine tuleb topelt tasustada
Jaanipäev ja võidupüha ei ole enam kaugel, mistõttu on õige aeg juhtida tähelepanu riigipühadel töötamisele. Kas ja millal on töötajal lühendatud tööpäev või õigus vabale päevale? Millised on erandjuhud? Arusaamatuste vältimiseks tasub tööandjal mõelda sellistele olukordadele varakult. Loe lähemalt..

Laupäeval on lühendatud tööpäev

Testi end: jaanipäev ja töösuhted 2019. aastal
Elu siin põhjamaises Eestis käib jaanist jõuluni ja jõulust jaanini. Kaks olulist püha, mis tähistavad valguse võitu pimeduse üle või vastupidi ja annavad töötavatele inimestele riigipühade näol mõned lisanduvad puhkepäevad. Võtke endale pisut aega ja lahendage toimetuse koostatud testi. Testi lahendama..

Kui töösuhe lõpeb tüliga
Kõige levinum töölepingu erakorralise lõpetamise alus on poolte kokkulepe. Tööandja seisukohast on see kõige mugavam võimalus ja kokkuleppel lõpetatud töölepingut pole võimalik hiljem vaidlustada. Siiski on ka kokkuleppe puhul mõningaid aspekte, millele tasub tähelepanu pöörata. Loe lähemalt..

Töölepingu lõppemise kuupäev

Töötaja konkurentsipiirang ei ole piiritu

Tööinspektsioon uuendas noortele töötajatele ja nende tööandjatele suunatud broshüüri

Tööinspektoriga ehitusplatsil

EL võttis vastu töötingimuste tasakaalu direktiivid

Veerand töötajatest ei puhka seadusega ettenähtud määral

KAS TEAD, et alates 1. juunist EI PEA ka käibemaksukohustuslasest äriühing esitama maksudeklaratsioone TSD, kui tal ei ole väljamakseid olnud. Seega ei pea 2019. aasta maikuu eest ja edaspidi nullidega TSDsid enam esitama.

Allikas: "Nullidega TSD-deklaratsioonide esitamine"


KÜSIMUSED-VASTUSED

Riigipühad ja põhipuhkusepäevade arvestus

Küsimus: kuidas määratletakse puhkusepäevi? Puhkus on 12.06 kuni 26.06 sellel aastal. See teeb 15 kalendripäeva. Kas jaanipühad loetakse ka puhkuse sisse ja kas see sõltub firma äranägemisest? Tööleping on tähtajatu. Loe vastust..

Ettevõtte vajadusest lähtudes võib tööaja korraldust ühepoolselt muuta

Küsimus: tööandja otsustas muuta oma käskkirjaga tööaega, see tähendab, et nihutab 10 minutit hilisemaks nii tööle tuleku kui ka töölt lahkumise aega. Kas mul on kohustus alla kirjutada uuele töölepingu lisale? Loe vastust..

Tööandja peab ajutise töötaja välja õpetama ja teda ka juhendama

Küsimus: suvel on kohvikus tööd rohkem ning soovime võtta ajutiselt tööle abitöölisi ja ettekandjaid. Ajutised töötajad teevad mõned kuud lihtsamaid töid. Kas nende töölevõtmiseks on lihtsamad reeglid? Kas neid ei pea nii põhjalikult juhendama ja välja õpetama? Loe vastust..

Suvekuuma ilmaga tõuseb köögis töötades õhu temperatuur veelgi

Küsimus: töötades köögis, kus kohati on küpsetusahjude tõttu õhutemperatuur kõrge, siis kuumade ilmadega tõuseb temperatuur veelgi. Mida teha, et kuumade ilmadega köögis töötades vastu pidada? Loe vastust..

RMP Suvekoolitus


 MAKSUNDUS

Ettevõtete ühinemisel ühendatud ühingute omakapitali sissemaksete liitmine
2018. a detsembris jõustus Tallinna ringkonnakohtu lahend, millega sai lõpu kohtuvaidlus, kus vaieldi selle üle, mida loetakse omakapitali tehtud mitterahaliseks sissemakseks tulumaksuseaduse § 50 lõike 2 tähenduses ja kuidas ühinemisel saab ühendatud ühingute omakapitali sissemakseid liita. Vaidluses jäi peale maksu- ja tolliameti seisukoht. Loe lähemalt..

Ettevõtte või selle osa üleminek ei ole käive käibemaksuseaduse mõttes
Tõlgendades normi teksti ning selle eesmärki ja otstarvet on riigikohus muutnud oma varasemat seisukohta, kui leidis, et maksumaksjale on üldjuhul kasulikum, kui ettevõtte üleminekut käibeks ei loeta, sest siis pole vaja erinevate kaupade käibemaksu määra kindlaks teha. Loe lähemalt..

Käibemaksuseadusesse lisatakse lootusetute võlgade käibemaksu korrigeerimise reeglid

Eesti toetab EL üldist käibemaksuvabastuse piirmäära VKE-dele

Valitsus toetas EL kaitsetegevusele käibemaksu- ja aktsiisivabastust

Nelja kuuga on tasutud makse ligi 30 protsenti aastaks kavandatust

E-residentide ettevõtete maksutulu ületas aprillis miljon eurot TARKVARA

Standard Books Viis levinud väljakutset raamatupidajate töös
Raamatupidaja igapäevaste tööprotsesside hulka kuulub ostu- ja müügiarvete sidumine pangakannetega. Paraku tuleb nentida, et üsna suures osas ettevõtetes tähendab see raamatupidajale endiselt ajamahukat käsitööd. Loe lähemalt..
Uku Tööriist raamatupidajale - kas Uku või Toggl?
Raamatupidaja on lihtsalt öeldes superkangelane. Ühe päeva sisse jääb mitmeid väikesi olulisi tegevusi ja ülesandeid, mida kõike vaheldumisi koordineerida ning meeles pidada. Loe lähemalt..


 ETTEVÕTLUS

Muutub tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja koostamise ja sealt kustutamise kord
Maksu- ja tolliamet juhib tähelepanu, et alates 1. juulist muutub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord ning ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord. Loe lähemalt..

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuse nimekirja kandmise taotluse vormi TMIN täitmine

Mis juhtub, kui äriühing annab oma juhatuse liikmele või osanikule laenu?
Olukord, kus äriühing annab või tagab laenu oma osanikule, aktsionärile või juhatuse liikmele, on üsna igapäevane. Samas sätestab äriseadustik laenu andmisele piiranguid, mistõttu on artiklis välja toodud kõige tõenäolisemalt tekkida võivad probleemid ja maksuriskid. Loe lähemalt..

Mis asi see ärisaladus on?
Möödunud aasta viimasest kuust alates kehtib seadus, mis takistab ebaausat konkurentsi ja kaitseb ärisaladust. Erinevate lepingute täitmisega, ennekõike käsunduslaadsete lepingute täitmisega, kaasnevad praktikas sageli küsimused, mis info on konfidentsiaalne ja mis mitte. Ehk siis küsimus sellest, milline teave on käsitletav ärisaladusena, mida avaldada ei tohi. Loe lähemalt..

Mis on tellimuspõhine ärimudel? Ja kellele see sobib?

Õiguslikud riskid, mida iga idufirma asutaja peab lahendama

Kuidas kaitsta isikuandmeid tervishoiuasutuses?

Patendiamet avas ligipääsu rahvusvahelise taotluse e-teenusele

Turundusraadio: turundustäht mais 2019 ja uus turundus

Rmp.ee leiud Riigi Teatajast - 23. ja 24. nädal 2019

Eesti ettevõtete maksetähtajad on Euroopa lühimad

Konsolideerimine


  ENIMLOETUD

  1. Oluliste vigade vältimine aastaaruande koostamisel

  2. Tööaja jälgimine võib olla tüütu, kuid tasub end ära

  3. Töökeskkonna riskianalüüs on oluline dokument ka töötajale

  4. Alustavale ettevõtjale

  5. Reisiteenuse erikord  TÖÖPAKKUMISED

Töökuulutus
is looking for an
ACCOUNTANT


Töökuulutus
võtab tööle
RAAMATUPIDAJA


Töökuulutus
võtab tööle
RAAMATUPIDAJA


Töökuulutus
võtab tööle
PEARAAMATUPIDAJA


Töökuulutus
võtab tööle
RAAMATUPIDAMIS-TARKVARA
KONSULTANDI  MAKSUSKOOP


17.-23. juuni


Puhkenud õit otsi äikesele järgnenud vaikuses, mitte enne äikest.

Neljapäeval on käibemaksu tasumise ja deklaratsiooni esitamise tähtpäev. Aktsiisikaupade käitlejatel on kohustus tasuda vastavalt oma tegevusalale alkoholi-, tubaka- või kütuseaktsiis või hoopiski kõik kolm.

Laupäeval on tööandja kohustatud lühendama nende töötajate tööpäeva kolme tunni võrra, kes siis töötavad.

Pühapäeval on võidupüha, on riigipüha ja puhkepäev. Loe maksuskoopi..  PÜSIVALT KASULIK


Töökoha aadressi määramise juhend

Ettevõtte riskianalüüs Tööbiku keskkonnas  RUTIINIST VÄLJA


Unistus keskklassist on mõranemas
Keskklass
Tugevat keskklassi on läbi ajaloo peetud majanduse kasvumootoriks ja stabiilse ning kaasava ühiskonna alustalaks. Mitmete põlvkondade jooksul oli keskklassi kuulumine paljudele unistus, sest see võimaldas saada stabiilse töö ja osta ilusa kodu. Loe lähemalt..

Väljakutsed kaugtööd tegevatele ettevõtetele
Kaugtöö
Kaugtöö saab edukalt toimida vaid siis, kui organisatsiooni juht mõistab selle tööviisi olemust ja võimalusi ning usaldab oma inimesi ka siis, kui töö toimub distantsilt. Kaugtöö tegemisel loevad tulemused, mitte tööprotsess. Loe lähemalt..

Kuidas hoida päikeseprille kahjustumise eest?
Päikeseprillid
Kõik päikeseprillid, hoolimata hinnast ja kvaliteedist, vajavad head hooldamist ja säilitamist. Võib tunduda, et päikeseprillid on tugevamad ja neid ei pea nii palju hooldama kui tavalisi prille, kuid tegelikult kehtivad päikeseprillidele samad reeglid. Loe lähemalt..
Naljanurk

Personaliosakonna vastus eakale tööotsijale:
"Te ei sobi meile. Me vajame noori, ambitsioonikaid ja loovalt kasvavaid isiksusi."
Eakas raamatupidaja saatis vastuse:
"Kirjutage minu telefoninumber üles. Kui selgub, et kõik on väga ambitsioonikad ja kasvavad, kuid keegi tööd ei tee, siis helistage."
Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga siit..
4439 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis. 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks kirjutage LOOBUN raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee
üldaadressile info@rmp.ee oma e-posti aadress, millele Te enam pakkumisi ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee.