Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee
Nr 40, 13 november 2019RMP toimetus

Vähem ei ole rohkem

Parimast audiitortegevuse alasest uurimistööst selgus, et kohustusliku auditeerimise piirmäärade tõusul oli negatiivne mõju nii finantsaruannete kvaliteedile kui ka audiitoraruannete kasutajatele.

Kannatada on saanud nii usaldusväärsus kui ka läbipaistvus. Vead aruandluses võivad tekitada moonutusi ja väärasid juhtimisotsuseid.

Et ettevõte areneks ja õitseks on ka siis, kui otsene kohustus puudub, mõistlik aeg-ajalt lasta numbrid ning protsessid sõltumatul eksperdil üle vaadata.

Head lugemist!
RMP.ee toimetus RAAMATUPIDAMINE

Eduka auditi ABC
Iga-aastane audit on asendamatu abimees kindluse saamiseks, et ettevõtte raamatupidamine on korras. Audiitor kontrollib finantsandmete õigsust ja ettevõtte protsesside toimimist. Auditi lõppedes annab audiitor kliendile tagasisidet nii vigade kui ka puuduste kohta sisekontrollis ja viitab, mida tuleks parandada, et ettevõte oleks kaitstud pettuste ning väärkajastamiste eest. Loe lähemalt..

Parim audiitortegevuse alane uurimustöö
Magistritöö audiitoraruannete analüüsi tulemusena selgus, et 2016. aastal kehtima hakanud kohustusliku auditeerimise piirmäärade tõus omas negatiivset mõju Eesti finantsaruannete kvaliteedile ja audiitoraruande kasutajatele. Loe lähemalt..

Kuidas saata tasuta e-arveid?
Alates 1. juulist 2019. a peavad kõik ettevõtted, kes teevad koostööd avaliku sektoriga, saatma neile e-arveid. See tähendab, et ilusti disainitud PDF-id, mida e-posti teel saata saab, enam ei sobi. Tuleb koostada XML-arve ning see operaatori abil saajani toimetada. Loe lähemalt..

Aitame tudengit! Isikuandmete kaitse raamatupidamises

MTÜ, KÜ ja SA raamatupidamine. Sihtfinantseerimine. Tulu kajastamine, 22. novembril

KAS TEAD, et kui väljastate arveid avaliku sektori asutusele või organisatsioonile ja saatsite neid varem e-posti aadressile lõpuga ...arved.ee, siis saate automaatteavituse, millest saate teada kohustusest saata alates 01.07.2019. a e-arve. Lisaks palutakse pikendada maksetähtpäeva, kuna e-arve saabub tagasisaatmise tõttu asutusele hilinemisega.

Allikas: E-arvete esitamine on kohustuslik avaliku sektori üksustele alates 2019. aasta 1. juulist


KÜSIMUS-VASTUS

Isikuandmete kajastamine ostutšekil

Küsimus: kas ettevõte võib ostutšekil kajastada isikuandmeid? Loe vastust.. TÖÖÕIGUS

Kaugtöö - turvaliselt paindlik?
Turvaline paindlikkus on mõiste, mis võeti töölepingu seaduse eelnõu koostamisel aluseks. See tähendab, et töösuhete regulatsioon peab võimaldama pooltel kujundada töösuhte, mis arvestaks parimal võimalikul viisil lepingupoolte vajaduste ja huvidega. Tööandja huvi on kvaliteetse töö saamine võimalikult lühikese ajaga. Töötaja huvi on muu hulgas töö tegemine kohas, kus ta tunneb end mugavalt. Loe lähemalt..

Muutuv tööelu vajab uut lähenemist

Tööandjad on vastu kutsehaiguskindlustuse seadusele

Töötajate palgakasv jääb 5-6 protsendi piiresse

Uus rakendus annab parema ülevaate tööpoliitika näitajatest

Kõik oluline tööjõumaksudest juba reedel, 15. novembril


KÜSIMUSED-VASTUSED

Kahte head asja korraga ei saa

Küsimus: töötaja koondatakse põhitöökohalt ja ta taotleb töötukassalt töötuskindlustushüvitist. Kui hüvitise saamisel ajal pakutakse talle ühekordset väikesemahulist tööd töövõtulepinguga, kas töö vastuvõtmisel kaob tal koheselt õigus edaspidise hüvitise saamiseks? Loe vastust..

Kokkulepe töölepingus, mis võimaldab töötajal teha renditööd

Küsimus: ettevõttes A ei ole tööandjal võimalik töölepinguga töötavale töötajale kolm kuud tööd pakkuda. Ettevõte B on valmis pakkuma töötajale kolm kuud tasustatud tööd. Ettevõtte A töötaja on nõus töötama kolm kuud ettevõttes B. Kuidas peab selle korrektselt vormistama? Loe vastust..

Mootorsõidukijuhi esmaabikoolitus on samaväärne kui töökeskkonna esmaabikoolitus

Küsimus: ettevõttes määrati esmaabiandjaks töötaja, kes on hiljuti läbinud mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja omab kehtivat tunnistust. Kas töötaja peab minema eraldi töökeskkonna esmaabikoolitusele? Loe vastust..

Maksumuudatused 2020-2021


 MAKSUNDUS


Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg nihkub kuu võrra edasi
Valitsuse töölaualt läbi käinud tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu järgi kavatsetakse lükata ühe kuu võrra edasi füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaega. Tähtaja pikendamisega tullakse vastu neile maksumaksjatele, kes saavad tulu välisriigis. Loe lähemalt..

Tuleval aastal peavad üle poole pensionäridest maksma tulumaksu

Maksuhaldur ootab tänavu Airbnb toaüürijate tulu deklareerimise kasvu

EL rahandusministrid leppisid kokku käibemaksudirektiivi muudatustes

Üheksa kuuga tasuti 6,2 protsenti rohkem makse kui mullu samal ajal

E-residentide ettevõtete maksutulu ületas 10 miljoni piiri

Võitjad selgunud! Äritarkvara kasutamise küsitlusele vastanute vahel loositi välja viis kinkekaarti. Võitjad on kirjas SIIN..


 ETTEVÕTLUS

Kuidas taotleda osaühingu asutamisel kohtu deposiiti kantud sissemakse tagastamist?
Füüsilisest isikust asutajal on võimalus asutada osaühing sissemakseta, juriidilisest isikust asutaja aga peab tegema kas rahalise või mitterahalise sissemakse. Kui asutada osaühingut ettevõtjaportaali kaudu, tuleb juriidilisel isikul teha valik, kas avada stardikonto krediidiasutuses või kanda sissemakse summa kohtu deposiiti. Loe lähemalt..

Turundusraadio: uued suunad Eesti turismiturunduses

Rmp.ee leiud Riigi Teatajast - 45. nädal 2019 ERAISIK

Vanemapension
1. jaanuaril 2013 ja hiljem sündinud lapse kasvatamise eest on vanemal õigus saada riigieelarvest täiendavaid sissemakseid kohustuslikku kogumispensioni. Sissemakseid teise sambasse teeb sotsiaalkindlustusamet isikule, kes on kogumispensioniga liitunud ja kohustatud tasuma kohustusliku kogumispensioni makset ning kes kasvatab kuni kolmeaastast last. Loe lähemalt..

Pensionireformi eelnõul on miinuseid plussidest enam


KÜSIMUSED-VASTUSED

Pensionimaksete kujunemine pensionilepingu puhul

Küsimus: kuidas kujuneb pensionilepingu puhul pensionimaksete suurus? Mis mõjutavad pensioni suurust? Loe vastust..

Kui valvekaamera vaatevälja jääb avalik ruum

Küsimus: kas füüsilise isiku isikliku maja külge paigaldatud valvekaamera tohib avalikku ruumi filmida? Loe vastust..

KM ABC

Tartu Ülikool


  ENIMLOETUD

  1. Arve kohustuslikud rekvisiidid

  2. Muutus kasutusrendi-
    lepingute arvestus raamatupidamises


  3. Amortiseerunud põhivara kajastamine aastaaruandes

  4. Töötasu maksmisest seoses ettenägematu olukorraga

  5. Äriühingu juhatuse liikme registrist nähtuvate andmete avaldamine koos ettevõtte võlainfoga  PÜSIVALT KASULIK


Kinnisvara pöördmaksustamine

Töövõimetushüvitise arvutamine  TÖÖPAKKUMISED

Töökuulutus
võtab tööle
PEARAAMATUPIDAJA
ASETÄITJA

Töökuulutus
võtab tööle
RAAMATUPIDAJA-
ÖKONOMISTI


  MAKSUSKOOP


11.-17. november


Ärge oodake, kuni on liiga hilja. Te ei pruugi saada veel üht võimalust.

Neljapäeval on statistikaametile Intrastati aruande esitamise tähtaeg.

Reedel toimub RMP Eesti OÜ korraldatav tööjõumaksude teemaline koolitus. Loe maksuskoopi..  RUTIINIST VÄLJA


Mobiilsidestandardi 5G kasutuselevõtust Eestis
earve mobiilne edastamineklaviat 675
Mobiilsidestandardite viimane sõna on suur samm andmeside ja ühenduvuse arengus. Viienda põlvkonna mobiilside eelised on väikesed viiteajad, paljude seadmete võrku ühendamise võimalikkus ning veelgi suuremad kiirused. Loe lähemalt..

Usaldus pannakse proovile, kui juhtub midagi olulist
Koostöö Juhtimine Arvutid Koosoolek
Kas inimene on heasoovlik, lahke ja peab oma sõna? Või ajab taga oma kasu? Sellised hinnangud mõjutavad usalduse tekkimist. Usaldus on nagu nähtamatu liim, mis tugevdab kokkukuuluvust. Usaldus on õli, mis paneb koostöö rattad pöörlema. Loe lähemalt..

Paratamatult käsikäes - õpingud ja töö
Tudengid Noored Raamatud Õppima
Oskus kasutada aega, siduda õpinguid tööga või tööd õpingutega, on enamikule üliõpilastest hädavajalik. Niisamuti nagu tööandjaile paindlikkus arvestada õppesessioonidega. Loe lähemalt..
Naljanurk

Inspektor peatas auto ja tegi juhile pikema jututa trahvi.
"Kas ma sõitsin liiga kiiresti?" küsis juht ettevaatlikult.
"Ei, te lendasite liiga madalalt!"
Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga siit..
4516 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis. 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks saatke e-kiri teemal "LOOBUN" raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee
üldaadressile info@rmp.ee ning pange kirja ka e-posti aadress, millele kirju enam saada ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee.