RMP.ee Nädalakiri
 


Nr 38, 28. oktoober 2020


Nädalakiri


E-pood


Koolitused
 
 
RMP.ee toimetus

RMP.ee toimetus
Tel: 6 848 110
E-post: toimetus@rmp.ee
 

Aruande tähtaeg on käes


Viinakuu on kohe-kohe lõppemas ja sillutab teed hingedekuule. Kella keeramisega saabunud pimedus vajab veel veidi harjumist, sest päev tundub nii lühike. Ehk annavad pikad pimedad õhtud innustust esitada üks äge äriidee Ajujahi konkursile.

 

Pensionikogujatelt oodatakse samuti otsust. Kas peatada kahe protsendiline panus või mitte? Aju tuleb ikka tööle panna.

Laupäeval, 31. oktoobril on viimane võimalus tähtaegselt esitada kinnitatud majandusaasta aruanne.

Ilusat oktoobri lõppu! 

30.10 veebikoolitus - PÕHIVARADE arvestus raamatupidamises
06.10 veebikoolitus - PÕHIVARA VÄÄRTUSE LANGUS ja selle kajastamine raamatupidamise aastaaruandes


 
 

RAAMATUPIDAMINE

Esipilt

Aasta raamatupidaja 2020 on Svarmil AS raamatupidaja Alevtina Zagura

Numbrid tekitavad inimestes erinevaid emotsioone. Head raamatupidajad näevad numbritest kaugemale ning nad ei väsi, kui tuleb jälgida trende, otsida seoseid või tunnistada valearvestusi. 22. oktoobril 2020. a toimunud Eesti raamatupidajate konverentsil "Teejuht 2021. aastaks" kuulutati juba seitsmendat korda välja aasta raamatupidaja. Loe lähemalt..

 

Netovara miinimumnõuded aktsiaseltsi või osaühingu aastaaruandes

Äriseadustik nõuab omanikelt nii negatiivse kui ka ebapiisava positiivse omakapitali korral netovara taastamist või äriühingu lõpetamist. Loe lähemalt..

 

Lubatud eranditest konsolideerimisel I

Eesti raamatupidamise seaduse § 29 sätestab mitmeid konsolideerimiskohustusega seotud erandeid, millest valdav enamus on käsitletavad pigem kui "mitte lõpuni tervikud" ehk siis tervikpildi lubatavad vead. Loe lähemalt..

 

Kas Eesti börsiettevõtted teevad oma finantsaruanded ringi?

KÜSIMUSED-VASTUSED

 

Korteriühistu, kus on valitud juhatus, esitab kinnitatud majandusaasta aruande

Küsimus: mitmed väikesed korteriühistud on pöördunud Eesti Korteriühistute Liidu poole murega, et läheneb 31. oktoober, majandusaasta aruande esitamise tähtaeg, aga kas ka kahe või nelja korteriga väike ühistu peab ikka aruande esitama? Loe vastust..

Majanduskava alusel tehtavad perioodilised ettemaksed korteriomanike poolt

Küsimus: korteriühistu esitab korteriomanikele arveid siis, kui ise soovib. Näiteks sel kuul ütles raamatupidaja, et võibolla esitatakse arve 15. kuupäeval, aga võib ka juhtuda, et hiljem. Loe küsimust edasi ja vastust..

 

ENIMLOETUD

  1. Töösuhte dokumentide säilitamine

  2. Keskmise töötasu maksmise kohustus eneseisolatsioonis viibivale töötajale

  3. Konsolideerimisgrupi majandusüksuste tegevuste tervikpildist finantsaruandluses

  4. Pensioni ja kindlustushüvitise maksustamisest

  5. Raamatupidamisteenust ei hinnata ainult tehniliste teadmiste alusel

TÖÖPAKKUMISED

tööpakkumine

is looking for an
ACCOUNTANT

 
tööpakkumine

pakub tööd
RAAMATUPIDAJA- FINANTS­KONTROLLERILE

 
tööpakkumine

võtab tööle
PEARAAMATUPIDAJA

 
 
Galerii
 
 

MAKSUNDUS

Ülevaade käibemaksuga maksustamisest

Käibemaksukohustuslane maksab käibemaksu müügikäibelt, välisriigi ettevõtjalt ostetud ja Eestis pöördmaksustamisele kuuluvalt kaubalt ja teenuselt, Eestisse imporditud kaubalt ja teiselt Eesti maksukohustuslaselt ostetud siseriiklikule pöördmaksustamisele kuuluvalt kaubalt ning tal on sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus. Piiratud käibemaksukohustuslane maksab käibemaksu ainult välisriigi ettevõtjalt ostetud ja Eestis pöördmaksustamisele kuuluvalt kaubalt ja/või teenuselt ning Eestisse imporditud kaubalt, tal ei ole sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust. Loe lähemalt..

 

Tehingud kasutatud sõidukitega

Teisest Euroopa Liidu liikmesriigist ostetud ja seal registreeritud kasutatud transpordivahendi ostmisel Eestis makse tasuma ei pea. Kui sõiduk ei ole eelnevalt Euroopa Liidus registreeritud ning on pärit kolmandast riigist, siis peab Euroopa Liidus impordimaksude tasumise tõendamiseks müüjalt küsima tollideklaratsiooni koopia. Loe lähemalt..

 

Viiendiku ettevõtete maksukäitumises on tõsiseid puudusi

 

MAKSUSKOOP

26. oktoober - 1. november 2020
Eriala sobib sulle, kui armastad seda töörügamist, mida see sisaldab.

 

Oktoobrikuu viimasel kalendripäeval tähistatakse ülemaailmset säästupäeva. Suures tarbimistuhinas peab meeles pidama, et tuleb säästa raha, aega ja isegi tervist.

Pühapäeval algab aasta eelviimane kuu ehk marukuu, mardikuu, kadrikuu, hingekuu, milles on 30 kalendripäeva. Töötades esmaspäevast reedeni on novembris tööpäevi 21 ja töötunde 168.

Loe maksuskoopi..

 
 

KAS TEAD, et internetis tehtavate kaardimaksete turvalisuse tõstmiseks jõustub 31. detsembril 2020 kaarditehingutele tugeva autentimise nõue. Eestis on pankade väljastatud pangakaardid liidetud turvaliste ostude programmiga 3-D Secure. 2020. aasta lõpust peavad kõikide e-poodide kaardimakselahendused põhinema 3-D Secure protokollil.

3-D Secure kaitseb kaupmeest riskide eest, mis on seotud katsetega teha oste varastatud kaardiandmetega ja see on lisakindlus ka kaardiomanikule. 3-D Secure täiendab internetis kaardiga maksmise protsessi ostjalt lisakinnituse küsimisega, paludes tal end tuvastada kas näiteks mobiiltelefonile saadetava koodi abil, mis kinnitab, et ostja on tõepoolest kaardi omanik, või kasutades mõnda muud, näiteks panga pakutavat autentimisviisi.

 

Allikas: Eesti Pank


 
 

TÖÖÕIGUS

Töökeskkonna riskianalüüs - riskide hindamine ja ohjamine

Riskianalüüs on tegevus, millega tööandja selgitab välja ja hindab töökeskkonna ohutegureid, mis võivad töötajaid kahjustada. Riskianalüüsi tegemine on järjepidev protsess ja riskianalüüsi peab hoidma pidevalt vastavuses olemasoleva töökeskkonnaga. Loe lähemalt..

 

Kollektiivlepingute laiendamine saab uued reeglid

Eelnõu eesmärk on, et palga ja tööaja tingimusi saaks kogu sektorile laiendada vaid juhul, kui selles on kokku leppinud tööandjad, kes pakuvad tööd vähemalt viiendikule sektori töötajatest. Loe lähemalt..

 

Tööõnnetus, mille tagajärjeks oli luumurd ja põrutused

Koroona tormipilved pole Eesti tööturu kohalt veel hajunud

Koroonaviirus suurendas tervishoiutöötajate töötasusid

 

KÜSIMUSED-VASTUSED

Tööandja peab tagama kokkulepitud töö- ja puhkeaja ning pidama tööaja arvestust

KÜSIMUS: suurettevõtte vahetuse vanem koostab igakuiselt enda vahetuse töötajate tööajakava. Töötaja puudumisel korrigeerib tööaega ja kuu lõpul saadab raamatupidamisele töötajate tegeliku tööaja arvestuse. Kas vahetuse vanem vastutab ainuisikuliselt selle eest, et töötajate tööaeg vastaks seadusega ette nähtud töö- ja puhkeaja nõuetele? Loe vastust..

Katseaja rakendamine, kui töötaja asub tööle sama tööandja juures uuel ametikohal

KÜSIMUS: tööandja sõlmis töötajaga suuliselt tähtajalise töölepingu kestvusega üheksa kuud. Kolm kuud peale töösuhte lõppu asus töötaja töölepinguga tööle samas ettevõttes, kuid uuel ametikohal. Kas tööandja saab rakendada katseaega? Loe vastust..

 
 

TARKVARA

 
 

Arvekeskus

Taavi Palk

Säästke aega, raha ja keskkonda e-arvetega

Taavi Palk uuendused seoses kogumispensioni sissemaksete ajutise peatamisega

 


SmartAccounts


SAP

Muudatused SmartAccountsis seoses kogumispensioni sissemaksete ajutise peatamisega

MS Ärisüsteemid ja SAP kutsuvad 3. novembril 2020 veebiseminarile

 
 

ETTEVÕTLUS

GDPR-st ja GDPR-auditist ehk andmekaitse ja andmeturvalisuse nõuetest inimkeeles

Olenemata asjaolust, et õigusakt on abstraktne ja keeruline, tuleb seda tõlgendada konkreetse reaalselt elluviidava tegevusena, võttes arvesse organisatsiooni ärivajadusi, süsteemide, andmete, poliitika jne eripära. Isikuandmete kaitse üldmääruse läbiv joon on riskipõhine lähenemine ehk mida andmelekke tundlikum on andmetöötlus, seda rangemad on andmekaitse regulatsioonid konkreetse organisatsiooni puhul. Loe lähemalt..

 

Uued nõuded veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele

Platform to Business määrus sätestab kohustused veebipõhise vahendusteenuse pakkujale, kes on füüsiline või juriidiline isik ning pakub või edastab pakkumiseks ärikasutajatele veebipõhiseid vahendusteenuseid, mis võimaldavad ärikasutajatel pakkuda kaupu ja teenuseid eesmärgiga hõlbustada otsetehingute algatamist ärikasutajate ja tarbijate vahel. Loe lähemalt..

 

6. oktoobri Tallinna ettevõtluspäeva programm on järelvaadatav

Ettevõtluskontodega on kogutud üle miljoni euro makse

Riigieelarves domineerivad lühinägelikud valikud

Veebikoolitus

ERAISIK

II sammas: oktoobris on pall pensionikogujate käes

Tänavu suvel katkestas riik omapoolsed maksed töötavate inimeste II pensionisambasse. Oktoobrikuu jooksul on aga inimestel võimalik otsustada, kas jätkata oma brutopalgast 2% makse tegemist pensionifondi või mitte. Loe lähemalt..

 

Rmp.ee leiud Riigi Teatajast - 43. nädal

A kaebus Sotsiaalkindlustusameti otsuse tühistamiseks (jõustus 19.10.2010)
Kas lahus elavad vanemad saavad ühise lapse eest lapsetoetust ja lasterikka pere toetust kordamööda, kui see laps kasvab kordamööda ligikaudu võrdse aja kestel mõlema vanema peres? Loe lähemalt..

 

Maaomanik on vabastatud maamaksu tasumisest, kui seal asub tema registrijärgne elukoht

Raivo Aeg: on aeg lubada Eesti üüriturule paindlikkust

Eriolukorra lõpp pani eestlased ostlema - kaardimaksete arv tõusis III kvartalis 6%

 

PÜSIVALT KASULIK

Millal peab tegema andmekaitsealase mõjuhinnangu?

 

Raamatupidaja kutse-eetika koodeks

RUTIINIST VÄLJA

 

Kella keeramise tulemusena magame maha arvestatava osa valgest ajast

Kellakeeramine

Ööl vastu 25. oktoobrit läksime taas üle talveajale ja kella tuli tunni võrra tagasi keerata. Kui me kevadel enam kella suveajale ei keeraks, siis magaksime märtsist septembrini maha 7% võrra rohkem valget aega. Loe lähemalt..

 

 

 

Uuring näitab, et läbipõlemine ei kujune kõigil ühtemoodi

Läbipõlemine

Siiani peeti üheks esmaseks läbipõlemise sümptomiks väsimust, siis läbi viidud uuringu valguses peaks juht tõsiselt suhtuma küünilisse hoiakusse ning eneseusu langusesse ja võtma seda kui ohumärki läbipõlemisele. Loe lähemalt..

Naljanurk
Milline on parim viis ühendust võtta oma kaua kadunud sugulasega?
Võida loteriiiga!


Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga SIIN!


FB

4780 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis.

 
 

KOOLITUSED novembris 2020

 
 

MAKSUNDUS

 
 

09.11.2020

FIE raamatupidamine ja maksustamine Tallinnas (6 ak/h) - Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused

 
 

12.11.2020

Veebiseminar - käibemaksumuudatused 2021 (2,67 ak/h) - Addenda

 
 

17.11.2020

E-kaubanduse ehk kaugmüügi uus kord, käibemaksu ja tulumaksu muudatused 2021 (6 ak/h) - Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

 
 

18.11.2020

E-kaubanduse ja e-teenuste käibemaksuga maksustamine ning muudatused 2021. aastal Tallinnas (2,7 ak/h) - Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

 
 

18.11.2020

Kõik oluline erisoodustustest, sh jõustunud muudatuste praktika Tallinnas (4 ak/h) - Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

 
 

25.11.2020

Rahapesu tõkestamise seaduse nõuded. Kohustusliku riskimudeli koostamise praktikum Tallinnas (4 ak/h) - Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

 
 

26.11.2020

Peamised erisoodustusega seotud probleemid maksuhalduri pilgu läbi Tallinnas (4 ak/h) - Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

 
 

26.11.2020

Maksuseminar ettevõtjale, kes tegutseb Põhjamaades ja/või Baltikumis Tallinnas (2,67 ak/h) - Grant Thornton Baltic

 
 

RAAMATUPIDAMINE

 
 

03.11.2020-
02.12.2020

Raamatupidamine algajatele Tallinnas (80 ak/h) - Reiting Koolituskeskus

 
 

03.11.2020- 21.12.2020

Raamatupidamine algajatele koos personalitöö õppega Tallinnas (120 ak/h) - Reiting Koolituskeskus

 
 

03.11.2020-
16.03.2021

Raamatupidamiskursus koos juhendatud praktikaga Tallinnas (220 ak/h) - Reiting Koolituskeskus

 
 

03.11.2020-
21.02.2021

Raamatupidamiskursus Tallinnas (160 ak/h) - Reiting Koolituskeskus

 
 

03.11.2020- 10.12.2020

Raamatupidamise algkursus (õhtune) Tallinnas (64 ak/h) - Majandusarvestuse Keskus

 
 

04.11.2020- 10.03.2021

Raamatupidaja koolitus (kolmapäeviti) Tartus (120 ak/h) - Tartu Kutsehariduskeskus

 
 

04.11.2020-
09.12.2020

Raamatupidaja algõpe (kolmapäeviti) Tartus (52 ak/h) - Tartu Kutsehariduskeskus

 
 

06.11.2020

Veebikoolitus: Põhivara väärtuse langus ja selle kajastamine raamatupidamise aastaaruandes (2 ak/h) - RMP Eesti

 
 

07.11.2020

Raamatupidaja 5. taseme kutseeksami konsultatsioonipäev Tallinnas (8 ak/h) - Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused

 
 

07.11.2020- 05.12.2020

Raamatupidamise algkursus (laupäeviti) Tartus (56 ak/h) - Majandusarvestuse Keskus

 
 

11.11.2020

Veebikoolitus - IFRS - olulistest põhimõtetest ja muudatustest (6 ak/h) - Addenda

 
 

13.11.2020

Rahavoogude aruandest - praktiliselt ja põhjalikult Tallinnas (6 ak/h) - RMP Eesti

 
 

23.11.2020-
14.12.2020

Raamatupidamise algkursus (päevane) Tallinnas (60 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

23.11.2020- 24.01.2021

Raamatupidamise algkursus osaliselt e-õppena (60 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

24.11.2020- 03.03.2021

Veebikoolitus - Paberivaba digiraamatupidamise juurutamise arenguprogramm (50 ak/h) - Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

 
 

24.11.2020- 28.01.2021

Raamatupidamise algkursus (õhtune) Tallinnas (60 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

24.11.2020- 28.01.2021

Raamatupidamise algkursus (õhtune) Tartus (60 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

25.11.2020- 03.02.2021

Raamatupidamise algkursus (õhtune) Pärnus (60 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

30.11.2020- 14.02.2021

Raamatupidamise täiendkursus osaliselt e-õppena (74 ak/h) -Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

FINANTSJUHTIMINE

 
 

10.11.2020-
11.11.2020

Ettevõtja ja juhi finantskoolitus: raamatupidamine, finantsjuhtimine, analüüs ja omahinna arvestus Tallinnas (16 ak/h) - Sander Karu finantskoolitused

 
 

10.11.2020-
12.11.2020

Mittefinantsjuhi raamatupidamise ja finantskoolitus - tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ning analüüs Tallinnas (24 ak/h) - Sander Karu finantskoolitused

 
 

16.11.2020

Veebikoolitus - Finantsjuhtimisega seotud protsess- ja kontrolltegevused (8 ak/h) - Addenda

 
 

TÖÖÕIGUS

 
 

03.11.2020

Veebiseminar - probleemid summeeritud tööaja arvestamisel (2 ak/h) - Addenda

 
 

05.11.2020

Tööõiguse veebitreff (9,7 ak/h) - Addenda

 
 

12.11.2020- 13.11.2020

Personaliarvestuse dokumentatsioon ning töökeskkond Tartus (16 ak/h) - Tartu Kutsehariduskeskus

 
 

23.11.2020- 04.12.2020

Veebikoolitus: Palgaarvestus ja tööõigus (35 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

23.11.2020- 04.12.2020

Palgaarvestus ja tööõigus Tallinnas (35 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

24.11.2020

Piiriülene tööõigus ja maksustamine Tallinnas (6 ak/h) - Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

 
 

TARKVARA

 
 

12.11.2020

Pilveteenuste praktiline rakendamine ettevõtluses Tallinnas (8 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

16.11.2020-
17.11.2020

Excel raamatupidajatele ja finantstöötajatele Tallinnas (16 ak/h) - Nordic Koolitus

 
 

18.11.2020-
19.11.2020

Korrektsete dokumentide loomine MS Wordis Tallinnas (12 ak/h) - Nordic Koolitus

 
 

---
RMP.ee koolituskalendrist leiate veel koolitusi teemal: Vene keeles ja Muud koolitused

 
 Koolitused


Foorum


E-pood


Uudised


Otsing

 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks saatke e-kiri teemal "LOOBUN" raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee üldaadressile info@rmp.ee ning pange kirja ka e-posti aadress, millele kirju enam saada ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis
andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee