RMP.ee Nädalakiri
 


Nr 19, 24. mai 2023

Nädalakiri

E-pood

Koolitused
 
 

 

RMP.ee toimetus

RMP toimetus
Tel: 6 848 110
E-post: rmp@geenius.ee

 

Armutult läheneb majandusaasta aruande esitamise tähtaeg

 

Veebruaris jõustunud seadusemuudatus annab registripidajale paremad võimalused teostada tähtaegse aruandluskohustuse üle tõhusat järelevalvet.

Lisaks tõhusamale kontrollile on lisandunud osaühingu juhatusel võimalus vajadusel esitada aruanne registrile ka ilma kõrgema juhtkonna kinnituseta (ÄS §334 lg 2).

Tuletame meelde majandusaasta aruande koostamise, kinnitamise ja esitamise võimalikud etapid:

  • juhatuse poolt aastaaruande koostamine;
  • audiitorkontroll nõukogu arvamus;
  • aruande heakskiitmine ja kasumi - kahjumi jaotamise/katmise otsus
  • Nasdaq CSD informeerimine
  • aruande esitamine äriregistrile.

Ärge töötuhinas unustage, et 28. mai on riigipüha ja puhkepäev. Toimekat maikuu jätku!

 

RAAMATUPIDAMINE

Esipilt

Rahavoogude juhtimise kümme käsku: kuidas säilitada äritegevuse elujõulisus ebakindlal ajal?

Olenevalt sektori kulustruktuurist, tarneahelatest ning laenurahastuse määrast - tasub kõigil ettevõtjatel mõelda oma ettevõtte rahavoogude proaktiivse juhtimise peale, et olla ebamäärases keskkonnas paindlikum. Loe lähemalt..

 

Ettevõtte väärtuse hindamine kasutades DCF analüüsi

Firma väärtuse hindamine on ettevõtte finantsvaldkonna kriitiline komponent, mis hõlmab ettevõtte või äri väärtuse hindamist. Loe lähemalt..

 

Mis on siseaudit ja millist väärtust see ettevõttele annab?

Siseaudit on ettevõttele kindlust ja väärtus lisav tegevus/toiming, mille sisu ja ulatus varieerub tulenevalt konkreetse ettevõtte olemusest ja tegevusvaldkonnast. Loe lähemalt..

 

Miks on ettevõttel vaja kontrollerit?

 

ENIMLOETUD

  1. Mida on oluline teada saldoteatisest?

  2. Töösuhe ajateenistuse ajal

  3. Osakapitali miinimumnõude näilikud rõõmud ja praktilised mured

  4. Palgalehe krüpteerimisest

  5. Accountex 2023: Rahvusvaheline raamatupidamise ja finantstehnoloogia mess

 >> Kõik artiklid

 

KAS TEAD, et FIE, kes tegeleb põllumajandusliku tootmisega ja saab tulu omatoodetud põllumajandussaaduste realiseerimisest, võib saadud tulust peale dokumentaalselt tõendatud kulude mahaarvamist veel täiendavalt ilma kuludokumentideta maha arvata kuni 5000 eurot.
Alus: tulumaksuseaduse § 32 lg 4

 
 
Veebikoolitus
 
 

TÖÖÕIGUS

1. juulist taastub koroonaeelne haiguspäevade hüvitamise süsteem

1. juulist jõustuvad seadusemuudatused, mille kohaselt on tööandja kohustatud maksma töötajale haigushüvitist neljandast kuni kaheksanda päevani. Töötaja omavastutus on esimese kolme haiguspäeva eest ning haigekassa alustab töövõimetushüvitiste väljamaksmist alates üheksandast päevast. Loe lähemalt..

Haigushüvitise maksmise kord alates 01.07.2023

 

Mida peab teadma lastega töötamise piirangutest?

Lastekaitseseadus toob välja piirangud inimestele, kes ei tohi töötada lastega. Lastega ei tohi töötada inimesed, kellele on määratud kriminaalkaristus või sundravi lastekaitseseaduses loetletud süütegude eest. Loe lähemalt..

Tööinspektsiooni infohommik alaealiste töötamisest 31. mail

 

Töövõimetuse ennetamise eelnõu: edaspidi saab pikaajalise haiguslehe ajal töötada

Tööandjatel tekib võimalus vabatahtliku haigushüvitise maksmiseks ka lapseootel töötajatele

 

KÜSIMUSED-VASTUSED

Millega arvestada, kui töötasu ja puhkusetasu makstakse välja samas kuus?

KÜSIMUS: minu töötasu on 1200 eurot. Olen esitanud tööandjale maksuvaba tulu rakendamise avalduse ning igal palgapäeval (kuu 5. kuupäev) laekub pangakontole 1056.24 eurot. Loe küsimust edasi ja vastust..

 

Puhkusetasu arvutamine - säilitamine või keskmine

KÜSIMUS: töötaja viimase 6 kuu sissenõutavaks muutunud töötasu on muutumatu suurusega välja arvatud 1 kuu, kui töötaja oli hoolduslehel. Kas loetakse tema töötasu ikkagi muutumatu suurusega töötasuks? Loe vastust..

 

Millal pean tööl juhtunud õnnetusest tööandjat teavitama?

KÜSIMUS: väänasin reedel enne tööpäeva lõppu tööd tehes jala välja. Valu ei olnud suur ja jätkasin töötamist. Nädalavahetusega jalg ei paranenud ja esmaspäeval läksin arsti juurde. Loe küsimust edasi ja vastust..

 
 

KAS TEAD, et alaealisel töötajal, kes töötab töölepingu alusel, on põhipuhkuse pikkuseks 35 kalendripäeva. Töötades perioodil 1. juuni kuni 31. juuli 2023. aasta puhkust kasutamata, on alaealisel töötajal välja teenitud põhipuhkust 5,85 kalendripäeva, mis hüvitatakse töösuhte lõppemisel rahas.
Alus: töölepingu seaduse § 56 ja § 71

 
 

MAKSUNDUS

Riigikogus päevakorral olevad maksueelnõud

11. mai istungil lahutati Riigikogus üleandmist ootav maksumuudatuste eelnõu neljaks. Heakskiidetud seaduse eelnõud antakse arutamiseks üle Riigikogule. Loe lähemalt..

 

Pensionide maksustamine pärimisel

Pärandi vastuvõtmisel maksukohustust ei teki. Maksukohustus võib tekkida pärandi realiseerimisel. Loe lähemalt..

 

Maamaksu suur tõus lükkub aasta võrra edasi

KÜSIMUS-VASTUS

 

Enne käibemaksukohustuslaseks registreerimist soetatud tootmispinna müük

Küsimus: ettevõte ostis tootmispinna enne seda, kui ta ise käibemaksukohustuslaseks registreeris ja sisendkäibemaksu maha ei saanud arvata. Loe vastust..

 

MAKSUSKOOP


22.- 28. mai
Iga minutiga, mis oled pahane, kaotad kuuskümmend sekundit õnnest.

 

Homme, 25. mail toimub ka RMP toimetuse veebiseminar Dividendid - maksustamine ja deklareerimine. Veel jõuab registreeruda!

Koolitusel kanname üle koolitaja video- ja slaidipildi ning sarnaselt tavapärasele koolitusele on võimalik esitada küsimusi.

Pühapäeval, 28. mail tähistatakse nelipühade 1. püha, mis on riigipüha ja puhkepäev. Riigipühal tehtav töö tasustatakse kahekordsest.

 
 

VAATA JÄRGI

www.geenius.ee/epood
 
 

Koolitus

Koolitus

Majandusaasta aruanne 2022

Äriseadustiku muudatustest raamatupidajale ja ettevõtjale

 

Koolitus

Dokumendinäidis

Autod, rattad ja teised sõidukid ettevõtluses - maksuga või maksuta?

Kinnisvara käibemaksuga maksustamine

 
 

ETTEVÕTLUS

Ettevõtte müük seitsme sammuga

Ettevõtlusest välja astumine võib tähendada elu suurimat sammu nii finantsiliselt kui ka emotsionaalselt, kuna äri ülesehitamisse on panustatud aastate jooksul higi, vaeva ja pisaraid. Seega peab otsus olema läbimõeldud. Loe lähemalt..

 

Vaata, millised muudatused jõustuvad 01.07 keskkonnatasude seaduses

1. juulil jõustuvad keskkonnatasu seaduses 29 muudatust. Loe lähemalt..

 

KÜSIMUS-VASTUS

 

Ettevõtja küsib: mida teha, kui minu kaubamärgiõigusi rikutakse?

Küsimus: sageli pöörduvad ettevõtjad patendivoliniku poole murega, et nende kaubamärgiõigusi rikutakse. Ühte standardset lahendust sellele olukorrale pole, kuid paratamatult tuleb asuda tegutsema, et rikkumine lõpetada. Milliseid samme peab selleks astuma? Loe vastust..


Raamat


ERAISIK

Pärandvara inventuur

Pärandi vastu võtnud pärija võib notarile esitada inventuuri nõude. Kui pärija esitab inventuuri nõude enne pärandi vastuvõtmist, määrab notar inventuuri tegija pärast seda, kui inventuuri nõude esitaja on pärandi vastu võtnud.
Loe lähemalt..

 

Kaks olulist küsimust ema vanemahüvitisest

Millal lõpeb ema vanemahüvitise saamine? Mitme kalendripäeva eest makstakse emale vanemahüvitist?
Loe lähemalt..

 

RUTIINIST VÄLJA

Kuritegelik võltskaubandus: intellektuaalomandi vargusel on reaalsed ohvrid

võltskaup

Võltskaupa ostes aitad kauplejaid, kes rikuvad seadust, ja võid nii kaudselt rahastada organiseeritud kuritegevust. Kõige hullemal juhul riskid enda ja oma lähedaste turvalisusega. Loe lähemalt..

 

 

Väärisoliiviõli - uus ja selgem nimetus vanale tootele
oliiviõli

Oliiviõli kuulub nende toitude hulka, kus on suur toote kategooriale mittevastavuste ja pettuste oht, seepärast kehtivad Euroopa Liidus oliiviõlile turustusstandardid. Loe lähemalt..

Naljanurk
Mees pügab maja ümbert muru. Järsku näeb, kena noor naabrinaine läheb postkasti juurde, vaatab sisse, virutab kinni ja läheb koju. Mingi aja pärast juhtub sama asi.
Kui blondiin vaatab postkasti kolmandat korda, küsib mees: "Mida te sinna kogu aeg vaatate? "
"Minu loll arvuti teatab mulle pidevalt - teile on kiri!"


Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga SIIN!


FB

 
 Koolitused


Foorum


E-pood


Reklaam


Kõik lood

 
 

Kiri on saadetud RMP Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks saatke e-kiri teemal "LOOBUN" raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP üldaadressile rmp@geenius.ee ning pange kirja ka e-posti aadress, millele kirju enam saada ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP kasutajate andmebaasist, siis
andke ka sellest teada aadressile rmp@geenius.ee