Nr 14, 1. aprill 2020


Vaata veebis


Reklaam

 
 
RMP.ee toimetus

RMP.ee toimetus
Tel: 6 848 110
E-post: toimetus@rmp.ee
 

Miks mitte nalja ja naeruga

 

Kevad trügib jõuga õue peale ja olenemata sellest, et öösel külmetab, siis päeval särab päike. Viimased paar aastat on aprillis tähistatud töökohaspordikuud, mida nüüd saame harrastada virtuaalselt. Ega see takista oma kondimootorit kuuri alt välja ajamast ja töökohaspordi kuu raames liikuma. Võimalusi on mitmeid, aga järgige juhiseid ja hoidke nõutud vahet.

Vahelduseks kirjutage reedel, 3. aprillil kell 10.30 e-etteütlust, mille tekst on inspiratsiooni saanud kirjanik Jaan Krossist.

Infot tuleb tarbida tervislikult, seega kutsume teid juba neljapäeval veebikoolitusele. Registreeruda saab täna (01.04) õhtuni!

Püsime kodus!

 

2. aprillil toimub MTÜ, SA raamatupidamise VEEBIKOOLITUS! Vaata lähemalt..


 
 

ETTEVÕTLUS

KoosolekEt koroonaviirus päevakorrast välja jääks

Osanikud, aktsionärid ja nõukogu liikmed ei pea otsuste tegemiseks ühte ruumi kokku tulema. Äriseadustik lubab otsuseid vastu võtta ka näiteks kirja teel, elektrooniliselt hääletades või siis nii, et otsus saadetakse allkirjastamise ringile või laetakse allkirjastamiseks vastavasse keskkonda. Loe lähemalt..

 

Kas riik peab eriolukorras ettevõtjale tekitatud kahju hüvitama?

Eriolukorra väljakuulutamist ja meetmeid reguleerib hädaolukorra seadus, mille sätte kohaselt riik ei hüvita eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorras süüdi oleva füüsilise isiku kulusid; omanikule kuulunud ainete ja materjalide väärtust, kui neid aineid ja materjale kasutati tema huvides ning teatud töödega tekitatud kahju. Loe lähemalt..

Kriisimeetmed koroonaviiruse tõttu raskustesse sattuvate ettevõtete aitamiseks

Ettevõtjate ootused valitsusele

 

Korteriomanike üldkoosolek vs koroonakarantiin

Seadus näeb ette, et majandusaasta aruande kinnitab ja alanud aasta majanduskava kehtestab just nimelt korteriomanike üldkoosolek. Korteriomanikel on õigus vastu võtta otsuseid, kinnitada majandusaasta aruanne ning kehtestada majanduskava korteriomanike üldkoosolekut kokku kutsumata. Loe lähemalt..

Korteriühistute liit: üldkoosolek tuleb edasi lükata või korraldada virtuaalselt

 

Ettevõtte ülemineku tuvastamine Riigikohtu praktikas

Kui ettevõte on omandajale üle läinud, võib omandaja võlaõigusseaduse kohaselt solidaarselt võlgnikuga vastutada võlgnikul enne ettevõtte üleminekut tekkinud kohustuste eest. Loe lähemalt..

 

Aprillist saab keskkonnatasusid deklareerida paberivabalt ja turvaliselt

Ajutiselt peatatakse pankrotiavalduse esitamise kohustus

 

 

Otseülekanne Eesti raamatupidajate KONVERENTSIST!


Meie 29. aprilli konverentsi tehniliseks partneriks on ettevõte Eventech, kes on varustatud Eesti suurima tehnikapargiga ja töötanud välja täiesti uudse online konverentsi lahenduse.

konverents

ENIMLOETUD

  1. Töötasu hüvitis töötukassast

  2. Miks ei saa karantiinis olemise aja eest haigushüvitist?

  3. Millal on kasulik puhata 2020. aastal?

  4. Koroonaviiruse mõju 2019. aasta raamatupidamise aastaaruannetes

  5. Ettevõtte likviidsuse ja rahavoo juhtimine kriisi tingimustes

Kuidas sõlmida osa­ühingu osa müügi­lepingut eriolu­korras?

MAKSUSKOOP

30. märts-5. aprill 2020
Täna, 1. aprillil algab mahlakuu, naljakuu, jürikuu, lihavõttekuu, milles on 30 kalendripäeva. Töötades esmaspäevast reedeni on tööpäevi 21 ja töötunde 168. Aprillikuusse mahub kaks riigipüha, milleks on 10. aprill - suur reede ja 12. aprill - ülestõusmispühade 1. püha. Loe maksuskoopi..

 
 
Veebikoolitus
 
 

TÖÖÕIGUS

Mida peab koroonaviiruse mõjude all kannatav tööandja tegema, et saada töötukassalt töötasu hüvitist?

Et tööandja saaks töötasu hüvitist taotleda ainult üldpõhimõtete teadmisest ei piisa. Toetust sooviva tööandja jaoks on oluline, et keskmise palgaga töötajate koju jäämine kui ka palga ajutine vähendamine oleksid vormistatud korrektselt. Loe lähemalt..

 

Trahv pesemata käte eest

Koroonaviiruse tõrjega seoses räägitakse ikka veel soovitustest ja isiklikust vastutustundest. Tegelikult kehtivad selles osas kohustuslikud reeglid, mis on tagatud riiklike sanktsioonidega, sealhulgas karistustega. Loe lähemalt..

 

Maski ja kinnaste õige kasutamine

Isikukaitsevahendid kaitsevad nakatumisohu eest, kuid ainult siis, kui neid õigesti kasutatakse, kui need on õiges suuruses ja õigesti paigaldatud ning need ka õigesti eemaldatakse. Loe lähemalt..

 

Kuidas turvaliselt kaugelt õppida ja töötada?

Ühiskonnana oleme järjest paremini saanud aru käte pesemise olulisusest, tuleks sarnaselt suhtuda ka küberhügieeni. Ettevaatlikkus e-kirjadega, uuendatud tarkvara ja viirusetõrjega seadmed, pikad paroolid ja mitmefaktoriline autentimine ning korrapärane varundus aitavad kodust arvutiga tööd tehes vähem muretseda. Loe lähemalt..

 

Ligi kolmandik eestimaalastest teeb ajutiselt kaugtööd

 

KÜSIMUSED-VASTUSED

Töötasu vähendamine ja selle ajakava

KÜSIMUS: tööandja teatas 27. märtsil 2020. aastal oma otsuses, et rakendab alates 8. aprillist töötasu vähendamist. Kas tööandjal on selleks õigus ja mida peab tegema, kui töötaja selle otsusega ei nõustu? Loe vastust..

Osalise töövõimega töötaja koondamisel makstakse töövõimetoetust ja töötuskindlustushüvitist

KÜSIMUS: töötaja on töötanud ettevõttes üle viie aasta. Töötajale on määratud osaline töövõime ja sellega kaasnev toetus. Loe küsimust edasi ja vastust..

Sõlmitud käsunduslepingu muutmine töölepinguks

Küsimus: tööle asudes sõlmisid eraisik ja juriidiline isik käsunduslepingu töö tegemiseks. Käsundisaaja sai nüüd maksu- ja tolliametil teate, et käsundusleping on muudetud töölepinguks. Kas nii võib? Loe vastust..

Riskigruppi kuuluv töötaja ei soovi tööle tulla

Küsimus: ettevõttes töötab 76aastane töötaja, kes kuulub vanuse tõttu koroonaviirusesse haigestumise riskigruppi. Loe küsimust edasi ja vastust..

 
 

3. aprillil kutsub Eesti Kaubandus-Tööstuskoda veebiseminarile: TÖÖTASU HÜVITIS, PALK, TÖÖAJA LÜHENDAMINE, SUNDPUHKUSED ja KOONDAMISED eriolukorras! Vaata lähemalt..

 
 

TARKVARA

 
 
SimplBooks Omniva

11+ töövahendit, mida soovitame kodukontoris töö tegemiseks

Digiarhiiv kui tänapäeva raamatukogu

 
Merit SimplBooks

Merit Aktiva ja Merit Palk uuenesid

SimplBooksi lisandus LHV Connect liidestus

 
 

KAS TEAD, et kui ettevõte ei ole koostanud ja töötajatele tutvustanud puhkuste ajakava, siis alates tänasest on töötajal õigus nõuda puhkust endale sobival ajal, kui ta teatab sellest tööandjale ette 14 kalendripäeva. Alus: töölepingu seadus § 69 lg 3

 
 

MAKSUNDUS

Eriolukorrast tingitud maksuinfo küsimused ettevõtjatele (täiendatud)

Kuidas riik ja maksuhaldur aitavad raskustesse sattunud ettevõtjaid? Kas võib lihtsalt maksud maksmata jätta? Kas peab jätkuvalt esitama deklaratsioone? Kuidas on maksustatud töötukassa makstav töötasu hüvitis? Kas sotsiaalmaksu tasumine ja deklareerimine jätkub endisel kujul? Loe lähemalt..

 

Maksukäitumise hinnangute e-teenus

Maksukäitumise hinnangutes leiab kasutaja andmeid Eestis registreeritud ettevõtjate kohta. Teenus koondab ühte keskkonda avalikud andmed, mille kogumiseks peab praegu tegema mitu päringut MTA infosüsteemidesse. Loe lähemalt..

 

Sigarettide ja suitsetamistubaka müügipiirang alates 1. aprillist 2020

KÜSIMUS-VASTUS

 

Elukoha võõrandamise maksuvabastus

Küsimus: Eesti kodanik töötab Inglismaal (töötamiseks UK resident). Ta omas korterit Eestis, mis oli tema elamiskoht siin. Olles tööl Inglismaal, elas korteris tema täisealine poeg ning Eestis puhkusel viibides ka ta ise. Aasta tagasi korter võõrandati, Inglismaal ta isiklikku kinnisvara ei oma. Kas korteri võõrandamine tuleb deklareerida ja tasuda tulumaks? Loe vastust..

E-pood

ÜLDMAJANDUS

Algul palgahüvitis, hiljem helikopteriraha

Nii kohutav, kui see ka ei tundu, siis võib ühel hetkel muutuda majandus tähtsamaks kui elud. Me võime ju ajutiselt raha juurde trükkida ja seda üksteisele jagada, aga lõpuks on raha vaid vahend. Tegeliku heaolu ja eeldus elu jätkumiseks planeedil Maa sünnib sellest, et inimesed toodavad kaupasid ja teenuseid ja vahetavad neid üksteisega. Loe lähemalt..

 

Viirus, mis pööras kogu maailma pea peale

Kaubanduskeskuste piirangute selgitused

1. aprillist tõusis vanaduspension keskmiselt 45 eurot

1. aprillist tõusis töövõimetoetuse päevamäär

 

RUTIINIST VÄLJA

 

Lihtsad sammud rahaliste raskuste ületamiseks ja vältimiseks

Rahatarkus

Pere rahaasjade kordaseadmine on väga vajalik ning ei käi kellelegi üle jõu. See vajab vaid motivatsiooni ning pealehakkamist ja pisut enesedistsipliini, mida leidub igaühes. Kulude ja tulude kirjapanemine, nende analüüsimine ning meelerahupuhvri loomine on tugevad alustalad pere toimetulekuks ka aegadel, kui sissetulekud vähenevad või kaovad hoopis. Loe lähemalt..

 

 

 

Millised ohud kaasnevad e-õppega?

E-õpe

Distantsõppe korraldamisel tuleb tagada, et isikuandmete töötlemine oleks usaldusväärne. Usaldusväärsuse märk on andmekaitsetingimuste olemasolu ja sellises esituses, et tavainimene on võimeline dokumendi sisust aru saama. Loe lähemalt..

Naljanurk
Mida ütleb üks ületöötanud raamatupidaja teisele?
"Ma olen nii amortiseerunud."


Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga SIIN!
4713 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis.

 
 

KOOLITUSED aprillis 2020

 
 

MAKSUNDUS

 
 

02.04.2020

Veebiseminar: GDPR ja trahvid – kuidas vältida vigu (2 ak/h) - Addenda

 
 

03.04.2020

Maksuarvestuse ABC praktiline koolitus Tallinnas (8 ak/h) - Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused

 
 

08.04.2020

Kodukontori ja kaugtööga seotud maksud Eestis (4 ak/h) - Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

 
 

16.04.2020

Äritegevus Soomes – mida peab teadma Eesti ettevõtja Eestis (5,3 ak/h) - Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

 
 

23.04.2020

Omakapitali ja dividendide deklareerimine ning maksustamine 2020 Tallinnas (5 ak/h) - Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus

 
 

RAAMATUPIDAMINE

 
 

02.04.2020

Veebikoolitus: MTÜ ja SA raamatupidamise erisused ning aastaaruanne 2019 Eestis (4 ak/h) - RMP Eesti

 
 

14.04.2020

Korteriühistu raamatupidamine ja maksud Tartus (8 ak/h) - Reiting Koolituskeskus

 
 

14.04.2020-
21.05.2020

Raamatupidamise algkursus (õhtune) Tallinnas (64 ak/h) - Majandusarvestuse Keskus

 
 

17.04.2020

Majandusaasta aruanne (veebipõhine koolitus) Eestis (8 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

18.04.2020-
16.05.2020

Raamatupidamise algkursus (laupäeviti) Tartus (56 ak/h) - Majandusarvestuse Keskus

 
 

20.04.2020-
22.06.2020

Raamatupidamise täiendkursus e-õppena (74 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

21.04.2020

Korteriühistu raamatupidamine ja maksud Tallinnas (8 ak/h) - Reiting Koolituskeskus

 
 

22.04.2020-
10.06.2020

Raamatupidaja algõpe (kolmapäeviti) Tartus (52 ak/h) - Tartu Kutsehariduskeskus

 
 

22.04.2020-
21.10.2020

Raamatupidaja koolitus (kolmapäeviti) Tartus (120 ak/h) - Tartu Kutsehariduskeskus

 
 

24.04.2020-
25.04.2020

Vanemraamatupidaja 6. taseme kutseeksami konsultatsioonipäevad Tallinnas (12 ak/h) - Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused

 
 

25.04.2020

Raamatupidaja 5. taseme kutseeksami konsultatsioonipäev Tallinnas (8 ak/h) - Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused

 
 

27.04.2020-
18.05.2020

Veebipõhine raamatupidamise algkursus (päevane) (60 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

27.04.2020-
19.06.2020

Raamatupidamise algkursus e-õppena (60 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

27.04.2020-
17.06.2020

Veebipõhine raamatupidamise algkursus (õhtune) (60 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

28.04.2020-
18.06.2020

Veebipõhine raamatupidamise algkursus (õhtune) (60 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

28.04.2020-
18.06.2020

Veebipõhine raamatupidamise algkursus (õhtune) (60 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

29.04.2020

EESTI RAAMATUPIDAJATE ONLINE-KONVERENTS "Kevadmissioon 2020" (7,3 ak/h) - RMP Eesti ning Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus koostöös

 
 

FINANTSJUHTIMINE

 
 

03.04.2020

Finantsanalüüs suhtarvude abil edasijõudnutele (Veebipõhine koolitus) (8 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

08.04.2020

Projekti tasuvuse hindamine Tallinnas (8 ak/h) - Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused

 
 

09.04.2020

Investeeringute hindamine ja eelarvestamine (Veebipõhine koolitus) (8 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

14.04.2020-
15.04.2020

Ettevõtte tervise hindamine ja laenuvõimekuse analüüs Tallinnas (16 ak/h) - Janek Keskküla Finants- ja maksukoolitused

 
 

TÖÖÕIGUS

 
 

03.04.2020

Veebiseminar: Töötasu hüvitis, palk, tööaja lühendamine, sundpuhkused ja koondamised eriolukorras (2 ak/h) - Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

 
 

15.04.2020

Summeeritud tööaja ja tasude arvestus - probleemid ning nende lahendused (4 ak/h) - Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus

 
 

28.04.2020-
11.05.2020

Palgaarvestus ja tööõigus (veebipõhine koolitus) (35 ak/h) - Täiskasvanute Koolituskeskus

 
 

28.04.2020

Hooajaliste töötajate ja võõrtööjõu palkamisega seotud kitsaskohad Tallinnas (2,67 ak/h) - Grant Thornton Baltic

 
 

TARKVARA

 
 

21.04.2020-
23.04.2020

MS Excel - esimesed sammud (e-õppena) (18 ak/h) - Nordic Koolitus

 
 

27.04.2020-
28.04.2020

Korrektsete dokumentide loomine MS Wordis (e-õppena) (12 ak/h) - Nordic Koolitus

 
 

---
RMP.ee koolituskalendrist leiate veel koolitusi teemal: Vene keeles ja Muud koolitused

 
 Koolitused


Foorum


E-pood


Uudised


Otsing

 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks saatke e-kiri teemal "LOOBUN" raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee üldaadressile info@rmp.ee ning pange kirja ka e-posti aadress, millele kirju enam saada ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis
andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee