RMP.ee Nädalakiri
 


Nr 7, 17. veebruar 2021


Nädalakiri


E-pood


Koolitused
 
 
RMP.ee toimetus

RMP.ee toimetus
Tel: 6 848 110
E-post: toimetus@rmp.ee
 

Rahatarkus läbi maksuvaba tulu arvestuse

 

Maksuameti sõnul oli täna hommikuks tuludeklaratsiooni esitanud juba 324 000 inimest. See on mitme aasta rekord, isegi süsteemipiirangute kiuste. Tähendab deklaratsiooni esitamine on lihtne ja selge. Meie usume, et inimesed on teadlikumad ja planeerivad oma tulusid paremini.

Seekord vaatamegi üle selle kõige olulisema ehk maksuvaba tulu arvestuse. Teades oma aastatulu, on juba aasta sees võimalus maksuvaba tulu arvesse võtta õiges summas ja planeerida oma maksukohustust. Vältida seeläbi tulumaksu täiendavat tasumist.

Kuna endiselt on klassikoolituste korraldamine ja neil osalemine keeruline, soovitame omalt poolt erinevaid otseülekandes veebikoolitusi ja salvestatud videokoolitusi, mis võimaldavad teadmisi talletada ka kodunt või kontorist lahkumata.

Järgmine Nädalakiri ilmub 3. märtsil, seniks toredat talve jätku!


 
Merit Tarkvara
 
 

MAKSUNDUS

Esipilt

Tänavu jõustusid olulised muudatused renditööjõu maksustamisel

Alates 2021. aastast kehtima hakanud tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt on Eestil õigus maksustada välisriigi töötaja Eestis teenitud palgatulu, kui tööandja asub Eestis. Eraldi on välja toodud, et renditöötaja puhul loetakse tööandjaks Eestis asuv kasutajaettevõtja. Loe lähemalt..

 

Maksuvaba tulu arvestamine

Aastast 2018 sõltub inimese sissetulekust maksuvaba tulu summa. Sissetuleku suurenedes maksuvaba tulu summa väheneb, siis on oluline teada, kuidas mõjutavad töötasu, pension, toetused ja teised tulud maksuvaba tulu suurust. Teades oma aastatulu, on juba jooksva aasta sees võimalus maksuvaba tulu arvesse võtta õiges summas ja vältida seeläbi tulumaksu juurdemaksmist. Loe lähemalt..

Oluline maksuvaba tulu arvestamisel

Maksuvaba tulu rakendamise avaldused

 

Testi end: füüsilise isiku tuludeklaratsioon

Taas on käes aeg, mil füüsilised isikud saavad esitada oma eelmisel kalendriaastal teenitud tulusid ja mahaarvamisele kuuluvaid kulusid deklareerida. Sestap on tagumine aeg kontrollida oma teadmisi, kui lahendate toimetuse koostatud testi. Loe lähemalt..

 

Elukoha müügi maksuvabastust saab kasutada kord kahe aasta tagant

2020. aastal täitus lisaeelarve maksutulu prognoos 111 protsenti

Riigikogu võttis vastu postipakkide käibemaksuvabastuse tühistamise

 

ENIMLOETUD

  1. 2020. aasta tuludeklaratsiooni esitamine

  2. Olulisemad muudatused 2020. aasta tulude deklareerimisel

  3. Õigus põhipuhkusele sobival ajal, sunnib ettevõttes tööd ümber korraldama

  4. Üüritulu peab kajastuma füüsilise isiku tuludeklaratsioonil

  5. Praktilise kogemusega raamatupidaja ja tööandja mõtted raamatupidajate kutseeksamist

MAKSUSKOOP

15.-21. veebruar 2021
Ilma julguseta ei kanna tarkus välja.


Esmaspäeval, 15. veebruaril algas füüsilise isiku 2020. aasta tuludeklaratsiooni esitamine.

17. veebruaril ehk tuhkapäeval algab suur paast, mis kestab kuni lihavõtte- ehk ülestõusmispühadeni.

Laupäeval, 20. veebruaril deklareeritakse ja tasutakse käibemaks. Ühendusesisesest käibest antakse teada aruandevormi VD kaudu. Asjaosalised deklareerivad ja tasuvad alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi.

Loe maksuskoopi..

 
 

04.03.2021 VEEBIKOOLITUS: Olulised maksumuudatused 2020-2021


 
 

Tööpakkumised

Vaata kõiki >>
 
 
Tööpakkumine Tööpakkumine

is looking for an ACCOUNTANTS

is looking for an ACCOUNTS RECEIVABLE TEAM LEADER

 
Tööpakkumine Tööpakkumine

pakub tööd FINANTS­ANALÜÜTIKULE

pakub tööd
PEA­RAAMATUPIDAJALE

 
 
Aastaaruande koolitus
 
 

TÖÖÕIGUS

Isade erinev kohtlemine isapuhkuse andmisel enne lapse sündi

Töölepingu seadus ei anna tööandjale õigust keelata töötajal kasutamast isapuhkust enne lapse sündi selle tõttu, et tööandja kahtleb töötaja isaks saamises. Seadus sätestab, et tööandja kohustus on anda töötajale ettenähtud puhkust, seega ei ole töötajal vaja enne lapse sündi isapuhkuse saamiseks oma võimalikku isadust tööandjale tõendada. Loe lähemalt..

 

Koorijuhi või tantsujuhi kollektiividega tehtava töö tasust ja ohutust töötamisest

Küsimused ja vastused koorijuhi või tantsujuhi kollektiividega tehtava töö tasustamise või riskide hindamise kohta. Loe lähemalt..

 

Infohommik hooajatöölisi palkavatele tööandjatele

Lisatasude osatähtsus töötasus on veidi vähenenud

Viimases kvartalis vähenes enim majutuse ja toitlustuse mediaanpalk

 

KÜSIMUSED-VASTUSED

Isikukaitsevahendist keeldumine

KÜSIMUS: laotöötaja peab kasutama käsikahvelkäru umbes pool tööajast, aga mitte järjest. Aasta alguses tööle asunud laojuhataja on laotöötajale korduvalt teinud märkusi, et ta ei kanna turvajalanõusid. Töötaja selgitab talle, et kasutab käru 5-10 minutit järjest ja ei pea turvajalanõusid kandma. Turvajalanõud on väljastatud, kuid tossudega on mugavam. Loe küsimust edasi ja vastust..

Osalise töövõimega töötaja puhkuse pikkus

KÜSIMUS: meie ettevõttes on põhipuhkuse pikkuseks 35 kalendripäeva. Olen osalise töövõimega töötaja ning tööandja ütleb, et ka minu puhkus on 35 kalendripäeva. Samas olen kuulnud, et töövõimetu töötaja puhkus on 7 päeva pikem kui teistel. Kas minu puhkus peaks olema ikka 42 päeva? Loe vastust..

 
 

Tarkvara

www.RMP.ee/tarkvara
 
 
Uku

Simplbooks

Numeri tõi Uku abiga kliendi raamatupidajale lähemale

Raamatupidamis­tarkvarade rahulolu-uuringu statistika 2021

 

Columbus

Merit Palk

Krüptoraha idufirma Paxful toiminguid lihtsustab Dynamics 365 Business Central

Palga- ja maksuarvestuse check-list

 
 

KAS TEAD, et alates 01.01.2021 Ühendkuningriigi ettevõtjatega tehtud tehinguid ei pea enam ühendusesisese käibe aruandel deklareerima. Erandina tuleb deklareerida Põhja-Iirimaa ettevõtjatega (arvel käibemaksukohustuslase number eesliitega XI) seotud kauba müügi tehingud, mis märgitakse aruandel eesliitega GB. Allikas: e-MTA


 
 

ETTEVÕTLUS

Äritegevuse rahavoost ja finantsaruannete nimetamisest

Majandusüksuse seisundi ja tegevuse diagnostikas on lisaks tekkepõhistele mudelitele hakatud järjest enam kasutama rahavoopõhiseid mudeleid. Erialakirjandusest võib leida autoreid, kes on veendunud rahavoopõhiste mudelite olulistes eelistes võrreldes tekkepõhistega. Loe lähemalt..

 

Tuleohutusülevaatuse teenus võib osutuda prognoositust mitu korda kallimaks

1. märtsil jõustuvate tuleohutuse seaduse muudatuste kohaselt peavad suuremate tööstus- ja tootmishoonete (pindalaga üle 1000 m2) ning büroohoonete (pindalaga üle 750 m2) valdajad või omanikud tegema iga kolme aasta tagant tuleohutusülevaatuse ning esitama selle päästeametile. Loe lähemalt..

 

Korruptsioonivastane tegevuskava suurendab läbipaistvust

Kuula Vikerraadio saadet Ettevõtlusminutid: Pensionifondid ei investeeri Eesti majandusse

Riik soovib seadusemuudatusega parandada täiskasvanute koolituse taset

KÜSIMUS-VASTUS

 

Osaühingult ei saa nõuda füüsilise isiku võlgade tasumist

Küsimus: soov on asutada osaühing, mille osanik on võlgadeta, aga eeldataval juhatuse liikmel on kohtutäituri poolt arestitud konto. Juhatuse liige ei plaani olla osanik, ehk tegemist kahe erineva inimesega, kes on pereliikmeliselt seotud. Kas on mingid riskid, et kohtutäitur võib juhatuse liikme võlgade katmist nõuda ettevõtte arvelt? Kas juhatuse liige võib tegutseda kartmata, et tekitab ettevõttele kahju oma isiklike võlgade pärast? Loe vastust..

Lauakalender

ERAISIK

Mida võiks võlgniku pärija teada pankrotiseaduse ja pärimisseaduse täiendustest?

Võlgniku surma korral viiakse pärandvara pankrotimenetlus läbi tema pärandvara suhtes ning pärandvara pankrotimenetluses loetakse pärandvara maksejõuetuks, kui selle arvel ei ole võimalik rahuldada pärimisseaduses nimetatud kohustusi ja pärandaja võlausaldajate nõudeid ning see suutmatus ei ole ajutine. Loe lähemalt..

 

Õigusbüroo: võlausaldajad üritavad kavalusega nõude aegumist vältida

Riigi toetatava kiire õigusnõustamise tingimused muutuvad

 

RUTIINIST VÄLJA


Kaugtöö toob kaasa töötajate suurema jälgimise

Kaugtöö

Digiseire ajastu on alanud ning meil pole veel päriselt aimu, mis ees ootab. Töötajate kohta kogutud andmete küsimus pole Eestis veel kahjuks avaliku arutelu objektiks saanud. Kõige kehvem variant on, kui kogume andmeid, teadmata, mida nendega täpselt peale hakata või lubame enda kohta koguda andmeid, teadmata, kuidas need võivad meie vastu pöörduda. Loe lähemalt..

 

 

 


Biojäätmete sorteerimine - 10 vastust enamlevinud küsimustele

Biojäätmed

Igal aastal tekib Eestis 120-130 tonni biojäätmeid, millest kõigest 30% läheb ringlusesse ning ülejäänud 70% prügilasse või põletamisele. Biojäätmete sorteerimine on oluline keskkonnasõbralik tegu tänu millele on võimalik taastada ainete ringkäik looduses. Ometi tekitab see ka omajagu küsimusi. Loe lähemalt..

Naljanurk
"Tead, viimasel uusaastaballil elasin ma üle suure ebameeldivuse."
"Mis siis juhtus?"
"Kutsel oli märgitud, et palutakse tulla ainult maskides ja mina läksingi, aga teised külalised tulid riietes."


Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga SIIN!


FB

4920 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis.

 
 Koolitused


Foorum


E-pood


Uudised


Otsing

 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks saatke e-kiri teemal "LOOBUN" raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee üldaadressile info@rmp.ee ning pange kirja ka e-posti aadress, millele kirju enam saada ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis
andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee