Nr 4, 22. jaanuar 2020


Vaata veebis


Reklaam

 
 

RMP.ee toimetus
Tel: 6 848 110
E-post: toimetus@rmp.ee
 

Puhka terveks


Sel nädalal avaldatud uuringust selgus, et meie endi tervis sõltub suurel määral soost, haridusest, sissetulekust ja elukohast. Tore, kui üheks aasta alguse lubaduseks oleks vähendada enda riskikäitumist ja parandada tervisekäitumist nii, et ise ka usuksime sellesse.

Aastatulu planeerimise oskus täieneb iga aastaga ja peagi selgub, kuidas see meil eelmisel aastal õnnestus. Veebruaris algava tulude deklareerimise ootuses on hea vaadata üle olulisemad muudatused.

Alanud on eelregistreerimine Eesti raamatupidajate juubeliKONVERENTSILE "Kevadmissioon 2020".

Head lugemist!

 

 

MAKSUNDUS

Jõulutunnel, muud annetused ja maksusoodustused

Aasta lõpus tegid paljud meist annetusi Jõulutunneli kaudu - seda nii eraisikuna kui ka kasutades ettevõtte telefoni. Tähele tasub panna, et annetuse saanud MTÜ Oskar Alliku Kodu ei kuulu soodustatud MTÜde nimekirja. Seega ettevõtte arvelt tehtud annetused tuleb maksustada tulumaksuga ning eraisikud ei saa oma annetusi tuludeklaratsioonis maha arvata. Loe lähemalt..

 

Olulisemad muudatused 2019. aasta tulude deklareerimisel

Peagi saabub 15. veebruar, mil füüsilised isikud saavad esitada tuludeklaratsiooni 2019. aasta eest. Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 30. aprill ja tasumise ja tagastamise kuupäev on hiljemalt 1. oktoober. Loe lähemalt..

 

Füüsilise isiku üüritulu maksustamine ja deklareerimine

Eluruumi üüritulu 20% mahaarvamist rakendatakse elamu või korteri üürimisel eluruumi üürilepingu alusel. Sõlmides üürilepingu juriidilise isikuga, on üürnik kohustatud üüritulust kinni pidama tulumaksu. Andes eluruumi kasutusse AirBnB või booking.com kaudu inimeste ajutiseks majutamiseks, deklareeritakse seda kui renditulu ja 20% üüritulust mahaarvamist ei rakendata. Loe lähemalt..

 

Maksu- ja tolliameti katkestuste info 22. jaanuaril 2020

Ümbrikupalga kontrollide tulemusena määrati eelmisel aastal juurde 8,2 miljonit eurot makse

Maandusarvestus I, II

 

ENIMLOETUD

  1. Majandusaasta aruande koostamise meelespea

  2. Raamatupidamise Toimkonna juhendid (RTJ) alates 01.01.2020

  3. Haigestunud töökaaslane, kes käib tööl

  4. Maksuvaba tulu koond

  5. Sünnitus-, lapsendamis- ja koondamishüvitiselt tulumaksu ümberarvestamine tagasiulatuvalt


TÖÖPAKKUMISED


tööpakkumine

võtab tööle
RAAMATUPIDAJA

 
tööpakkumine

võtab tööle
PEARAAMATUPIDAJA

 
 

SimplBooksis on nüüd olemas liidesed Shopify, PrestaShopi ja WooCommerce e-poe platvormidega. Vaata lähemalt!

 
 

RAAMATUPIDAMINE

E-arvete saatmine - mida silmas pidada?

Riigi raamatupidamine on täielikult üle läinud e-arvetele, seega vales formaadis saadetud arve ei kuulu maksmisele. Selguse huvides on ettevõtjal võimalus kontrollida, kas lepingupartner on avaliku sektori esindaja, kellele on e-arve esitamine kohustuslik. Loe lähemalt..

 

Raamatupidamise sise-eeskiri, kas seadusest tulenev tüütu kohustus?

Ettevõtte jaoks on oluline hästi läbimõeldud ja üles ehitatud infosüsteem, mille allüksuseks on raamatupidamine, mis omakorda tagab vajaliku ning usaldusväärse informatsiooni. Abiks on seejuures ajakohane raamatupidamise sise-eeskiri. Loe lähemalt..

 

Mille poolest erineb ülevaatus auditist?

Kõik teavad, et audiitorilt saab tellida auditi. Vähem ollakse kursis sellega, et on ka teine kindlustandev teenus, nimelt ülevaatus. Sageli tuntakse huvi, mille poolest need kaks erinevad. Loe lähemalt..

 
aastaaruanne

 
 

KAS TEAD, et alates 1. jaanuarist 2020 ümardatakse tasumisele kuuluv maksu-, tagastusnõude või kõrvalkohustustest tulenev summa endiselt sendi täpsusega, kui maksuseaduses või tollialastes õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Intressisumma ümardatakse aga euro täpsusega, kui maksuseaduses või tollieeskirjades ei ole sätestatud teisiti.
Allikas: Maksukorralduse seaduse § 97

 
 

TÖÖÕIGUS

Puhkuse ajakava koostamise meelespea

Puhkuse ajakava koostamine on nõue, aga teisalt võimalus ettevõtte tegevusi ja tootmisprotsesse planeerida. Töölepingu seadus näeb ette, et töötajal on õigus saada aastas põhipuhkust 28 kalendripäeva, millest vähemalt üks osa peab kestma 14 järjestikust kalendripäeva. Loe lähemalt..

 

Tööga seotud haigestumine või kutsehaigus

Tööst põhjustatud haigestumine on töökeskkonna ohuteguri põhjustatud haigus, mida ei loeta kutsehaiguseks. Kutsehaigus aga on haigus, mille on põhjustanud kutsehaiguste loetelus nimetatud töökeskkonna ohutegur või töö laad. Loe lähemalt..

 

Mida teha, kui töö kahjustab tervist?

Vajadused ja heaolu muutuvas töökeskkonnas

Välistudengite tööaja piiramine on arusaamatu ja vastuvõetamatu

KÜSIMUSED-VASTUSED

 

Töötasu komponendid ja tasustamine riigipühal

Küsimus: töötaja töötab töölepingu alusel täiskoormusega. Põhipalgale lisandub tulemustasu. Töötaja töötas riigipühadel ja neile eelneval tööpäeval, mida ei lühendatud kolme tunni võrra. Kas on õigus nõuda topelt tasu riigipühadel töötamise eest? Loe lähemalt..

Muudatus, mis puudutab kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemist

Küsimus: mida peab ehitusettevõtja silmas pidama seoses töökeskkonnas leiduvate ohtlike kemikaalide määruse muudatusega? Loe lähemalt..

Kevadkonverents

 

PÜSIVALT KASULIK

Kuidas koostada puhkuste ajakava?

Väited andmekaitse valdkonnas, millesse tasub suhtuda kriitiliselt


RUTIINIST VÄLJA

Viisid, kuidas keskkonnasõbra­likuma kontori poole püüelda

Kontor

Kontori keskkonna­sõbra­likumaks muutmiseks on mitmeid viise, aga suurimaks väljakutseks on endiselt paberivaba kontori loomine. Sellel teemal on räägitud juba aastaid, aga siiani tekitab see küsimusi. Kontoris asuva toidukapi sisu üle vaatamine ja korrigeerimine pole vast nii keeruline. Loe lähemalt..

 

 

Millal on riiklikus tervisekindlustuses osalev isik ettevõtja, kellele antav eelis on riigiabi?

Tervisekindlustus

Euroopa Kohtu kohtujurist Priit Pikamäe esitas väga põneva arvamuse, mis võib omada tähtsat rolli ka Eesti tervisekindlustuse valdkonnas. Loe lähemalt..


 
 

ETTEVÕTLUS

Millal peab tegema andmekaitsealase mõjuhinnangu?

Isikuandmete kaitse üldmääruse sätted põhinevad riskijuhtimise põhimõtetel. Koostades andmekaitsealase mõjuhinnangu, mille eesmärgiks on hinnata, kas andmete kaitseks rakendatavad meetmed on piisavad, et tõenäolisi ohte maandada või vähendada vastuvõetavale tasemele, tegeletakse riskide maandamisega töötlemisprotsessis. Loe lähemalt..

 

Valitsus kinnitas riigi äriühingutes osalemise põhimõtted

Riigi üldine suund on osaleda ainult nendes äriühingutes, kus see on vajalik avalikust huvist lähtuval eesmärgil või muul strateegilisel kaalutlusel. Loe lähemalt..

 

Valitsus toetas diginomaadi viisa loomist

Kuula Vikerraadio saadet Ettevõtlusminutid: CV-Online'i tööandja uuringust

Maailmamajandus saab veidi vabamalt hingata

 

Naljanurk
Kohtuvad kaks konkurenti. Üks küsib teiselt: "Kuidas sul siis äri ka läheb?"
"Mitte nii hästi, kui sooviksin, aga mitte ka nii halvasti, kui sina loodaksid."


Liitu RMP.ee Facebooki
sõpruskonnaga siit..
4672 sõbrale meeldib, et
RMP.ee on Facebookis.

 
 

UUED FIE NÄIDISED E-POES

 
 
Näidis Näidis

FIE Kassapõhine raamatupidamine 2020

Palga- ja tööjõukulude arvestus aastal 2020

 
Näidis Näidis

Auto kasutamine, autokulude ja sisendkäibemaksu arvestus 2020 (FIE)

PAKETT FIE Põllumajandus ja METS 2020

 
 Koolitused


Foorum


E-pood


Uudised


Otsing

 
 

Kiri on saadetud RMP.ee Nädalakirja tellinutele. Kui Te ei näe Nädalakirja korrektselt, klikkige siia.

Nädalakirjast loobumiseks saatke e-kiri teemal "LOOBUN" raamatupidamis- ja maksuinfoportaali RMP.ee üldaadressile info@rmp.ee ning pange kirja ka e-posti aadress, millele kirju enam saada ei soovi.

Kui soovite kustutada oma kasutajakonto RMP.ee kasutajate andmebaasist, siis
andke ka sellest teada aadressile info@rmp.ee